VSE
VSE
Belimo

Pozvánka na konferenciu: Obnoviteľné zdroje energie 2022

Jubilejný 20. ročník s témou "Znižovanie emisií skleníkových plynov" sa uskutoční v polovici mája v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.

Pozvánka na konferenciu: Obnoviteľné zdroje energie 2022

Foto: SSTP

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS, Stavebná fakulta STU Bratislava, Katedra technických zariadení budov a Slovenská komora stavebných inžinierov

Vás pozývajú na jubilejnú 20. konferenciu

OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE 2022

Znižovanie emisií skleníkových plynov


Konferencia chce osloviť architektov, projektantov, výrobcov zariadení a technológií, ale aj energetikov, ochranárov, prevádzkovateľov, v neposlednom rade audítorov, odborne spôsobilé osoby pre energetickú certifikáciu, ako i zástupcov štátnej správy, vedy, výskumu a školstva.

Problematika nízkoteplotných systémov je v súčasnosti mimoriadne aktuálna tak pri vykurovaní budov, resp. ich chladení, rovnako aj pri príprave teplej vody, ohreve bazénov a v neposlednom rade tiež pre poľnohospodárske účely.


Termín a miesto konania

 • 16. - 17. máj 2022 /pondelok-utorok/
 • Hotel ATRIUM****, Nový Smokovec

Odborný program je rozdelený do piatich mono-tematických sekcií, zameraných na jednotlivé druhy OZE (slnečná energia, geotermálna, energia, energia prostredia, biomasa), ale aj ich praktické využitie pre aplikácie v nízkoteplotných systémoch zásobovania teplom.


Odborný garant:

 • prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
 • dusan.petras@stuba.sk
Prípravný výbor:
 • Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc., Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)
 • Ing. Lukáš Skalík, PhD., SVF STU v Bratislave
 • prof. Ing. Ján Takács, PhD., SvF STU v Bratislave
 • doc. Ing. Belo Füri, PhD., SvF STU v Bratislave

Program konferencie

16. 5. 2022 pondelok

08.30 - 09.45 h. Registrácia účastníkov

09.45 - 10.00 h. Otvorenie konferencie | prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., odborný garant

10.00 - 12.00 h. I. sekcia: LEGISLATÍVA PRE OZE

 • vedie: Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc., SIEA
 • Generálny partner: Viessmann, s.r.o.
 1. Novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie | B. Balog, Ministerstvo hospodárstva SR
 2. Investičná pomoc pre zariadenia na využívanie OZE | K. Šoltésová, SIEA
 3. Zelená domácnostiam aktuálne | M. Ilovič, SIEA
 4. Obnoviteľné zdroje financovateľné z Plánu obnovy a odolnosti SR v rámci obnovy rodinných domov | M. Kerestúr, Slovenská agentúra životného prostredia
 5. OZE na Slovensku - (ne)potrebné a (ne)chcené? | P. Tauš, FBERG, TU v Košiciach

12.00 - 13.00 h. Prestávka na obed

13.00 - 15.00 h II. sekcia: SOLÁRNA ENERGIA

 • vedie: Ing. Lukáš Skalík, PhD., SvF STU v Bratislave
 • Generálny partner: Vaillant Group Slovakia
 1. Legislatíva a OZE v budovách na bývanie | L. Skalík, SvF STU v Bratislave
 2. Energetická komunita Viessmann Share založená na systémových riešeniach OZE | D. Hrčka, Viessmann, s.r.o.
 3. Fotovoltika a jej vyuzitie pre dekarbonizaciu priemyslu | J. Karaba, SAPI
 4. Názov prednášky bude doplnený... | J. Rehuš, Vaillant Group Slovakia
 5. Solárne chladiace systémy ako zdroje tepla a chladu pre vzduchotechniku | M. Masaryk, SjF STU v Bratislave, Z. Straková, SjF STU v Bratislave
 6. Batériové ložiská Fenix | P. Jackuliak, Fenix Slovensko s.r.o.
 7. Skúsenosti z výskumu kombinovaných stavebno-energetických systémov využívajúcich OZE | D. Kalus, SvF STU v Bratislave

15.00 - 15.30 h. Prestávka na kávu

15.30 - 17.30 h. III. sekcia: GEOTERMÁLNA ENERGIA

 • vedie: prof. Ing. Ján Takács, PhD., SvF STU v Bratislave
 • hlavný partner sekcie: NRG flex, s.r.o.
 1. Prehľad zdrojov geotermálnej energie na Slovensku | B. Fričovský, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
 2. Nové riešenia v oblasti využívania geotermálnej energie súčasnosti | O. Halás, Slovgeoterm a.s. Bratislava
 3. Využívanie geotermálnej energie v poľnohospodárstve | V. Állóová, SvF STU v Bratislave
 4. Flexibilné tepelné siete aplikácie pre geotermálne energetické systémy | R. Štefanec, NRG flex, s.r.o.
 5. Znižovanie uhlíkovej stopy aplikáciou geotermálnej energie v meste Veľký Meder | J. Takács, SvF STU v Bratislave
 6. Meranie prietoku geotermálnej vody ultrazvukovou metódou | J. Iľko, FLEXIM GmbH

17.30 - 20.00 h. Priestor na relax

 • Odovzdanie ceny za prínos v uplatňovaní OZE 2021

20.00 - 20.30 h. Koktail generálneho partnera a hlavných partnerov

20.30 - 23.00 h. Spoločenský večer


17. 5. 2022 utorok

08.00 - 08.30 h. Registrácia účastníkov

08.30 - 10.30 h. IV. sekcia: TEPELNÉ ČERPADLÁ

 • vedie: doc. Ing. Belo Füri, PhD., SvF STU v Bratislave
 • hlavný partner sekcie: STIEBEL ELTRON SLOVAKIA, s.r.o., GEROtop
 1. Použitie ekologických chladív v technike tepelných čerpadiel | B. Füri, J. Takács, SvF STU v Bratislave
 2. Tepelné čerpadlo do rekonštrukcie budov znamená nové chladivo a hydraulický koncept | P. Kuliaček, Viessmann, s.r.o.
 3. Tepelné čerpadlá v zelených plánoch energetiky | P. Tomlein, SZ CHKT, Rovinka
 4. Riešenia OZE v praxi | A. Jendrichovská, STIEBEL ELTRON SLOVAKIA, s.r.o.
 5. Meranie efektívnosti tepelného čerpadla v laboratórnych podmienkach | F. Vranay, TU Košice
 6. Primárne okruhy pre tepelné čerpadlá | O. Kaňka, GEROtop
 7. Možnosti spätného získavanie tepla z odpadových vôd a kúpalísk | A. Predajnianska, SvF STU v Bratislave

10.30 - 11.00 h. Prestávka na kávu

11.00 - 13.00 h. V. sekcia: VEĽKOPLOŠNÉ VYKUROVANIE / CHLADENIE S OZE

 • vedie: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., SvF STU v Bratislave
 • hlavný partner sekcie: Fenix Slovensko s.r.o.
 1. Nízkoenergetické sálavé systémy využívajúce OZE | D. Petráš, SvF STU v Bratislave
 2. Stenové chladenie s využitím solárneho ejektorového chladenia | M. Šimko, SvF STU v Bratislave
 3. Návrh a optimalizácia konštrukcie sálavých systémov pri rekonštrukciách budov | B. Junasová, SvF STU v Bratislave
 4. Aplikácia ATO v budovách | V. Mučková, SvF STU v Bratislave
 5. Veľkoplošné sálavé vykurovanie a chladenie s OZE | I. Maco, Rehau s.r.o.

13.00 - 14.00 h. Diskusia, záver konferencieOrganizačný garant:

Organizačný výbor: 
 • Ing. Viktória Állóová
 • Ing. Eva Švarcová
 • sstp@sstp.sk

Editor zborníka:

 • Mgr. Zuzana Švecová
 • sstp@sstp.sk

Prihláška a program

Denník Energie-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.Mohlo by vás zaujímať

Prinesú investície a nezvýšia dlh. Garantované energetické služby obnovia budovy, hovorí šéfka ESCO Slovensko

Prinesú investície a nezvýšia dlh. Garantované energetické služby obnovia budovy, hovorí šéfka ESCO Slovensko

Optimálne využívanie energií sa týka mnohých oblastí, a to nám pomáha rásť, hovorí Naďa Hartmann. ESCO Slovensko má pod sebou už osem dcérskych spoločností.

Zvyšuje energetickú sebestačnosť. Ako funguje batériové úložisko v miestnej distribučnej sieti

Zvyšuje energetickú sebestačnosť. Ako funguje batériové úložisko v miestnej distribučnej sieti

Veľkokapacitná batéria optimalizuje využívanie elektriny z fotovoltiky v priemyselnom areáli.

Pozvánka na konferenciu: VZDUCHOTECHNIKA 2024

Pozvánka na konferenciu: VZDUCHOTECHNIKA 2024

23. ročník vedecko-odbornej konferencie SSTP s témou "Vnútorné prostredie a energetická náročnosť budov so vzduchotechnikou" sa uskutoční v polovici júna v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.

X
X
X
X