VSDS
INNOGY
Belimo

Vznikla Slovenská batériová aliancia. Podporovať chce výskum, výrobu aj recykláciu

Zakladateľskú zmluvu záujmového združenia právnických osôb Slovenská batériová aliancia (SBaA) podpísalo deväť subjektov. Chcú tým deklarovať ambície pre rozvoj konkurencieschopného batériového ekosystému od výskumu, výroby až po recykláciu.

Vznikla Slovenská batériová aliancia. Podporovať chce výskum, vývoj aj recykláciu

Foto: SBaA

Vzniku SBaA sa venujeme v samostatnom článku v denníku Odpady-portal.sk. Prinášame vám podrobnejšie informácie o cieľoch združenia spracované z podkladov novovzniknutej aliancie.

[Bratislava 20. júna 2019] | Hodnota trhu s batériami od roku 2025 podľa odhadov odborníkov bude predstavovať 250 miliárd eur a bude ďalej rýchlo rásť. Batérie budú nenahraditeľným tovarom pre každú ekonomiku a ich výroba v Európe je nevyhnutná na pokrytie enormne rastúceho dopytu.

Dopyt samotnej EÚ si podľa konzervatívneho odhadu v Európe vyžiada zriadiť najmenej 20 „gigatovární“, čiže zariadení na výrobu batériových článkov vo veľkom rozsahu. Rozsah a rýchlosť potrebnej investície si na riešenie tejto priemyselnej výzvy vyžadujú kombinované úsilie. Európska únia si nemôže dovoliť závislosť od ázijských trhov, ktoré už pochopili kľúčový význam batérií.

Európska únia a aktivity na podporu konkurencieschopnosti

Hodnotový batériový reťazec

Kooperatívna platforma Európska aliancia pre batérie vznikla v októbri 2017 a združuje Európsku komisiu, zainteresované štáty EÚ, Európsku investičnú banku a vyše 260 účastníkov z priemyslu a inovácií.

Cieľom je vytvoriť v Európe konkurencieschopný, inovatívny a udržateľný hodnotový reťazec na vývoj a produkciu batériových článkov.

Strategický akčný plán Európskej aliancie pre batérie

V máji 2018 bol prijatý Strategický akčný plán pre batérie a priemyselné investície v oblasti materiálov pre batérie a batériových článkov. Je súčasťou tretieho balíka Európa v pohybe, ktorým sa dokončuje ambiciózny program Junckerovej Komisie týkajúci sa modernizácie mobility, zahŕňa súbor ráznych opatrení v oblasti kritických surovín, výskumu a inovácie EÚ alebo regulačných požiadaviek na podporu konkurencieschopnosti podnikov.

Podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu Maroš Šefčovič vyhlásil: „Budujeme celý konkurencieschopný hodnotový reťazec v Európe, ktorého ústredným bodom je udržateľná výroba batérií.“

Výroba batérií je pre Európu strategickým imperatívom, pokiaľ ide o prechod na čistú energiu, modernizáciu a konkurencieschopnosť jej priemyslu vrátane automobilového. Zároveň sa posilní zamestnanosť a rast, stimuluje sa výskum a inovácia a európsky priemysel sa pripraví na plnenie záväzkov v oblasti klímy, ktoré stanovila EÚ na zvládnutie zmeny klímy aj v kontexte Parížskej dohody.

Strategický akčný plán pre batérie sa týka všetkých činností, ktoré môžu pomôcť členským štátom, regiónom a európskemu priemyslu vypracovať konkurencieschopné, inovatívne a udržateľné projekty na výrobu batérií v EÚ.

Strategický akčný plán zahŕňa opatrenia týkajúce sa prístupu k surovinám, výskumu a inovácií, zručností a regulačného rámca, ktorými sa zabezpečí, aby batérie uvedené na trh boli nielen konkurencieschopné, kvalitné a bezpečné, ale aj udržateľné a recyklovateľné. Tento pri´stup podpori´ vy´robu a pouzˇi´vanie vysokovy´konny´ch bate´rii´ a stanovi´ sˇtandardy udrzˇatelˇnosti v celom hodnotovom retˇazci.

Od roku 2018 Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) InnoEnergy vytvoril sieť približne 260 aktérov v inovácii a priemysle zo všetkých segmentov hodnotového reťazca batérií. Títo aktéri sa zaviazali investovať do opatrení a projektov, ktoré zahŕňajú výrobu článkov, druhotné využitie batérií, environmentálnu značku, zníženie uhlíkovej stopy pri výrobe, stredisko výmeny informácií o recyklácii batérií, prenos elektrickej energie z vozidla do siete (vehicle-to-grid) a posilnenú spoluprácu medzi univerzitami a podnikmi s cieľom vytvoriť programy vzdelávania a odbornej prípravy. 

V ostatných rokoch v každej krajine EU vznikajú súkromné alebo štátne klastre a združenia na podporu myšlienky a rozvoja európskeho batériového ekosystému.

Kľúčové opatrenia Strategického akčného plánu pre batérie

Regulačný rámec

Nové nariadenia o ekodizajne s cieľom stanoviť kritériá výkonnosti a udržateľnosti, ktoré budú musieť batérie spĺňať, aby sa mohli uviesť na trh EÚ. V kontexte ekodizajnu batérií Spoločné výskumné centrum Komisie zverejnilo v roku 2018 výsledky prieskumu noriem týkajúcich sa batérií.

Suroviny

Na základe dialógu Komisie s členskými štátmi o surovinách súvisiacich s batériami vznikli odporúčania s cieľom vytvoriť v Európe atraktívne rámcové podmienky na prieskum, ťažbu a recykláciu surovín súvisiacich s batériami. Komisia vyzýva priemyselné odvetvie, aby v EÚ takisto vytvorilo kapacity na rafináciu surovín.

Medziregionálne partnerstvo v oblasti batérií

Prvé partnerstvo vytvorilo Slovinsko, ktoré spolu so siedmimi regiónmi ohlásilo vedúcu úlohu v oblasti progresívnych materiálov. Partnerstvo využije podporu osobitných tímov zriadených v rámci Komisie a môže využívať aj externé poradenské služby na rýchlejšie rozširovanie výroby a komercializáciu. Ďalšie partnerstvo pod vedením Lombardska týkajúce sa demontáže a repasácie batérií už pokročilo vo vytváraní siete pilotných demonštračných recyklačných zariadení. Podporu poskytuje Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR).

Výskum

V roku 2019 sa otvorí výzva s celkovým rozpočtom vo výške 114 miliónov EUR z programu EÚ pre výskum a inováciu Horizont 2020 pre témy súvisiace s batériami, pričom sa podporia aj ciele Európskej aliancie pre batérie. V roku 2020 sa uverejnia ďalšie témy projektov s celkovým rozpočtom 70 miliónov eur. Komisia má v úmysle navrhnúť partnerstvo v oblasti batérií v rámci programu Horizont Európa. Zároveň sa vytvára nová platforma pre európske technológie a inováciu. Cieľom je dosiahnuť pokrok v prioritách výskumu batérií, vymedziť dlhodobé vízie, vypracovať strategický výskumný program a plány realizácie.

Zručnosti

V rámci programu Erasmus+ sa koncom októbra 2018 uverejnila výzva na predkladanie návrhov pre aliancie pre sektorové zručnosti. Výzva sa týka šiestich sektorov vrátane batérií pre elektromobilitu. Vo vybraných koncepciách aliancií sa identifikujú nedostatky v zručnostiach a budúce potreby v sektore, vypracuje sa stratégia, bude sa pracovať na základných európskych profiloch povolaní a učebných plánoch odborného vzdelávania, ktoré sú relevantné pre trh práce, a vypracuje sa návrh akčného plánu vykonávania na celoštátnej alebo regionálnej úrovni. 

Výrobné projekty

Materiály na výrobu batérií 

Spoločnosť Umicore ohlásila v júni 2018 veľkú investíciu na výrobu katódových materiálov v poľskej Nyse. Závod bude vybavený najmodernejšími technológiami a mal by začať dodávať koncom roka 2020.

V Belgicku vybuduje nové procesné kompetenčné centrum na rozvoj a rozširovanie výrobných technológií s vysokou efektivitou.

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Viessmann zvyšuje konektivitu kotlov, čerpadiel, batérií, rekuperačných jednotiek

Viessmann zvyšuje konektivitu kotlov, čerpadiel, batérií, rekuperačných jednotiek

Spoločná digitálna platforma pre všetky zariadenia zjednodušuje ovládanie a zvyšuje komfort pre zákazníkov aj odborné firmy.

Energetická trieda A0 si vyžaduje užšiu spoluprácu medzi špecialistami

Energetická trieda A0 si vyžaduje užšiu spoluprácu medzi špecialistami

Pri návrhu a realizácii stavieb treba skĺbiť požiadavky, ktoré na budovy kladie energetická trieda A0, s nárokmi na kvalitu vnútorného prostredia.

Pozvánka na konferenciu: VYKUROVANIE 2021

Pozvánka na konferenciu: VYKUROVANIE 2021

Ďalší, v poradí už 29. ročník konferencie so zahraničnou účasťou, na tému „Alternatívne zdroje energie pre budovy s takmer nulovou potrebou energie“.