Eversheds Sutherland
VSE
Belimo 2

Zateplenie domu si vyžaduje dôslednú prípravu

Chcete usporiť na energiách zateplením domu? Prinášame vám desať rád rád, na čo si dať pozor pri zatepľovaní.

Zateplenie domu si vyžaduje dôslednú prípravu

Flickr, Photodune

Ktorým najčastejším chybám treba predchádzať, radí Ivan Pauer zo Slovenskej asociácie stavebných dozorov. Náprava nevhodných stavbárskych postupov je totiž náročná a často sa blíži k pôvodnej investícii do obnovy.

1. Pred vypracovaním realizačného projektu si dajte vyhotoviť odtrhové skúšky uvažovaného zatepľovacieho systému a ťahové skúšky kotiev.

Podľa výsledkov sa zakomponuje a navrhne systém. Ide o väčšiu investíciu, no nebráňte sa jej. Nebudete musieť platiť drahšie stavebné práce, keby sa problém zistil až počas ich vykonávania.

2. Pred samotným zateplením si dajte vymeniť okná, dvere a opravte a vyrovnajte zatepľované steny.

Mokré steny by sa zatepľovať nemali. Najskôr odstráňte vlhkosť i jej príčinu. Počítajte i s odstránením systémových porúch budovy, ktoré zistil projektant alebo statik pri počiatočnej obhliadke domu.

3. Nedostatky pri zatepľovaní sú najčastejšie spôsobené nesprávnou inštaláciou zatepľovacích systémov.

Pracovníci realizačných firiem buď z nedostatku skúseností alebo v snahe šetriť na zákazníkovi napríklad nanášajú lepiacu zmes iba na niekoľko bodov (na buchty) namiesto toho, aby lepidlo v rovnomernej vrstve naniesli po celom obvode dosky a stred vyplnili najmenej tromi „buchtami“, resp.podľa technologického predpisu výrobcu systému.

4. Ďalším spôsobom, ako firmy môžu znehodnotiť zateplenie je vynechanie soklového profilu, čiže širokej hliníkovej zakladacej lišty, do ktorej sa odspodu postupne ukladá izolácia.

Táto chyba môže mať za následok pukliny. Sledujte aj to, či firma používa dostatočne dlhé kotviace prvky na izolant (polystyrén, minerálna vata a.i.) určené podľa výsledku ťahovej skúšky.

5. Zvlášť si dajte pozor na výber okien a ich montáž. Ideálne je, keď sa vlastníci dohodnú len na jednom type okien.

Nielen, že budú lacnejšie, ale pre celý dom to bude mať lepší teplotechnický a ekonomický efekt po vyregulovaní tepelného systému. Zateplenie musí siahať až úplne k rámu okna, akákoľvek medzera znamená tepelný most, čiže studenú stenu, kadiaľ vám uniká teplo a zráža sa vlhkosť, čím sa tvoria plesne.

6. Medzi telesom okna a omietkou musia byť zabudované dilatačné APU lišty minimálne 2D (pohyb v dvoch smeroch).

Veľký pozor aj na to, aký druh omietky firma použije. Či silikónovú, alebo silikátovú a pod. Kombinovanie rôznych druhov omietok nie je vhodné, je to vždy budúci problém, pretože každý druh má odlišné fyzikálnotechnické vlastnosti.

7. Pred samotným zatepľovaním by vlastníci so správcom mali zabezpečiť odbornú technickú pomoc.

Najlepšie stavebný dozor, ktorý ich bude viesť po celú dobu zatepľovania. Stavebný dozor by mal následne spolu s vlastníkmi vybrať skúseného projektanta, s ktorým vykonajú odbornú obhliadku budovy a následne vypracujú odborný posudok jej technického stavu. Až na základe odborného posudku projektant vyhotoví projekt pre stavebné povolenie.

8. Po vydaní stavebného povolenia by vlastníci mali dať vyhotoviť u toho istého projektanta realizačný projekt.

Realizačný projekt v detailoch určí skladbu materiálov, technické detaily vyhotovenia zateplenia a systémových, prípadne iných chýb, ktoré takmer každá budova má (napr. sadanie budovy, zdevastované suterénne priestory, vlhké základové múry, popraskané atiky, rozpadnuté komínové  telesá a pod.).

9. Súčasťou realizačného projektu je aj podrobný rozpočet zateplenia.

Od reality sa zvyčajne pohybuje v rozdieloch v hodnotách promile. Rozpočet podľa projektu pre stavebné povolenie sa od reality podľa skúseností pohybuje od nula do niekedy desiatok percent, pričom mnohé položky sú absolútne nekontrolovateľné, pretože sú vyhotovené ako sumárne t.j. jedným číslom aj niekoľko desiatok položiek (napr. výmena zvislých a votorovných stupačiek 40 000 €).

10. Realizačný projekt si na Slovensku nedá vyhotoviť takmer 99 % vlastníkov.

Stavebný dozor si k výberu neprizve s tým, že ide o vyhodené peniaze. Náklady na kompletnú projektovú dokumentáciu (projekt pre stav. povolenie a realizačný projekt) aj so stavebným dozorom od prípravy projektu, pritom stoja priemerne do 6 % z celej ceny zateplenia, alebo obnovy.

Predprojektová a projektová príprava je prvou a najdôležitejšou fázou zateplenia na ktorej vlastníci najviac šetria. Rádovo okolo 6- až 7-tisíc pri investícii 350 000 €. Následne pri realizácii strácajú 20- až 50-tisíc eur pre nedostatky realizácie podľa projektu pre stavebné povolenie a prítomnosť stavebného dozoru až od začatia stavebných prác.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Predajcovia brikiet, peliet a palivového dreva na Slovensku

Predajcovia brikiet, peliet a palivového dreva na Slovensku

Zoznam predajcov peliet a a mapu obchodov, ktoré sú priebežne aktualizované.

Geotermálna energia

Geotermálna energia

Geotermálna energia (z gréčtiny. „Geos“ - „zem“ a „thermal“ znamená „teplo“) je prejavom tepelnej energie zemského telesa, ktorá vzniká rozpadom rádioaktívnych látok a pôsobením slapových síl (slapové javy sú periodické zmeny rozloženia zemskej hmoty vznikajúce v podstatnej miere vplyvom obehu a príťažli­vých síl Mesiaca a v menšej miere vplyvom Slnka).

Predajcovia kotlov na Slovensku

Predajcovia kotlov na Slovensku

Pozrite si exkluzívny zoznam obchodov s kotlami v SR. Zoznam a mapa sú priebežne aktualizované.

X
X
X
X