Eversheds Sutherland
VSDS
INNOGY

ČSEF: Platforma, ktorá chce prispieť k rozvoju energetiky v Česku aj na Slovensku

Cieľom Česko-slovenského energetického fóra je, aby charakter trhu s elektrinou bol čo najpodobnejší v oboch štátoch pri rešpektovaní národných špecifík.

Česko-slovenské energetické fórum

Česko-slovenské energetické fórum je otvorená diskusná platforma umožňujúca nielen výmenu názorov českých a slovenských expertov v oblasti energetiky, ale aj zapojenie širokej verejnosti do diskusie s cieľom vytvoriť konsenzuálny názor na danú problematiku.

Asociácia energetických manažérov (AEM) sa už viac ako dvadsať rokov aktívne angažuje pri formovaní českého a slovenského trhu s elektrinou, presadzuje návrhy svojich členov pri tvorbe legislatívnych predpisov a vyjadruje sa k energetickej politike štátu.

Rýchle zmeny vyvolané najmä novou európskou legislatívou vytvorili dopyt jej členov, aktívnych nielen v Česku, ale aj na Slovensku, na vytvorenie spoločnej platformy, ktorá by sa primárne venovala spoločenským témam v oblasti elektroenergetiky.

Cieľom je, aby podoba trhu s elektrinou bola čo najpodobnejšia v oboch štátoch, a to pri rešpektovaní národných špecifík.

AEM sa preto rozhodla nadviazať na veľmi pozitívne hodnotenú výročnú konferenciu Česko-slovenské energetické fórum a túto svoju aktivitu významne rozšíriť a vytvoriť priestor pre systematickú, moderovanú diskusiu všetkých relevantných subjektov ako so širokou verejnosťou, tak so štátnou správou.

Účelom platformy je umožniť spoluprácu subjektov z oblasti elektroenergetiky na rôznych úrovniach, a tak prispievať k rozvoju energetiky v Česku aj na Slovensku.


„Hlavnou hybnou silou zmien v českej aj slovenskej energetike je v súčasnosti európska legislatíva a predovšetkým transpozícia európskych smerníc do národných právnych noriem. Z dôvodu podobného energetického mixu a podobných energetických priorít v ČR a SR považujem za veľmi efektívne namiesto dvoch oddelených diskusií, ktoré inak povedú k rozdielnym riešeniam, významne zintenzívniť spoluprácu a viesť len jednu diskusiu na úrovni oboch štátov. Pri tejto diskusii je nutné využiť skúsenosti expertov z oboch krajín a následne implementovať v každom zo štátov také riešenia, ktoré budú reflektovať národné špecifiká, ale v princípe budú v oboch štátoch rovnaké,” hovorí Jiří Strnad, člen predsedníctva AEM a vedúci manažér platformy ČSEF.


„Slovensko a Česko majú na základe dlhodobých historických väzieb mnoho spoločného. AEM má členov v ČR aj SR. Energetika a s ňou súvisiace odvetvia sú v oboch štátoch podobné, preto verím, že tento projekt bude úspešný. Som presvedčená, že ČSEF má veľký potenciál napomôcť transformácii oboch energetík na tzv. modernú energetiku za podmienky zachovania bezpečnej prevádzky a pri čo najefektívnejšom vynaložení finančných prostriedkov,” vyjadrila sa Zuzana Šolcová, výkonná riaditeľka AEM.

Česko-slovenská energetická platforma je otvorená všetkým odborníkom, ktorí majú záujem sa zúčastniť diskusie k aktuálnym témam. Diskusia bude prebiehať na webových stránkach www.csef.czwww.csef.sk.


Denník Energie-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.


Mohlo by vás zaujímať

ČEZ predal najväčší pevninský veterný park v Európe

ČEZ predal najväčší pevninský veterný park v Európe

Skupina sa zbavila časti rumunských aktív. Distribúciu, predaj energií a veterný park získala spoločnosť Macquarie Infrastructures and Real Assets.

Dodávatelia energií: Vecná regulácia spôsobuje väčšie problémy než cenová

Dodávatelia energií: Vecná regulácia spôsobuje väčšie problémy než cenová

Prílišná byrokracia komplikuje život najmä menším dodávateľom. Vzorové obchodné podmienky sa podobajú už na príručku pre spotrebiteľa.

Ministerstvo v tomto roku spustí veľkú aukciu na zelené elektrárne. Pripravuje aj ďalšie

Ministerstvo v tomto roku spustí veľkú aukciu na zelené elektrárne. Pripravuje aj ďalšie

Jedna z pripravovaných aukcií má byť zameraná výlučne na vodné alebo geotermálne elektrárne. V ďalšej chce MH SR investorom ponúknuť konkrétnu lokalitu a technológia má vzísť zo súťaže.