Správa z konferencie Obnoviteľné zdroje energie 2022 | ENERGIE-PORTAL.SK
VSDS
VSDS
Belimo 2

Ako bolo na konferencii Obnoviteľné zdroje energie 2022?

Májová konferencia SSTP otvorila aktuálnu tému znižovania emisií skleníkových plynov.

Ako bolo na konferencii Obnoviteľné zdroje energie?

Foto: Viktória Állóová, STU SvF

  • Aktuality |  16.06.2022 |  Anna Predajnianska, STU SvF | redakcia

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP) ako členská organizácia ZSVTS v spolupráci so Stavebnou fakultou STU v Bratislave a Slovenskou komorou stavebných inžinierov zorganizovala jubilejný 20. ročník vedecko – odbornej konferencie Obnoviteľné zdroje energie 2022 so zahraničnou účasťou na veľmi aktuálnu tému „Znižovanie emisií skleníkových plynov“.

Konferencia sa konala v dňoch 16. – 17. 5.2022 v hoteli Átrium v príjemnom tatranskom prostredí s výhľadom na Slavkovský štít. Pripravených bolo 5 mono-tematických sekcií, zameraných na jednotlivé druhy obnoviteľných zdrojov energie ako sú slnečná a geotermálna energia, energia prostredia, ale aj biomasa.

Program konferencie oslovil architektov, projektantov, výrobcov zariadení a technológií, ale aj energetikov, ochranárov, prevádzkovateľov a v neposlednom rade audítorov, odborne spôsobilé osoby pre energetickú certifikáciu, ale aj zástupcov štátnej správy, vedy, výskumu a školstva.

Celkovo sa konferencie zúčastnil rekordný počet účastníkov, a to 160 a odznelo spolu 34 prezentácií zameraných na rôzne témy. Spoločenský večer sa niesol v duchu priateľských rozhovorov, diskusií, radosti z osobných stretnutí a príjemného vystúpenia so živou hudbou.

Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., odborný garant konferencie predniesol príhovor a poďakoval všetkým generálnym a hlavným partnerom. V rámci spoločenského večera bola udelená cena za prínos v oblasti obnoviteľných zdrojov energie doc. Ing. Otílii Lulkovičovej, PhD.

Organizátor podujatia verí, že sa v najbližšej dobe znovu stretne s účastníkmi na konferenciách s odborným zameraním.Mohlo by vás zaujímať

Ceny za dodávku elektriny a plynu vzrástli za rok o 76 %

Ceny za dodávku elektriny a plynu vzrástli za rok o 76 %

Ceny priemyselných výrobcov v dodávke elektriny a plynu sa od začiatku roka zvýšili o tri štvrtiny, vyplýva z údajov štatistického úradu.

GreenWay kupuje nabíjacie stanice svojho konkurenta

GreenWay kupuje nabíjacie stanice svojho konkurenta

Sieť spoločnosti sa rozrastie o 70 AC nabíjačiek pre elektromobily.

SIEA podporí inovácie v energetike, otvára novú výzvu pre podnikateľov

SIEA podporí inovácie v energetike, otvára novú výzvu pre podnikateľov

Zapojiť sa môžu všetky slovenské podniky so sídlom mimo bratislavskej župy.