Eversheds Sutherland
INNOGY
Belimo 2

České teplárenstvo musí čeliť ďalšej výzve

Európska komisia predstavila balík strategických iniciatív v oblasti ochrany životného prostredia, ktorú nazvala "Zelená dohoda pre Európu".

České teplárenstvo musí čeliť ďalšej výzve

Foto: Pixabay

Hneď potom, čo tento dokument koncom minulého roka uzrel svetlo sveta, bolo jasné, že bude jedným z hlavných tém tohtoročnej konferencie Dni teplárenstva a energetiky 2020, ktorá sa uskutoční v dňoch 8. -  9. septembra 2020 v Hradci Králové.

Podstatou "Zelenej dohody" je prechod EÚ ku klimatickej neutralite do roku 2050. Európska komisia kvôli tomu plánuje navrhnúť sprísnenie cieľa zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2030 na 50 až 55 percent v porovnaní s rokom 1990 a súčasne v budúcom roku navrhnúť revíziu prakticky všetkej súvisiacej legislatívy EK.

Pripomeňme si genézu cieľa zníženia emisií skleníkových plynov v EÚ do roku 2030. V roku 2014 sa Európska rada dohodla na cieli znížiť emisie do roku 2030 o 40 percent, v roku 2016 nasledoval takzvaný zimný balík legislatívnych návrhov, ktoré boli schválené do konca roka 2018.

Legislatívne ukotvené ciele v oblasti rozvoja obnoviteľných zdrojov a úspor energie boli nakoniec pod tlakom Európskeho parlamentu podstatne ambicióznejšie, ako Európska komisia pôvodne navrhla.

V júli minulého roka Európska komisia zverejnila výsledky modelovania, ktoré ukazujú, že pri úplnej implementácii existujúcej legislatívy by EÚ dosiahla zníženie emisií o 45,6 percenta. Bola by teda takmer na optimálnej ceste k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality v roku 2050.

To dokazujú scenáre uhlíkovej neutrality obsiahnuté v oznámení Európskej komisie "Čistá planéta pre všetkých" z novembra 2018, ktoré počítajú so znížením emisií do roku 2030 o 46 až 47 percent.

Všetko je inak?

"Bolo by ešte pochopiteľné, keby Európska komisia navrhovala sprísnenie cieľa do roku 2030 na 46 až 47 percent, aby bol v súlade s optimálnou trajektóriou dosiahnutia uhlíkovej neutrality do roku 2050, ktorú sama Európska komisia zverejnila v roku 2018. Návrh na zníženie emisií o 50 až 55 percent je čisto politický a nemá žiadne reálne opodstatnenie v doterajších analýzach Európskej komisie," upozorňuje riaditeľ Teplárenského združenia ČR Martin Hájek.

Paradoxné je, že Európska komisia chce zvyšovať ciele, zatiaľ čo členské štáty nie sú schopné plniť ani tie existujúce. Národné klimaticko-energetické plány mali byť zaslané Európskej komisii do konca roka 2019. Francúzsko, Nemecko, Írsko, Luxembursko, Rumunsko a Španielsko tak neurobili ani do 4. marca 2020.

Hodnotenie návrhov Európskou komisiou vlani v lete odhalilo značnú medzeru medzi európskym cieľom a národnými plánmi predovšetkým v oblasti energetickej účinnosti. Do júna tohto roku by Európska komisia mala vyhodnotiť finálne národné plány, kde sa očakáva podobný výsledok.

Dny teplárenství a energetiky 2019

Európska komisia 4. marca 2020 navrhla európsky právny rámec pre klímu, ktorý zakotvuje záväznú požiadavku uhlíkovej neutrality do roku 2050. Z pohľadu Českej republiky je zásadné, že sa zatiaľ ani nerysuje dohoda o finančnom rámci EÚ na roky 2021-2027, pričom práve z fondov EÚ by ČR chcela financovať podstatnú časť potrebných investícií.

"Pre dosiahnutie dohody ohľadom právneho rámca bude kľúčový pokrok v rokovaniach o mechanizmoch financovania spravodlivého prechodu a viacročnom finančnom rámci na obdobie 2021-2027. Bez nich by sme totiž nemohli podporiť kľúčové investície, ktoré sú v tejto dekáde pred nami, "uviedol na adresu tohto návrhu námestník ministra životného prostredia Vladislav Smrž.

Staré verzus nové štáty

Na Rade pre životné prostredie 5. marca 2020, ktorej sa zúčastnila aj švédska aktivistka Greta Thunberg, sa jasne ukázali rozdiely medzi tzv. starými a novými členskými štátmi.

Zatiaľ čo niektoré staré štáty vyjadrili nevôľu nad tým, že chce Európska komisia k sprísneniu cieľov do roku 2030 vôbec spracovať analýzu dopadov, časť nových krajín vrátane Českej republiky sprísnenie odmieta. Český volič stále preferuje hospodársky rast, na rozdiel od voličov v severozápadnej Európe, kde hlavne mladú generáciu už ekonomika toľko nezaujíma a upína sa na riešenie klimatickej zmeny.

Dny teplárenství a energetiky 2019

A aké budú praktické dopady "Zelenej dohody" v Českej republike? Predovšetkým možno očakávať zdraženie všetkých energií. Súčasťou návrhov Európskej komisie bude zrejme ďalšie "utiahnutie skrutiek" v Európskom systéme emisného obchodovania, čo zvýši cenu povolenky a zdraží elektrinu aj diaľkové teplo.

Reforma sa má dotknúť aj smernice o zdaňovaní energetických produktov, čo zvýši zdanenie zemného plynu a ďalších palív používaných v domácnostiach, priemysle i doprave. Konkrétne legislatívne návrhy chce Európska komisia predložiť v polovici budúceho roka.

Sprísňovanie podmienok je absurdné

"V tejto chvíli znamená ´Zelená dohoda´ hlavne neistotu, pretože nevieme, aké zásahy do únijnej legislatívy bude Komisia navrhovať. Domnievali sme sa, že legislatívny rámec v oblasti energetiky a klímy do roku 2030 je na úrovni EÚ už hotový. U rady smerníc ešte ani neprebehla lehota na transpozíciu, a už sa majú meniť. To je Kocúrkovo. Požiadavky už schválenej európskej legislatívy sú ambiciózne, ale s vypätím síl snáď zvládnuteľné. Ich ďalšie sprísňovanie je už ale za hranicou možného aj pre bohatšie štáty, ako je Česká republika," domnieva sa riaditeľ Hájek.

Dny teplárenství a energetiky 2019

Pre teplárenstvo bude kľúčové najmä očakávané sprísnenie podmienok v systéme emisného obchodovania, ktoré by zrejme ďalej zvýšilo už dnes vysokú cenu emisných povoleniek. Teplárenské združenie ČR bude preto požadovať prechodné zvýšenie množstva bezodplatne prideľovaných emisných povoleniek na výrobu tepla.

"Počítame s tým, že budeme musieť odísť od uhlia. Jeho podiel na výrobe tepla máme ale po Poľsku druhý najvyšší v EÚ, a to nejde zmeniť z roka na rok. Pokiaľ nemá dôjsť k rozpadu sústav zásobovania teplom a ohrozenia dodávok tepla pre 4 milióny občanov, nemožno už dnes krajne diskriminačné ekonomické prostredie pre teplárne ďalej zhoršovať," varuje riaditeľ Hájek.

O vplyve "Zelenej dohody" na Českú republiku sa bude diskutovať na 26. ročníku konferencie so sprievodnou výstavou Dni teplárenstva a energetiky. Tá sa tradične uskutoční v Kongresovom, výstavnom a spoločenskom centre ALDIS v Hradci Králové v dňoch 8. - 9. septembra 2020. Usporiadateľom je Teplárenské združenie SR, konferenciu organizuje spoločnosť Exponex.


Dni teplárenstva a energetiky 2020

  • Termín: 8. - 9. september 2020
  • Miesto: Kongresové, výstavné a spoločenské centrum ALDIS v Hradci Králové
  • Usporiadateľ: Teplárenské združenie Českej republiky
  • Organizátor: Exponex s.r.o.

Zastúpenie pre rokovania s médiami:
Denisa Ranochová, tel .: 608 445 255 | e-mail: denisa@ranochova.cz

Manažér konferencie:
Mirka Kunčáková, tel .: 602 728 448 | e-mail: mkuncakova@exponex.cz

Kompletnú pozvánku a podrobné informácie o konferencii nájdete tu.
Prihlášku na podujatie si môžete stiahnuť tu.

Zdroj: Exponex | Denisa Ranochová


Denník Energie-portal je mediálnym partnerom podujatia.Mohlo by vás zaujímať

Ako funguje palivový článok na vodík a z čoho sa vodík vyrába?

Ako funguje palivový článok na vodík a z čoho sa vodík vyrába?

Na akom princípe je založený vodíkový pohon, aká je cena vodíka a aké typy vodíkových palivových článkov existujú?

Zelenú energiu podporí významná finančná spolupráca

Zelenú energiu podporí významná finančná spolupráca

Na úzkej spolupráci pri financovaní zelených projektov a tvorbe zelenšieho Slovenska sa dohodla spoločnosť ESCO Slovensko a ČSOB.

Siedma trafostanica VSD je na nepoznanie (FOTO)

Siedma trafostanica VSD je na nepoznanie (FOTO)

Trafostanica na Baltickej ulici v Košiciach sa dočkala umeleckej úpravy. Zmenená fasáda je výsledkom partnerstva Východoslovenskej distribučnej (VSD), mesta Košice, MČ Košice - Nad jazerom a neziskovej organizácie Active Life.