Správa z konferencie Obnoviteľné zdroje energie 2022 | ENERGIE-PORTAL.SK
VSE
VSDS
Belimo

Ako bolo na konferencii Obnoviteľné zdroje energie 2022?

Májová konferencia SSTP otvorila aktuálnu tému znižovania emisií skleníkových plynov.

Ako bolo na konferencii Obnoviteľné zdroje energie?

Foto: Viktória Állóová, STU SvF

  • Aktuality |  16.06.2022 |  Anna Predajnianska, STU SvF | redakcia

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP) ako členská organizácia ZSVTS v spolupráci so Stavebnou fakultou STU v Bratislave a Slovenskou komorou stavebných inžinierov zorganizovala jubilejný 20. ročník vedecko – odbornej konferencie Obnoviteľné zdroje energie 2022 so zahraničnou účasťou na veľmi aktuálnu tému „Znižovanie emisií skleníkových plynov“.

Konferencia sa konala v dňoch 16. – 17. 5.2022 v hoteli Átrium v príjemnom tatranskom prostredí s výhľadom na Slavkovský štít. Pripravených bolo 5 mono-tematických sekcií, zameraných na jednotlivé druhy obnoviteľných zdrojov energie ako sú slnečná a geotermálna energia, energia prostredia, ale aj biomasa.

Program konferencie oslovil architektov, projektantov, výrobcov zariadení a technológií, ale aj energetikov, ochranárov, prevádzkovateľov a v neposlednom rade audítorov, odborne spôsobilé osoby pre energetickú certifikáciu, ale aj zástupcov štátnej správy, vedy, výskumu a školstva.

Celkovo sa konferencie zúčastnil rekordný počet účastníkov, a to 160 a odznelo spolu 34 prezentácií zameraných na rôzne témy. Spoločenský večer sa niesol v duchu priateľských rozhovorov, diskusií, radosti z osobných stretnutí a príjemného vystúpenia so živou hudbou.

Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., odborný garant konferencie predniesol príhovor a poďakoval všetkým generálnym a hlavným partnerom. V rámci spoločenského večera bola udelená cena za prínos v oblasti obnoviteľných zdrojov energie doc. Ing. Otílii Lulkovičovej, PhD.

Organizátor podujatia verí, že sa v najbližšej dobe znovu stretne s účastníkmi na konferenciách s odborným zameraním.Mohlo by vás zaujímať

Monitoring energetiky | 19. - 25. 1. 2023

Monitoring energetiky | 19. - 25. 1. 2023

Prehľad energetických noviniek v médiách, verejnej správe a legislatíve za uplynulé obdobie.

Konferencia VYKUROVANIE sa v roku 2023 uskutoční v marcovom termíne

Konferencia VYKUROVANIE sa v roku 2023 uskutoční v marcovom termíne

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia pozýva na 31. ročník medzinárodného odborného podujatia.

Opravovňa železničných vozňov inštaluje fotovoltiku na vlastné haly

Opravovňa železničných vozňov inštaluje fotovoltiku na vlastné haly

Strešná fotovoltická elektráreň pokryje v prvej fáze 6 % celkovej spotreby elektriny v podniku.