ČSEF: Platforma, ktorá chce prispieť k rozvoju energetiky v Česku aj na Slovensku | ENERGIE-PORTAL.SK
VSE
VSE
Belimo

ČSEF: Platforma, ktorá chce prispieť k rozvoju energetiky v Česku aj na Slovensku

Cieľom Česko-slovenského energetického fóra je, aby charakter trhu s elektrinou bol čo najpodobnejší v oboch štátoch pri rešpektovaní národných špecifík.

Česko-slovenské energetické fórum

Česko-slovenské energetické fórum je otvorená diskusná platforma umožňujúca nielen výmenu názorov českých a slovenských expertov v oblasti energetiky, ale aj zapojenie širokej verejnosti do diskusie s cieľom vytvoriť konsenzuálny názor na danú problematiku.

Asociácia energetických manažérov (AEM) sa už viac ako dvadsať rokov aktívne angažuje pri formovaní českého a slovenského trhu s elektrinou, presadzuje návrhy svojich členov pri tvorbe legislatívnych predpisov a vyjadruje sa k energetickej politike štátu.

Rýchle zmeny vyvolané najmä novou európskou legislatívou vytvorili dopyt jej členov, aktívnych nielen v Česku, ale aj na Slovensku, na vytvorenie spoločnej platformy, ktorá by sa primárne venovala spoločenským témam v oblasti elektroenergetiky.

Cieľom je, aby podoba trhu s elektrinou bola čo najpodobnejšia v oboch štátoch, a to pri rešpektovaní národných špecifík.

AEM sa preto rozhodla nadviazať na veľmi pozitívne hodnotenú výročnú konferenciu Česko-slovenské energetické fórum a túto svoju aktivitu významne rozšíriť a vytvoriť priestor pre systematickú, moderovanú diskusiu všetkých relevantných subjektov ako so širokou verejnosťou, tak so štátnou správou.

Účelom platformy je umožniť spoluprácu subjektov z oblasti elektroenergetiky na rôznych úrovniach, a tak prispievať k rozvoju energetiky v Česku aj na Slovensku.


„Hlavnou hybnou silou zmien v českej aj slovenskej energetike je v súčasnosti európska legislatíva a predovšetkým transpozícia európskych smerníc do národných právnych noriem. Z dôvodu podobného energetického mixu a podobných energetických priorít v ČR a SR považujem za veľmi efektívne namiesto dvoch oddelených diskusií, ktoré inak povedú k rozdielnym riešeniam, významne zintenzívniť spoluprácu a viesť len jednu diskusiu na úrovni oboch štátov. Pri tejto diskusii je nutné využiť skúsenosti expertov z oboch krajín a následne implementovať v každom zo štátov také riešenia, ktoré budú reflektovať národné špecifiká, ale v princípe budú v oboch štátoch rovnaké,” hovorí Jiří Strnad, člen predsedníctva AEM a vedúci manažér platformy ČSEF.


„Slovensko a Česko majú na základe dlhodobých historických väzieb mnoho spoločného. AEM má členov v ČR aj SR. Energetika a s ňou súvisiace odvetvia sú v oboch štátoch podobné, preto verím, že tento projekt bude úspešný. Som presvedčená, že ČSEF má veľký potenciál napomôcť transformácii oboch energetík na tzv. modernú energetiku za podmienky zachovania bezpečnej prevádzky a pri čo najefektívnejšom vynaložení finančných prostriedkov,” vyjadrila sa Zuzana Šolcová, výkonná riaditeľka AEM.

Česko-slovenská energetická platforma je otvorená všetkým odborníkom, ktorí majú záujem sa zúčastniť diskusie k aktuálnym témam. Diskusia bude prebiehať na webových stránkach www.csef.czwww.csef.sk.


Denník Energie-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.


Mohlo by vás zaujímať

Je to spečatené. Vláda rozhodla o budúcoročných cenách elektriny pre domácnosti

Je to spečatené. Vláda rozhodla o budúcoročných cenách elektriny pre domácnosti

Plán ministra Hirmana počíta s tým, že kľúčovú rolu opäť zohrá štátny SPP.

Predaj naftových a benzínových áut bude zákazaný. S výnimkou e-palív

Predaj naftových a benzínových áut bude zákazaný. S výnimkou e-palív

Brusel ustúpil tlaku Nemecka, ktoré požadovalo výnimku pre vozidlá so syntetickými palivami.

Svetová kapacita OZE vlani rekordne vzrástla. Najviac sa darilo fotovoltike, geotermu len minimálne

Svetová kapacita OZE vlani rekordne vzrástla. Najviac sa darilo fotovoltike, geotermu len minimálne

Lídrom v pridávaní nových kapacít bola Čína.