Eversheds Sutherland
VSDS
INNOGY

Bez zásahov má byť 75 % územia národných parkov. Vláda schválila kľúčovú stratégiu

Bezzásahové územia majú do roku 2030 tvoriť tri štvrtiny rozlohy národných parkov a ťažba dreva bude kontrolovaná dôkladnejšie. Počíta s tým dlho očakávaná Envirostratégia 2030. Prečítajte si, aké opatrenia materiál sľubuje.

bezzásahové územia

Foto: ŠOP SR

Výrazné znižovanie emisií skleníkových plynov, podpora efektívnejších vykurovacích systémov či efektívnejšia kontrola ťažby dreva. To sú len niektoré z opatrení, s ktorými ráta Stratégia environmentálnej politiky SR do roku 2030. Po pripomienkovom konaní v stredu materiál odobrila vláda.

„Strategický dokument je rozdelený do troch základných oblastí, ktorými sú ochrana prírody so zameraním na ochranu vody, lesov a chránených druhov; zmena klímy a ochrana ovzdušia a zelené hospodárstvo vrátane obehovej ekonomiky a efektívneho nakladania s odpadmi,“ priblížil Martin Haluš, riaditeľ Inštitútu environmentálnej politiky (IEP), ktorý Envirostratégiu 2030 vypracoval.

Okrem expertov IEP sa na tvorbe dokumentu podieľalo 160 odborníkov z vládnych rezortov, univerzít, vedeckých inštitúcií, podnikateľského a neziskového sektora. Teraz by mala nasledovať fáza implementácie stratégie a napĺňanie jej cieľov. Ministerstvo životného prostredia kvôli tomu plánuje meniť zákony, nastaviť podporné mechanizmy a sektorové akčné plány.

„Environmentálne výzvy, ktorým Slovensko čelí, si vyžadujú dlhodobú víziu a strategické smerovanie. Práve Envirostratégia 2030, na ktorej pracoval veľký tím odborníkov nastavuje ciele a navrhuje opatrenia, ako sa k nim dopracovať,“ povedal minister životného prostredia László Sólymos.

Obchodované emisie majú klesnúť o 43 %

Viacero z cieľov strategického dokumentu sa týka aj sektoru energetiky. Energetická náročnosť priemyslu Slovenska, ktorá je v súčasnosti vysoko nad priemerom EÚ, by sa k nemu mala do roku 2030 postupne priblížiť. V oblasti výroby energie má zas štát preferovať výrobu energie z obnoviteľných zdrojov (OZE). Podiel zelenej energetiky sa pritom na Slovensku dva po sebe idúce roky znižuje.

Veľký priestor venuje Envirostratégia 2030 aj ochrane ovzdušia. Hlavné opatrenia, ktoré štát v tejto oblasti plánuje, sa zameriavajú na utlmenie spaľovania uhlia, ekologickú dopravu a efektívnejšie vykurovacie systémy.

„Dôslednejšie sa bude tiež uplatňovať princíp „znečisťovateľ platí“ a odstránené by mali byť tiež environmentálne škodlivé dotácie na uhlie alebo biomasu z neudržateľných zdrojov. Kvalita ovzdušia sa v roku 2030 zlepší a nebude mať výrazne negatívny vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie,“ tvrdí ministerstvo.

Merateľnými cieľmi v oblasti zmeny klímy má byť zníženie emisií skleníkových plynov v sektoroch obchodovania s emisiami o 43 %. Mimo týchto sektorov majú emisie klesnúť minimálne o 20 % oproti roku 2005.

Bezzásahové územia majú rozšíriť

V oblasti ochrany prírody sa má zlepšiť ochrana biodiverzity. Novými opatreniami chce envirorezort zamedziť zhoršovaniu stavu druhov a biotopov.

Do roku 2024 by sa mal taktiež zjednodušiť systém chránených území a stupňov ochrany. V národných parkoch majú bezzásahové územia podľa predstáv ministerstva tvoriť 50 % celkovej rozlohy národných parkov do roku 2025 a 75 % tejto rozlohy do roku 2030. Tieto návrhy však môžu naraziť na odpor agrorezortu.

V bezzásahových územiach má byť ťažba podľa Envirostratégie 2030 úplne zakázaná a na ostatnom území by sa malo uprednostňovať „prírode blízke obhospodarovanie.“ Zároveň sa má zvýšiť aj kontrola ťažby dreva.

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Regulátor zvažuje dva základné varianty repoweringu existujúcich OZE zdrojov

Regulátor zvažuje dva základné varianty repoweringu existujúcich OZE zdrojov

Podpora pre výrobcov sa už nemá vzťahovať na každú vyprodukovanú megawatthodinu zelenej elektriny. ÚRSO chce podporu naviazať na iný parameter.

ÚRSO investuje do elektronizácie, chce nový informačný systém pre cenové návrhy

ÚRSO investuje do elektronizácie, chce nový informačný systém pre cenové návrhy

Cez novú softvérovú aplikáciu regulátor plánuje manažovať schvaľovanie, ukladanie a publikovanie vybraných cenových návrhov.

Nafta vstúpila na britský trh, spolupracuje tam s ďalšími dcérami EPH

Nafta vstúpila na britský trh, spolupracuje tam s ďalšími dcérami EPH

Slovenská firma poskytuje technické a servisné služby pre podzemný zásobník zemného plynu.