Pozvánka na konferenciu: Obnoviteľné zdroje energie 2022 | ENERGIE-PORTAL.SK
Akadémia klasickej ekonómie (KI)
VSE
Belimo 2

Pozvánka na konferenciu: Obnoviteľné zdroje energie 2022

Jubilejný 20. ročník s témou "Znižovanie emisií skleníkových plynov" sa uskutoční v polovici mája v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.

Pozvánka na konferenciu: Obnoviteľné zdroje energie 2022

Foto: SSTP

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS, Stavebná fakulta STU Bratislava, Katedra technických zariadení budov a Slovenská komora stavebných inžinierov

Vás pozývajú na jubilejnú 20. konferenciu

OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE 2022

Znižovanie emisií skleníkových plynov


Konferencia chce osloviť architektov, projektantov, výrobcov zariadení a technológií, ale aj energetikov, ochranárov, prevádzkovateľov, v neposlednom rade audítorov, odborne spôsobilé osoby pre energetickú certifikáciu, ako i zástupcov štátnej správy, vedy, výskumu a školstva.

Problematika nízkoteplotných systémov je v súčasnosti mimoriadne aktuálna tak pri vykurovaní budov, resp. ich chladení, rovnako aj pri príprave teplej vody, ohreve bazénov a v neposlednom rade tiež pre poľnohospodárske účely.


Termín a miesto konania

 • 16. - 17. máj 2022 /pondelok-utorok/
 • Hotel ATRIUM****, Nový Smokovec

Odborný program je rozdelený do piatich mono-tematických sekcií, zameraných na jednotlivé druhy OZE (slnečná energia, geotermálna, energia, energia prostredia, biomasa), ale aj ich praktické využitie pre aplikácie v nízkoteplotných systémoch zásobovania teplom.


Odborný garant:

 • prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
 • dusan.petras@stuba.sk
Prípravný výbor:
 • Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc., Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)
 • Ing. Lukáš Skalík, PhD., SVF STU v Bratislave
 • prof. Ing. Ján Takács, PhD., SvF STU v Bratislave
 • doc. Ing. Belo Füri, PhD., SvF STU v Bratislave

Program konferencie

16. 5. 2022 pondelok

08.30 - 09.45 h. Registrácia účastníkov

09.45 - 10.00 h. Otvorenie konferencie | prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., odborný garant

10.00 - 12.00 h. I. sekcia: LEGISLATÍVA PRE OZE

 • vedie: Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc., SIEA
 • Generálny partner: Viessmann, s.r.o.
 1. Novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie | B. Balog, Ministerstvo hospodárstva SR
 2. Investičná pomoc pre zariadenia na využívanie OZE | K. Šoltésová, SIEA
 3. Zelená domácnostiam aktuálne | M. Ilovič, SIEA
 4. Obnoviteľné zdroje financovateľné z Plánu obnovy a odolnosti SR v rámci obnovy rodinných domov | M. Kerestúr, Slovenská agentúra životného prostredia
 5. OZE na Slovensku - (ne)potrebné a (ne)chcené? | P. Tauš, FBERG, TU v Košiciach

12.00 - 13.00 h. Prestávka na obed

13.00 - 15.00 h II. sekcia: SOLÁRNA ENERGIA

 • vedie: Ing. Lukáš Skalík, PhD., SvF STU v Bratislave
 • Generálny partner: Vaillant Group Slovakia
 1. Legislatíva a OZE v budovách na bývanie | L. Skalík, SvF STU v Bratislave
 2. Energetická komunita Viessmann Share založená na systémových riešeniach OZE | D. Hrčka, Viessmann, s.r.o.
 3. Fotovoltika a jej vyuzitie pre dekarbonizaciu priemyslu | J. Karaba, SAPI
 4. Názov prednášky bude doplnený... | J. Rehuš, Vaillant Group Slovakia
 5. Solárne chladiace systémy ako zdroje tepla a chladu pre vzduchotechniku | M. Masaryk, SjF STU v Bratislave, Z. Straková, SjF STU v Bratislave
 6. Batériové ložiská Fenix | P. Jackuliak, Fenix Slovensko s.r.o.
 7. Skúsenosti z výskumu kombinovaných stavebno-energetických systémov využívajúcich OZE | D. Kalus, SvF STU v Bratislave

15.00 - 15.30 h. Prestávka na kávu

15.30 - 17.30 h. III. sekcia: GEOTERMÁLNA ENERGIA

 • vedie: prof. Ing. Ján Takács, PhD., SvF STU v Bratislave
 • hlavný partner sekcie: NRG flex, s.r.o.
 1. Prehľad zdrojov geotermálnej energie na Slovensku | B. Fričovský, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
 2. Nové riešenia v oblasti využívania geotermálnej energie súčasnosti | O. Halás, Slovgeoterm a.s. Bratislava
 3. Využívanie geotermálnej energie v poľnohospodárstve | V. Állóová, SvF STU v Bratislave
 4. Flexibilné tepelné siete aplikácie pre geotermálne energetické systémy | R. Štefanec, NRG flex, s.r.o.
 5. Znižovanie uhlíkovej stopy aplikáciou geotermálnej energie v meste Veľký Meder | J. Takács, SvF STU v Bratislave
 6. Meranie prietoku geotermálnej vody ultrazvukovou metódou | J. Iľko, FLEXIM GmbH

17.30 - 20.00 h. Priestor na relax

 • Odovzdanie ceny za prínos v uplatňovaní OZE 2021

20.00 - 20.30 h. Koktail generálneho partnera a hlavných partnerov

20.30 - 23.00 h. Spoločenský večer


17. 5. 2022 utorok

08.00 - 08.30 h. Registrácia účastníkov

08.30 - 10.30 h. IV. sekcia: TEPELNÉ ČERPADLÁ

 • vedie: doc. Ing. Belo Füri, PhD., SvF STU v Bratislave
 • hlavný partner sekcie: STIEBEL ELTRON SLOVAKIA, s.r.o., GEROtop
 1. Použitie ekologických chladív v technike tepelných čerpadiel | B. Füri, J. Takács, SvF STU v Bratislave
 2. Tepelné čerpadlo do rekonštrukcie budov znamená nové chladivo a hydraulický koncept | P. Kuliaček, Viessmann, s.r.o.
 3. Tepelné čerpadlá v zelených plánoch energetiky | P. Tomlein, SZ CHKT, Rovinka
 4. Riešenia OZE v praxi | A. Jendrichovská, STIEBEL ELTRON SLOVAKIA, s.r.o.
 5. Meranie efektívnosti tepelného čerpadla v laboratórnych podmienkach | F. Vranay, TU Košice
 6. Primárne okruhy pre tepelné čerpadlá | O. Kaňka, GEROtop
 7. Možnosti spätného získavanie tepla z odpadových vôd a kúpalísk | A. Predajnianska, SvF STU v Bratislave

10.30 - 11.00 h. Prestávka na kávu

11.00 - 13.00 h. IV. sekcia: VEĽKOPLOŠNÉ VYKUROVANIE / CHLADENIE S OZE

 • vedie: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., SvF STU v Bratislave
 • hlavný partner sekcie: Fenix Slovensko s.r.o.
 1. Nízkoenergetické sálavé systémy využívajúce OZE | D. Petráš, SvF STU v Bratislave
 2. Stenové chladenie s využitím solárneho ejektorového chladenia | M. Šimko, SvF STU v Bratislave
 3. Návrh a optimalizácia konštrukcie sálavých systémov pri rekonštrukciách budov | B. Junasová, SvF STU v Bratislave
 4. Aplikácia ATO v budovách | V. Mučková, SvF STU v Bratislave
 5. Veľkoplošné sálavé vykurovanie a chladenie s OZE | I. Maco, Rehau s.r.o.

13.00 - 14.00 h. Diskusia, záver konferencieOrganizačný garant:

Organizačný výbor: 
 • Ing. Viktória Állóová
 • Ing. Eva Švarcová
 • sstp@sstp.sk

Editor zborníka:

 • Mgr. Zuzana Švecová
 • sstp@sstp.sk

Prihláška a program

Denník Energie-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.Mohlo by vás zaujímať

Fotovoltické panely dokážu nielen vyrábať elektrinu, ale aj zvyšovať výnosy plodín

Fotovoltické panely dokážu nielen vyrábať elektrinu, ale aj zvyšovať výnosy plodín

Aké výhody prináša agrofotovoltický systém a aké prekážky bránia rozvoju fotovoltiky na poliach.

Nadácia VSE podporí inovatívne projekty za viac ako 115-tisíc eur

Nadácia VSE podporí inovatívne projekty za viac ako 115-tisíc eur

Nadácia VSE vyhlásila výsledky grantového programu s názvom Podpora malých inovácií 2022: digitalizácia.

Pozvánka na konferenciu: SSCHE 2023

Pozvánka na konferenciu: SSCHE 2023

49. medzinárodná konferencia Slovenskej spoločnosti chemického inžinierstva – SSCHE 2023 sa uskutoční v polovici mája v čarovnom prostredí Vysokých Tatier.