Eversheds Sutherland
VSE
Belimo

Zateplenie bytového domu energeticky a zároveň ekonomicky úsporne

Aký izolačný materiál vybrať pri obnove budovy a zohľadnení celkových nákladov za 30 rokov?

Zateplenie bytového domu energeticky a zároveň ekonomicky úsporne

Foto: Fotolia

Spôsobov, ako renovovať budovy a zvýšiť tak ich energetickú účinnosť je veľa. Správne alebo nesprávne rozhodnutia v každej fáze života budovy – od obstarania, cez prevádzku, údržbu, opravy až po likvidáciu, majú vplyv na ekonomické náklady. Jedným z často používaných nástrojov hodnotenia budov je metóda hodnotenia životného cyklu.  

“Životný cyklus budovy úzko súvisí s technickou životnosťou použitých stavebných materiálov, preto sa uvažuje vo väčšine prípadov obdobie 20 alebo 30 rokov,” uvádza Jana Bartošová Kmeťková z Katedry Technických zariadení budov Stavebnej fakulty STU Bratislava v štúdii porovnávajúcej energetickú náročnosť bytového domu s rôznymi variantami obnovy.  

Náklady počas životného cyklu budovy

Náklady životného cyklu bytového domu predstavujú súčet nákladov na obstaranie budovy, investičných nákladov na obnovenie, nákladov na údržbu a opravy, prevádzkových nákladov a nákladov na likvidáciu budovy. Autorka v štúdií zisťovala vplyv navrhovaných opatrení na tieto náklady a či sú navrhované opatrenia nákladovo efektívnym zlepšením energetickej hospodárnosti budovy. Za modelový príklad bol zvolený bytový dom v Bratislave s 13 nadzemnými podlažiami a 48 bytovými jednotkami, ktorý bol postavený koncom 70. rokov.

 

Varianty zateplenia domu

“Navrhnuté opatrenia na obnovu bytového domu za účelom zvýšenia energetickejhospodárnosti vychádzaju zo súčasne platnej normy STN 730540-2/Z1, ktorá určuje súčinitele prechodu tepla (U-hodnoty) pre jednotlivé konštrukcie. Na základe týchto požiadaviek bola vypočítaná hrúbka tepelnej izolácie, ktorá spĺňa úroveň U-hodnôt v dvoch obdobiach a to od roku 2016 a 2021,” uvádza autorka.

Graf č.1: Potreba primárnej energie bytového domu

Porovnávané varianty sa navzájom líšia úrovňou tepelnej ochrany stavebných konštrukcií. Ako tepelno-izolačný materiál boli v tejto štúdii použité najčastejšie používané materiály a to expandovaný polystyrén a minerálna vlna.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Prinesú investície a nezvýšia dlh. Garantované energetické služby obnovia budovy, hovorí šéfka ESCO Slovensko

Prinesú investície a nezvýšia dlh. Garantované energetické služby obnovia budovy, hovorí šéfka ESCO Slovensko

Optimálne využívanie energií sa týka mnohých oblastí, a to nám pomáha rásť, hovorí Naďa Hartmann. ESCO Slovensko má pod sebou už osem dcérskych spoločností.

Zvyšuje energetickú sebestačnosť. Ako funguje batériové úložisko v miestnej distribučnej sieti

Zvyšuje energetickú sebestačnosť. Ako funguje batériové úložisko v miestnej distribučnej sieti

Veľkokapacitná batéria optimalizuje využívanie elektriny z fotovoltiky v priemyselnom areáli.

Pozvánka na konferenciu: VZDUCHOTECHNIKA 2024

Pozvánka na konferenciu: VZDUCHOTECHNIKA 2024

23. ročník vedecko-odbornej konferencie SSTP s témou "Vnútorné prostredie a energetická náročnosť budov so vzduchotechnikou" sa uskutoční v polovici júna v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.

X
X
X
X