VSE
Dny teplárenství a energetiky 2024
Belimo 2

VSE opäť preberá úlohu dodávateľa poslednej inštancie

Od októbra 2021 spoločnosť VSE prijala do režimu DPI viac ako 50 000 zákazníkov z radov firiem i domácností od piatich spoločností.

VSE je opäť v úlohe dodávateľa poslednej inštancie

Ilustračné foto: Dreamstime

  • Aktuality |  04.05.2022 |  TS VSE | (ave)

Dodávateľ energií spoločnosť A.En. Slovensko s.r.o. stratila spôsobilosť na dodávku elektriny. Zákazníci tejto spoločnosti sa však nemusia obávať, dodávku elektriny pre nich zabezpečuje naša spoločnosť VSE ako dodávateľ poslednej inštancie (DPI) a to od 3. mája 2022.

„V režime DPI evidujeme v našom regióne odberateľov z radov samospráv a ďalších právnických osôb. Všetkých ubezpečujeme, že dodávka elektriny pre nich pokračuje bez prerušenia,“ zdôrazňuje Juraj Bayer, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VSE.

VSE zabezpečuje dodávku elektriny na distribučnom území spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s., a teda obyvateľom Košického, Prešovského a časti Banskobystrického samosprávneho kraja.

Nie sú potrebné žiadne úkony

Zákazníci spoločnosti A.En. Slovensko s.r.o. nemusia navštevovať Zákaznícke centrum VSE, zasielať email či list, ani telefonovať na Zákaznícku linku VSE. „Dodávku elektriny pre nich realizujeme automaticky, zo strany odberateľov nie sú potrebné žiadne úkony,“ vysvetľuje J. Bayer.

Zákazníci nájdu aktuálne informácie na webovej stránke vse.sk.

Termín tri mesiace

Inštitút DPI trvá najviac 3 mesiace, resp. odberatelia majú 3 mesiace na to, aby uzatvorili zmluvu s novým dodávateľom, pre ktorého sa rozhodnú. Ak si nového dodávateľa nevyberú, zostávajú automaticky zákazníkom VSE.

Režim DPI už piaty krát

Od októbra 2021 spoločnosť VSE prijala do režimu DPI viac ako 50 000 zákazníkov z radov firiem i domácností od 5 spoločností:

  • SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. (v roku 2021
  • BCF ENERGY, s.r.o. (v roku 2021)
  • Smart Energy Contractor SEC (v roku 2021)
  • TWINLOGY, s.r.o. (v roku 2022)
  • A.En. Slovensko s.r.o. (v roku 2022).

Na odberateľov, ktorým dodáva elektrinu DPI, sa vzťahuje osobitné cenové rozhodnutie.

„Podľa tohto rozhodnutia sme vo VSE nakupovali a i dnes ešte nakupujeme elektrinu za ceny, ktoré sú rekordne vysoké. Je to náročné, súčasná legislatíva a inštitút DPI totiž nerátajú s tak rozsiahlou energetickou celoeurópskou krízou a s tak veľkými rozdielmi v cenách,“ hovorí Juraj Bayer, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VSE.

„Napriek tomu dokážeme zabezpečiť a naďalej garantovať stabilnú dodávku elektriny, na ktorú sme sa zmluvne zaviazali naším zákazníkom, a naviac ešte aj pre odberateľov v režime DPI. VSE je pre zákazníkov stále silným a stabilným partnerom,“ zdôrazňuje J. Bayer.

Okrem nákupu elektriny a zabezpečenia plynulej dodávky bolo dôležité zamerať sa na to, ako čo najskôr poskytnúť čo najkvalitnejšie služby pre všetkých odberateľov, ktorí sa dostali do režimu DPI. O dodávku elektriny sa VSE zakaždým postarala automaticky a zo strany odberateľov neboli potrebné žiadne úkony.

Počas celého trvania režimu DPI spoločnosť ubezpečovala odberateľov, že dodávka elektriny je pre nich zabezpečená a pokračuje bez prerušenia. VSE musela tiež vo veľmi krátkom čase analyzovať veľké množstvo dát o týchto nových odberateľoch a nastaviť všetky svoje systémy.

Zároveň prijala rozhodnutie v prospech zákazníkov z radov domácností a rozhodla sa týmto odberateľom nastaviť zálohové platby (ktoré platili v režime DPI) podľa regulovaných taríf vo svojom základnom cenníku. Odberateľov z radov domácností sa teda nedotkli zvýšené zálohy z dôvodu vyššej ceny počas trvania režimu DPI. Na druhej strane z pohľadu VSE to však nepokrylo náklady spojené s dodávkou týmto odberateľom počas trvania DPI.

VSE je komunikačným partnerom denníka Energie-portal.sk.Mohlo by vás zaujímať

Sekcia EIA na MŽP SR má staronové vedenie

Sekcia EIA na MŽP SR má staronové vedenie

Ide o tretiu personálnu zmenu vo vedení sekcie od parlamentných volieb.

Projekt poskytuje vzdelávacie kurzy pre odborníkov z praxe aj z univerzít

Projekt poskytuje vzdelávacie kurzy pre odborníkov z praxe aj z univerzít

STU v Bratislave je členom vzdelávacieho projektu SHERLOCK, zameraného na podporu energetickej transformácie budov.

Vymenili vedenie štátnych teplární

Vymenili vedenie štátnych teplární

Marcel Vrátný už MH Teplárenský holding nevedie.