Eversheds Sutherland
INNOGY
INNOGY

Energetické audity majú mať do konca roka 2015 všetky veľké podniky

Energetické audity pomáhajú odhaliť, kde je možné znížiť spotrebu energie. Európska únia vyžaduje, aby si dali audit urobiť všetky veľké podniky ešte tento rok. O tom, čo očakávať od auditov, ale aj od čoho závisí ich cena, sa bude hovoriť na konferencii "Rok energetických auditov", ktorá sa uskutoční počas výstavy RACIOENERGIA 25.3.2015 v Bratislave.

Energetické audity majú mať do konca roka 2015 všetky veľké podniky

Fotolia

Konferencia sa bude konať v prvý deň veľtrhu Racioenergia v stredu 25. marca 2015 od 10.00 h do 14.30 h v Programovom centre v hale A0 v areáli výstaviska Incheba v Bratislave. Podujatie organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU.

Povinnosť mať energetický audit zaviedol pre všetky veľké podniky zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti, ktorý nadobudol účinnosť v decembri 2014. Legislatíva tak reagovala na požiadavky vyplývajúce zo Smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.

Podľa nového zákona si majú dať všetky veľké podniky audit vypracovať do 5. 12. 2015. Aktuálne je energetický audit povinný pre  veľké podniky bez ohľadu na to, aká veľká je ich energetická spotreba. Povinnosť sa týka výrobných spoločností, spoločností poskytujúcich služby v administratívnych či obchodných priestoroch ako sú banky, poisťovne, obchodné reťazce, ale aj mnohých spoločností s účasťou verejného sektora. Medzi veľké podniky patria spoločnosti s viac ako 250 zamestnancami, ktorých ročný obrat presahuje 50 mil. EUR a/alebo celková ročná súvaha presahuje 43 mil. EUR. Pri výpočte je potrebné zohľadniť aj prepojené podniky. Pri overovaní, či podnik má alebo nemá povinnosť zabezpečiť energetický audit je nutné riadiť sa aktuálnou definíciou malých, stredných a veľkých podnikov, ktorá je uvedená v Nariadení Európskej komisie č. 651/2014 na str. 70. Nariadenie je publikované v Úradnom vestníku Európskej únie. Audit je potrebné realizovať raz za štyri roky. Za splnenie povinnosti sa považujú aj energetické audity vykonané v rámci systémov environmentálneho alebo energetického manažérstva, ak ich spracovali osoby s odbornou spôsobilosťou ustanovenou zákonom.

Kto môže vykonať audit

Energetický audit môže podobne ako doteraz vykonávať len osoba zapísaná v zozname energetických audítorov, ktorá úspešne absolvovala skúšku odbornej spôsobilosti a má v danej oblasti odbornú prax. Energetickými audítormi sa na rozdiel od minulosti môžu stať aj osoby s ukončeným úplným stredným vzdelaním technického zamerania, predtým to mohli byť iba vysokoškoláci. Skúškou sa však povinnosti mať prehľad v oblasti auditov nekončia. Energetickí audítori musia raz za tri roky absolvovať aj aktualizačnú odbornú prípravu.

Energetický audit podľa zákona možno vykonávať len ako podnikanie podľa osobitného predpisu. Vykonávanie auditov musí byť preto uvedené v živnostenskom oprávnení, ktoré je vystavené priamo na audítora alebo na jeho zamestnávateľa. Jediná výnimka je daná v prípade, ak je audítor priamo zamestnancom veľkého podniku, pre ktorý audit vykonáva. Tak ako doteraz, aj naďalej môžu audit vykonávať aj audítori z iných členských krajín EÚ.

Zoznam energetických audítorov, ktorý v minulosti viedlo ministerstvo hospodárstva, je zverejnený na stránke SIEA v časti Vzdelávanie a skúšky - Energetický audítor. Po novom v ňom už môžu byť publikované aj kontaktné údaje ako adresa zamestnávateľa, telefónne číslo či e-mail, ak o to audítor požiada.

Energetickí audítori podnikom v minulosti navrhli opatrenia, ktoré by mohli ušetriť energiu za 62 miliónov eur.

Nová právna úprava zmenila dovtedajší systém, v rámci ktorého boli podľa zákona č. 476/2008 Z. z. o energetickej efektívnosti  na Slovensku ustanovené povinné energetické audity pre priemysel a pôdohospodárstvo. Povinnosť sa vzťahovala na podniky, ktoré mali ročnú spotrebu energie vyššiu ako 2 500 MWh. Energetické audity mali mať hotové do konca roka 2013. 

Ku koncu roka 2014 bolo v zozname energetických zaevidovaných 221 energetických audítorov. Zo správ zaslaných do monitorovacieho systému energetickej efektívnosti vyplýva, že v priebehu rokov 2011 až 2013 bolo vypracovaných 225 povinných energetických auditov. Na ich príprave sa podieľalo približne 50 audítorov. Najviac auditov, až 157, si dali podniky vypracovať v roku 2013. Ak by sa všetky navrhnuté opatrenia uvedené v správach z auditov realizovali, podniky by si znížili náklady na energie v priemere o 10 %, čo by vo finančnom vyjadrení celkovo predstavovalo 62-miliónov €. „Navrhnuté opatrenia v auditoch sú teória a je dôležité, či vrcholový manažment pochopí všetky tieto opatrenia a dokáže ich realizovať v praxi. Odhadujeme, že 10 až 15 percent navrhnutých opatrení je možné realizovať v pomerne krátkom čase," zdôrazňuje Eduard Jambor zo SIEA.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Ktoré automobilky si vedú najlepšie v zavádzaní elektromobility?

Ktoré automobilky si vedú najlepšie v zavádzaní elektromobility?

Hodnotenie ukázalo, že najväčší výrobcovia automobilov zatiaľ neberú elektromobily dostatočne vážne.

Domácnosti si rozdelia dotácie na plynové kotly za 35 miliónov eur

Domácnosti si rozdelia dotácie na plynové kotly za 35 miliónov eur

Starý kotol na tuhé palivo by malo vďaka príspevku približne 10 000 domácností vymeniť za ekologickejší plynový kotol. Výška dotácie bude nižšia, ako sa predpokladalo.

Cena zemného plynu na trhu je najnižšia za posledné štyri roky. Prečo?

Cena zemného plynu na trhu je najnižšia za posledné štyri roky. Prečo?

Svetový trh s plynom nedokáže v súčasnosti absorbovať stále rastúcu produkciu a cena komodity sa prepadáva čoraz nižšie.