Ako bojujeme proti produkcii CO2? Platíme veľa | ENERGIE-PORTAL.SK
VSE
VSE
Belimo

Ako bojujeme proti produkcii CO2? Platíme veľa

V snahe znížiť emisie oxidu uhličitého do atmosféry Slovensko investuje, alebo vyzbiera na následné investovanie, niekoľko stoviek miliónov eur ročne.

Ako bojujeme proti produkcii CO2? Platíme veľa

Foto: Fotolia

V tomto článku sa pokúsime predniesť hrubý odhad niektorých prostriedkov, ktoré Slovensko investuje do boja proti produkcii CO2 a v záujme presadenia adaptačných opatrení na zmenu klímy.

Elektromobilita

V roku 2016 ohlásilo MH SR program na podporu rozvoja elektromobility, ktorý spočíval dotáciách na kúpu elektromobilov: v prípade batériových elektrických vozidiel (BEV) bola výška podpory stanovená na 5000 eur, pri plug-in hybridných elektrických vozidlách (PHEV) na 3000 eur.

Celková suma bola 5 miliónov eur, celá sa však nevyčerpala, vyčerpalo sa 3,36 milónov eur. Pred rokom tak bolo zaregisrovaných viac ako 4.300 elektromobilov.

Systém obchodovania s kvótami skleníkových plynov

Od roku 2013 musia výrobcovia elektrickej energie všetky emisné kvóty nakupovať. Sektory ohrozené únikom uhlíka dostávajú bezodplatnú alokáciu na úrovni 100 % referenčnej hodnoty (tzv. benchmarku) počas celého tretieho obchodovateľného obdobia.

Cieľom EÚ je dosiahnutie zníženia emisií skleníkových plynov o 20 % oproti roku 1990.

Príjem z predaja kapitálových aktív – emisných kvót bol podľa výročnej správy Environmentálneho fondu v roku 2018 v celkovej výške 229,69 mil. eur, je dôsledkom prudkého zvýšenia cien na burze z dôvodu reformy Európskeho systému obchodovania s emisiami.

Z nich sa podľa zákona č. 414/2012 (§ 18 odst. 6) má 60 % použiť na úspory a technológie k znižovaniu produkcie skleníkových plynov. Ku koncu roka 2018 bolo na účte EF už 429,4 miliónov eur.

V konzervatívnom odhade uvažujme o priemernom výnose z obchodovania s kvótami najmenej 100 mil. eur ročne.

Štrukturálne fondy EÚ

Na Slovensku je v súčasnosti v programovom období 2014-2020 rozbehnutých 12 operačných programov z piatich európskych fondov, najdôležitejším pre ochranu životného prostredia je európsky Kohézny fond a Európsky fond regionálneho rozvoja.

Na Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020 je alokovaných 3,9 miliárd eur, z toho z uvedených dvoch štrukturálnych fondov 3,13 mld. eur.

Tu je výber niektorých výziev z archívu výziev:

 • 41. výzva zameraná na výstavbu zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie, výrobu a energetické využívanie skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd – 19,15 mil. eur
 • 48. Výzva zameraná na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – 50 mil. eur
 • 30. Výzva zameraná na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch – 40 mil. eur
 • 20. Výzva zameraná na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla – sume nenájdená
 • 19. Výzva zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov – 214 mil. eur
 • 6. Výzva zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov – 220 mil. eur
 • 14. výzva zameraná na znižovanie emisií znečisťujúcich látok zo zdrojov znečisťovania ovzdušia v Košickom regióne – suma nenájdená
 • 7. výzva zameraná na znižovanie emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia – 46 mil. eur

Zelená domácnostiam

Ďalším projektom zo štrukturálnych fondov je Zelená domácnostiam (Operačný program Kvalita životného prostredia), v ktorom je domácnostiam dotovaný nákup ekologických elektrospotrebičov na vykurovanie a výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
 • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Plynu na reguláciu sústavy bude menej, vzrastie význam iných zdrojov flexibility

Plynu na reguláciu sústavy bude menej, vzrastie význam iných zdrojov flexibility

Poskytovanie podporných služieb sústave bola doteraz záležitosť najmä veľkých výrobcov. Nový systém má využívať aj flexibilitu menších zdrojov a spotrebiteľov.

Rast cien elektriny prináša aj nový spôsob využitia batériových úložísk

Rast cien elektriny prináša aj nový spôsob využitia batériových úložísk

Doba návratnosti investície do batérie sa skrátila na polovicu oproti minulému roku.

Označiť CO2 za znečisťovateľa planéty je smiešne, tvrdí vedec z MIT

Označiť CO2 za znečisťovateľa planéty je smiešne, tvrdí vedec z MIT

Zmeny teploty na Zemi sú dôsledkom rozdielov medzi trópmi a pólmi, nie výsledkom skleníkového efektu, myslí si Richard S. Lindzen.