Finančná pomoc v energetike v roku 2023 (PRÁVNY POHĽAD) | ENERGIE-PORTAL.SK
VSE
VSE
Belimo 2

Finančná pomoc v energetike v roku 2023 (PRÁVNY POHĽAD)

Vysoké ceny energií budú kompenzované po ich odbere a vyúčtovaní, nakoľko ministerstvo vypláca priame dotácie na základe predložených faktúr. Článok advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland exkluzívne pre Energie-portal.sk.

peniaze

Foto: Depositphotos

  • Aktuality |  12.01.2023 |  Mag. Annamária Tóthová, Mgr. Ján Ščerba

Aktualizácia 21. februára 2022 (14:00 hod.): Ministerstvo otvorilo ohlásené kolo dotácií a vyhlásilo dve výzvy, zvlášť pre podnikateľov a samosprávy. Všetko podstatné sme dnes priniesli v prehľadnom článku.


Už takmer rok trvajúci konflikt na Ukrajine má, okrem iného, citeľný dopad na ceny rôznych komodít na európskom trhu, a to vrátane cien energií. Už v roku 2022 hospodárske subjekty, ako aj domácnosti, zaznamenali rapídny nárast cien elektriny a plynu.

Členské krajiny Európskej únie, vrátane Slovenskej republiky, vytvorili a zrealizovali rôzne schémy pomoci pre tieto subjekty, a to najmä v nadväznosti na európsku legislatívu. Jedným z najznámejších opatrení, ktorým sa mal zmierniť dopad vysokých cien energií pre hospodárske subjekty, bolo tzv. zastropovanie cien elektriny a plynu.

Konkrétna maximálna výška ceny za dodávku elektriny bola stanovená na 199 EUR za MWh a v prípade dodávky plynu 99 EUR za MWh. [1] Štát následne dodotoval tú časť zaplatenej sumy, ktorá presahovala uvedené cenové stropy, a to až do výšky 80 %. Kompenzácie boli poskytnuté za oprávnené obdobie august a september 2022. [2]

Vzhľadom na skutočnosť, že aj v roku 2023 budú ceny energií vysoké, Ministerstvo hospodárstva SR (ďalej ako „Ministerstvo“) avizuje, že aj v tomto roku budú ceny energií zastropované a kompenzované podobne, ako to bolo v roku 2022.

Podľa tlačovej správy Ministerstva zo dňa 10. 1. 2023, ktorú zverejnilo na svojom webovom sídle, plánuje Slovenská republika uplatniť v zásade rovnaké podmienky pri poskytovaní priamych dotácií. Cenové stropy energií by mali byť podľa informácii Ministerstva zachované na úrovni 199 EUR za MWh v prípade elektriny a 99 EUR za MWh v prípade plynu, pričom Ministerstvo, ako vykonávateľ výzvy na poskytovanie týchto dotácii, bude kompenzovať časť nákladov na energie, ktoré presiahli uvedené cenové stropy, a to rovnako vo výške 80 %.

Táto finančná pomoc, rovnako ako aj pomoc v roku 2022, nadväzuje na bod 2.1 Dočasného krízového rámca [3]. Zo zverejnených informácií zo strany Ministerstva sa javí, že v roku 2023 sa zároveň plánuje aj „podstatné zvýšenie pôvodne avizovanej sumy vo výške 300 tis. eur na 1. kvartál na jeden hospodársky subjekt, a to na cca dvojnásobok tejto sumy.“[4]

Aj v tomto prípade platí, že vysoké ceny energií budú kompenzované následne po ich odbere a vyúčtovaní, nakoľko Ministerstvo vypláca priame dotácie na základe predložených faktúr za energie. V praxi bude teda pomoc poskytnutá následne po určení konkrétneho objemu spotrebovanej energie.

Napríklad hospodárskemu subjektu, ktorý bude spĺňať podmienky a ktorý požiada o priamu dotáciu za spotrebovanú elektrinu za január 2023, bude finančná pomoc poskytnutá v nasledujúcom období, teda vo februári 2023. Nakoľko bol štátny rozpočet na rok 2023 schválený [5], je možné dôvodne očakávať, že Ministerstvo bude naozaj realizovať túto schému pomoci.

Predbežne je kompenzácia vysokých cien energií plánovaná na prvý kvartál roku 2023, teda na mesiace január, február a marec. Ministerstvo tiež uviedlo, že výzva na predkladanie žiadostí bude zverejnená v priebehu februára.

Napriek zámeru pomôcť podnikateľom mala prvá výzva Ministerstva aj svoje nedostatky. Jedným z nich je napríklad podmienka uvedenia identifikačných údajov žiadateľa priamo na faktúre za energiu. V praxi tak dochádzalo k situáciám, že podnikatelia užívajúci cudzie priestory na základe nájomnej zmluvy, v rámci ktorej bola dohodnutá aj dodávka energií, neboli subjektom uvedeným na faktúre za energiu a museli teda len dúfať, že prenajímateľ spĺňa stanovené podmienky získania finančnej pomoci, o ňu včas a riadne požiada a následne prerozdelí finančné prostriedky nájomcom.

Okrem vyššie uvedenej schémy pomoci, Ministerstvo na rok 2023 avizuje aj inú formu podpory, a to v nadväznosti na bod 2.4 Dočasného krízového rámca. Ministerstvo už v tejto záležitosti notifikovalo Európsku úniu a navrhlo konkrétnu schému pomoci. [6] V prípade konfirmácie zo strany Európskej komisie je nevyhnutné, aby bol návrh schválený aj Vládou SR. Pre úplnosť dodávame, že tento typ pomoci má byť určený pre väčšie podniky.


[1] Nariadenie Vlády SRč. 425/2022 Z. z. ktorým sa ustanovuje suma za jednu MWh plynu a suma za jednu MWh elektriny pre určenie výšky dotácie

[2] Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny z kapitoly Ministerstva za rok 2022 dostupná tu: https://energodotacie.mhsr.sk/vyzva.html

[3]Dostupné tu: https://energodotacie.mhsr.sk/files/Zmena_Docasny_ramec.pdf

[4]https://www.mhsr.sk/press/pomoc-statu-firmam?csrt=6079333843136594792

[5]https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/526/20230101

[6] Dostupné tu: https://www.mhsr.sk/press/realizovana-pomoc-firmam-v-roku-2022-a-pripravovana-pomoc-na-rok-2023?csrt=6411512824655240757

Mag. Annamária Tóthová, partnerka
Mgr. Ján Ščerba, advokátsky koncipient
Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Monitoring energetiky | 1. - 5. 6. 2023

Monitoring energetiky | 1. - 5. 6. 2023

Prehľad energetických noviniek v médiách, verejnej správe a legislatíve za uplynulé obdobie.

Monitoring energetiky | 25. - 31. 5. 2023

Monitoring energetiky | 25. - 31. 5. 2023

Prehľad energetických noviniek v médiách, verejnej správe a legislatíve za uplynulé obdobie.

Nový štátny tajomník rezortu hospodárstva prichádza z energetiky

Nový štátny tajomník rezortu hospodárstva prichádza z energetiky

Vláda prijala personálny návrh ministra Dovhuna.