VSE
Dny teplárenství a energetiky 2024
Belimo

Európa dováža drevené pelety z USA, import sa za dva roky zdvojnásobil

Dopyt po obnoviteľnom zdroji v Európe zvyšujú uhoľné elektrárne prechádzajúce na pelety. Kritici považujú drevené pelety prevážané krížom cez celý Atlantik za environmentálne nevhodné riešenie.

Európa dováža drevené pelety z USA, import sa za dva roky zdvojnásobil

Foto: Fotolia

Dopyt po obnoviteľnom zdroji v Európe zvyšujú uhoľné elektrárne prechádzajúce na pelety. Kritici považujú drevené pelety prevážané krížom cez celý Atlantik za environmentálne nevhodné riešenie.

V minulom roku boli do Európy z USA prepravené pelety v objeme približne šesť miliónov ton. Ekológovia dovoz od amerických výrobcov spochybňujú - drevené pelety prepravované na tak veľkú vzdialenosť podľa nich prinášajú viac škody ako úžitku. 

Drevené pelety nahrádzajú uhlie

Podľa údajov, ktoré zverejnil David Styles z Bangorskej univerzity v magazíne Science 2.0, boli americké drevené pelety v roku 2015 dovezené do Európy v takmer dvojnásobnom objeme oproti roku 2013.

Celá polovica importu pritom smerovala do jedinej elektrárne - do elektrárne Drax vo Veľkej Británii, ktorá prechádza z uhlia na biomasu práve preto, aby znížila množstvo vypúšťaných emisii skleníkových plynov.   

Proti tomu namietajú čoraz hlasnejšie ekológovia. Skupina environmentálnych mimovládnych organizácii nedávno zverejnila štúdiu, ktorá odporúča, aby EÚ vylúčila drevené pelety zo svojich obnoviteľných cieľov.

Svoju argumentáciu podkladajú výskumom University of Florida, podľa ktorého peletový priemysel devastuje americké mokraďové lesy a ich biodiverzitu. Transport cez Atlantik navyše zásadne zvyšuje uhlíkovú stopu, ktorú drevené pelety zanechávajú.

Drevené pelety importované do EÚ pochádzajú predovšetkým z amerických štátov Louisiana, Georgia, Florida, Alabama a Virginia. Ekológovia preto upozorňujú najmä na ohrozenie biotopov na americkom juhozápade.

Uhlie čistejšie než drevené pelety?

Ohrozenie lesov a preprava z USA do Európy však nie je to jediné, na čo kritici upozorňujú.

"Vládna štúdia dokazuje, že produkcia dreva na intenzívne obrábaných plantážach viac uhlíka spracuje fotosyntézou, než sa ho následne vytvorí pri výrobe peliet a transport. To vedie k čistému poklesu emisii ešte predtým než započítame zníženie emisii vďaka spaľovaniu biomasy namiesto uhlia. Na druhej strane štúdia poukazuje na to, že drevené pelety vyrobené z dreva z obnovovaných prírodných lesov môžu viesť až päťnásobne vyšším emisiám než spaľovanie uhlia," píše David Styles.

Svoje tvrdenia pritom nezakladá na špekuláciách, ale na štúdii britského ministerstva pre energetiku a klimatické zmeny.

Materiál prichádza k záveru, že environmentálne je oveľa výhodnejšie využívať iné druhy OZE než drevené pelety - veternú, solárnu a vodnú energiu.

Energetici: drevené pelety sú čistý zdroj energie

Anglická tepelná elektráreň Drax, ktorá prechádza konverziou z uhlia na drevené pelety, nesúhlasí. "Ak berieme do úvahy úroveň, na akej je uhlík absorbovaný lesom ako celkom, rovná sa to tomu, koľko sa ho uvoľní - neexistujú teda nijaké čisté emisie," uvádza elektráreň. Využívanie drevených peliet celoeurópsky stimuluje i Smernica o podpore využívania energie z OZE.

"Zdravý dopyt po dreve stimuluje ponuku a zabezpečuje, že lesy ostávajú lesmi. Práve preto rozloha lesov v USA každým rokom rastie a rástla v každom z posledných 50 rokov," pokračuje Drax.

Drevené pelety sú podľa elektrárne, ktorá spotrebúva polovicu ich dovozu do Európy, udržateľným zdrojom energie a znižujú celkové množstvo vypúšťaných emisii.

V prospech peliet hovorí aj ich zloženie. Na ich výrobu sa používajú piliny, hobliny a ďalšie odpad bez spojív a chemických prísad vznikajúce pri spracovaní dreva, ktorý by inak nenašiel efektívne využitie.

Pri ich horení sa teda neuvoľňujú prakticky žiadne škodliviny.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Na ÚRSO prichádza generálna tajomníčka. S úradom má skúsenosti

Na ÚRSO prichádza generálna tajomníčka. S úradom má skúsenosti

Na úrade pôsobila za Jozefa Holjenčíka aj Ľubomíra Jahnátka.

Prišlo 132 ponúk, rozdelia 800 mil. eur. Európska vodíková banka má za sebou prvú aukciu

Prišlo 132 ponúk, rozdelia 800 mil. eur. Európska vodíková banka má za sebou prvú aukciu

Dotácie majú podporiť výrobu zeleného vodíka. Podporené elektrolyzéry majú spustiť výrobu do piatich rokov.

Prešlo 23 projektov, všetko sa nevyčerpá. Ako dopadla výzva z Plánu obnovy pre bioplynky

Prešlo 23 projektov, všetko sa nevyčerpá. Ako dopadla výzva z Plánu obnovy pre bioplynky

Dotácie majú podporiť modernizáciu bioplynových staníc, ako aj ich „upgrade“ na výrobu biometánu.