Eversheds Sutherland
VSDS
INNOGY

Čistá energia pre všetkých Európanov

Niektoré nové opatrenia by mohli pomôcť liberalizovať trh. Článok vyšiel v mesačníku Odpadové hospodárstvo, 2017/02.

Čistá energia pre všetkých Európanov

Foto: Fotolia

  • Publicistika
  • 26.02.2017
  • Mgr. Martin Baraniak | Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s. r. o.

Návrhy právnych aktov predložené dňa 30. 11. 2016 zo strany Európskej komisie v rámci iniciatívy "Čistá energia pre všetkých Európanov" majú dokázať, že prechod na čistú energiu je odvetvím, ktoré bude v budúcnosti rásť a do ktorého sa oplatí investovať.

Zámerom Európskej komisie je postaviť EÚ do pozície lídra procesu globálneho prechodu na čistú energiu. Aktuálne predložené opatrenia sledujú tri hlavné ciele:

  • Vytvorenie priority z energetickej efektívnosti

  • Dosiahnutie celosvetovo vedúceho postavenia v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov

  • Zabezpečenie spravodlivých podmienok pre spotrebiteľov

Naštartovaný proces energetickej čistoty v EÚ

Pre lepšie pochopenie významu predkladaných návrhov Komisie je potrebné si pripomenúť doterajšie kroky, ktoré EÚ uskutočnila súvislosti s prechodom na čistú energiu.

V októbri 2014 schválila Európska rada rámec politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030. Ich podstatným aspektom bolo stanovenie ambiciózneho cieľa vo forme zníženia emisie CO2 do roku 2030 o aspoň 40 % vo všetkých hospodárskych odvetviach.

V roku 2015 bol predložený návrh na reformu systému obchodovania s emisiami EÚ (ETS), ktorého cieľom bolo zabezpečiť potrebné zníženie emisií v odvetviach energetiky a priemyselných odvetviach s vysokou spotrebou energie.

V lete 2016 predložila Komisia návrhy na urýchlenie prechodu na nízko-uhlíkové hospodárstvo v ďalších kľúčových odvetviach európskeho hospodárstva.

Aktuálne návrhy predstavujú poslednú, avšak dôležitú časť celej iniciatívy na ceste k plnej realizácii rámca politík EÚ v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030, pričom sú zamerané najmä na oblasti obnoviteľných zdrojov energie a energetickú efektívnosť.

Globálne postavenie EÚ pri prechode na čistú energiu

EÚ vďaka svojmu postaveniu, svojej politike v oblasti výskumu, vývoja a inovácií vytvorila dobré predpoklady na to, aby globálnym trhom predstavila prechod na čistú energiu ako konkrétnu priemyselnú príležitosť. Oblasť čistej energie na seba v roku 2015 kumulovala celosvetové investície v objeme presahujúcom 300 miliárd eur.

Súčasťou predstaveného balíka opatrení sú aj jednotlivo navrhované politické a ekonomické aktivity na urýchlenie inovácií v oblasti čistej energie, opatrenia na podporu verejných a súkromných investícií, na posilnenie konkurencieschopnosti EÚ v oblasti priemyslu a na zmiernenie spoločenského dosahu prechodu k čistej energii.

Podpredseda Komisie pre energetickú úniu Maroš Šefčovič v súvislosti s predloženým balíkom opatrení zameraných na ochranu najzraniteľnejšej časti spotrebiteľov uviedol nasledovné:

"Vďaka balíku, ktorý dnes predkladáme, sa posilní prechod na čistú energiu prostredníctvom modernizácie ekonomiky. Európa, ktorá v posledných rokoch stojí na čele celosvetového úsilia v oblasti klímy, slúži aj teraz ako príklad v tom, že vytvára podmienky na udržateľnú zamestnanosť, rast a investície."

Komisár pre oblasť klímy a energetiky Miguel Arias Canete k tomu dodal: "Prostredníctvom týchto návrhov pripravila Komisia pôdu pre konkurencieschopnejší, modernejší a čistejší energetický systém."

Investičný potenciál čistej energie

Jednotlivé legislatívne návrhy Komisie zahŕňajú energetickú efektívnosť, obnoviteľné zdroje energie, koncepciu trhu s elektrickou energiou, bezpečnosť dodávok elektriny, pravidlá riadenia a spravovania energetickej únie, novú podobu ekodizajnu, ako aj stratégiu prepojenej a automatizovanej mobility.

Všetky uvedené oblasti predstavujú enormný finančný priestor na hospodárskom trhu, vďaka ktorému by mohli verejné a súkromné investície do odvetvia čistej energie priniesť od roku 2021 každoročne finančné prostriedky až do výšky 177 miliárd EUR.

Vzhľadom na uvedený a očakávaný investičný potenciál sa predpokladá, že balík predstavených opatrení v budúcom desaťročí vyprodukuje až 1 % nárast HDP, pričom by sa vytvorilo približne 900 000 nových pracovných miest v celej EÚ.

Postavenie spotrebiteľov

Predložené opatrenia počítajú s aktívnym a ústredným postavením spotrebiteľov na energetickom trhu budúcnosti.

Pomocou predložených opatrení sa spotrebiteľom v celej EÚ umožní získať v budúcnosti väčší výber dodávateľov, zlepší sa ich prístup k spoľahlivým nástrojom na porovnávanie cien energie a zároveň sa im poskytnú nástroje na výrobu a predaj svojej vlastnej elektrickej energie.

Podľa podpredsedu Komisie pre energetickú úniu Maroša Šefčoviča umožnia predložené návrhy "všetkým európskym spotrebiteľom a podnikom vyťažiť maximum z možností, ktoré prináša prechod na čistú energiu."

V ďalších krokoch musia Európsky parlament a Rada pristupovať k všetkým legislatívnym návrhom súvisiacim s energetickou úniou, ktoré boli predložené Komisiou, ako k priorite.

Informácie uvedené v článku boli čerpané z podkladov Európskej komisie, pričom text obsahuje aj výňatky zo súvisiacej tlačovej správy. Ďalšie informácie nájdete na stránke Európskej komisie.

Mgr. Martin Baraniak
Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s. r. o.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Zákon o podpore OZE poškodil niektorých výrobcov. Treba to napraviť

Zákon o podpore OZE poškodil niektorých výrobcov. Treba to napraviť

Akokoľvek boli niektoré dotácie prehnané, tak sa netýkali všetkých výrobcov. Prísnou sankciou zániku podpory o ne môžu prísť.

Anketa. Ako hodnotíte programové vyhlásenie vlády v oblasti energetiky?

Anketa. Ako hodnotíte programové vyhlásenie vlády v oblasti energetiky?

Nezávislé fungovanie ÚRSO, postupná deregulácia cien energií, dokončenie Mochoviec či ukončenie uhoľných dotácií. Čo hovoria na priority novej vlády odborníci z oblasti energetiky?

Tepelné čerpadlá a rekuperácia znížia spotrebu energie na vykurovanie až o 70 %

Tepelné čerpadlá a rekuperácia znížia spotrebu energie na vykurovanie až o 70 %

Od roku 2021 začne aj na Slovensku platiť legislatíva, ktorá bude od nových budov vyžadovať energetickú triedu A0. Tá sa podľa expertov nedá dosiahnuť bez vlastnej výroby energie.