Eversheds Sutherland
INNOGY
INNOGY

Český energetický regulačný úrad zverejnil cenové rozhodnutia k podporovaným zdrojom energie

Zvýšenie podpory pre spoločné spaľovanie a na vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla, naproti tomu mierny pokles výkupných cien pre nové veterné elektrárne a zníženie zeleného bonusu pre veterné elektrárne, to sú hlavné zmeny cenového rozhodnutia, ktorým ERÚ stanovuje podporu pre podporované zdroje energie. Rozhodnutie vydal úrad skôr, aby mali výrobcovia a obchodníci s elektrinou dostatočný priestor na rozhodnutie, či budú nárokovať podporu formou zeleného bonusu alebo výkupných cien.

Český energetický regulačný úrad zverejnil cenové rozhodnutia k podporovaným zdrojom energie

Dreamstime

"Rozhodnutie sme vydali už v prvej polovici novembra predovšetkým preto, aby mali výrobcovia a obchodníci s elektrinou z obnoviteľných zdrojov dlhší časový priestor na rozhodnutie, či budú nárokovať podporu formou zeleného bonusu alebo výkupných cien. Návrh cenového rozhodnutia zverejnil ERÚ už 15. októbra 2014 a v rámci verejného konzultačného procesu sme akceptovali alebo zohľadnili väčšinu závažných pripomienok. Privítali sme tiež zodpovednejší prístup niektorých asociácií, ktoré zastupujú výrobcov z obnoviteľných zdrojov, ktoré si vplyv pomoci na konečných zákazníkov uvedomujú a samy navrhli úpravy, ktoré tieto vplyvy zmierňujú," uviedol podpredseda ERÚ Martin Laštůvka.

Podľa predsedníčky ERÚ Aleny Vitáskovej sa podarilo do cenového rozhodnutia premietnuť všetky trendy, ktoré úrad dlhodobo presadzuje. "Maximálne sme sa sústredili na optimalizáciu podpory s cieľom minimalizovať vplyv pomoci na konečných zákazníkov," povedala dnes Alena Vitásková.

Medzi hlavné zmeny, ktoré tohtoročné cenové rozhodnutie prinieslo, patria:

  • Zákonná 2% indexácia výkupných cien pre existujúce výrobne elektriny z obnoviteľných zdrojov (mimo výrobne elektriny z biomasy a bioplynu).

  • Zvýšenie podpory pre spoločné spaľovanie – úrad pristúpil k miernemu zvýšeniu motivácie pre spoločné spaľovanie s cieľom zastaviť medziročný znižovaní výroby v tomto spôsobe využitia biomasy pri výrobe elektriny.

  • Vypísanie vyššej podpory na elektrinu z vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla (KVET) pre nové zdroje u existujúcich BPS - v prípade existujúcich bioplynových staníc (BPS), ktoré si uplatňujú podporu na elektrinu z obnoviteľných zdrojov, je od 1. januára 2015 novým výrobným zdrojom elektriny umožnené uplatniť novú doplnkovú sadzbu na elektrinu z KVET, pričom pre jej uplatnenie je nutné vyrobené teplo efektívne využiť. Úrad týmto umožňuje zvýšenú podporu aj novým sezónnym výrobným zdrojom elektriny.

  • Mierny pokles výkupných cien pre nové veterné elektrárne - v prípade vyššej výkupnej ceny pre veterné elektrárne bola v predchádzajúcich dvoch rokoch uplatnená podmienka § 12 ods. 6 zákona č. 165/2012 Zb., o maximálnom medziročnom 5% poklese výkupnej ceny. Pre rok 2015 už dochádza k vypísaniu výkupnej ceny stanovenej podľa podmienok § 12 ods. 1 zákona č. 165/2012 Zb.

  • Zníženie zeleného bonusu pre veterné elektrárne - vo verejnom konzultačnom procese bola zohľadnená pripomienka Českého združenia pre veternú energiu. Súčasne zber dát vykonaný úradom potvrdil priestor pre zníženie zelených bonusov a tým aj zníženie celkových nákladov navyše na POZE.

  • Dvojpalivové systémy - v rámci podpory na elektrinu z KVET v prípade dvoj-palivových systémov, u ktorých je primárne palivo využívaný zemný plyn, bolo umožnené využitie aj iného paliva pri zachovaní možnosti uplatniť na podiel elektriny zo zemného plynu doplnkovú sadzbu I. Toto opatrenie umožňuje výrobcom optimalizovať výrobné náklady a tým aj priamo ovplyvniť výslednú cenu tepla pre konečných zákazníkov.

Dokument na stiahnutie:

Cenové rozhodnutie Energetického regulačného úradu č. 1/2014 z 12. novembra 2014, ktorým sa stanovuje podpora pre podporované zdroje energie

Vysporiadanie pripomienok k verejnému konzultačného procesu - POZE

Zdroj: Tretiruka.cz

Značky
ERÚ

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

V Bratislave má vyrásť prvý terminál na LNG. Greenpeace a Priatelia Zeme sú proti

V Bratislave má vyrásť prvý terminál na LNG. Greenpeace a Priatelia Zeme sú proti

S myšlienkou vybudovať vlastný skvapaľovač zemného plynu pracuje aj SPP.

Ako bude vyzerať trh s vodíkom? Regulačný rámec má nastaviť Európska komisia

Ako bude vyzerať trh s vodíkom? Regulačný rámec má nastaviť Európska komisia

Regulátori z členských štátov EÚ zároveň vyzývajú Komisiu, aby navrhla systém obchodovateľných záruk pôvodu pre obnoviteľné a nízkoemisné plyny.

Budajov rezort ukázal nové poplatky za znečisťovanie ovzdušia. Podmienky sa zmenia

Budajov rezort ukázal nové poplatky za znečisťovanie ovzdušia. Podmienky sa zmenia

Ministerstvo navrhuje zrušiť poplatok za oxid uhoľnatý pre zdroje zaradené do schémy obchodovania s emisnými kvótami. Malé zdroje znečisťovania nebudú platiť poplatky za znečisťovanie ovzdušia vôbec.