VSE
VSE
Belimo 2

Vláda spustila pomoc firmám s vysokými cenami energií

Štát kompenzuje nárast cien energií za august a september 2022. Podnikatelia musia žiadať o dotáciu cez elektronický formulár.

Vláda spustila pomoc firmám s vysokými cenami energií

Foto: Depositphotos

  • Aktuality |  07.12.2022 |  Martin Rojko

Aktualizácia 21. februára 2022 (14:00 hod.): Ministerstvo otvorilo ohlásené kolo dotácií a vyhlásilo dve výzvy, zvlášť pre podnikateľov a samosprávy. Všetko podstatné sme dnes priniesli v prehľadnom článku.


Ministerstvo hospodárstva spustilo začiatkom decembra už skôr avizovanú pomoc pri úhrade zvýšených nákladov na energie pre podnikateľov. O dotácie môžu žiadať všetky podnikateľské subjekty s odberným miestom elektriny alebo plynu na Slovensku. Z pomoci sú vylúčené iba finančné a úverové inštitúcie.

Do piateho decembra eviduje MH SR 647 žiadostí o kompenzáciu v objeme 4,69 miliónov eur. Celkovo má byť na pomoc vyčlenených 360 miliónov eur. Firmy musia formulár so žiadosťou zasielať elektronicky cez portál slovensko.sk. Vyplácanie peňazí, v prípade schválenia žiadosti, má prebiehať priebežne.

Podľa ministerstva hospodárstva je najčastejším dôvodom zamietnutia žiadosti nesprávne uvedenie údaju o cene za energie. Žiadateľ musí uviesť cenu za dodávku, nie koncovú cenu podľa faktúry. Návod na vyplnenie žiadosti sa nachádza na internetovej stránke energodotacie.mhsr.sk.

Dotácia sa poskytuje do výšky 80 % oprávnených nákladov, pričom výška sa vypočíta automaticky na základe poskytnutých údajov v žiadosti. Minimálna výška dotácie musí presahovať sumu 50 eur na jednu žiadosť, maximálny limit pomoci je 500-tisíc eur.

Kto môže žiadať o preplatenie nákladov

Oprávneným žiadateľom o dotáciu môže byť podnik, ktorý vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na právny status a spôsob financovania a bez ohľadu na veľkosť, t. j. mikro, malé a stredné podniky aj veľké podniky.

Žiadateľ musí spĺňať viacero podmienok, napríklad má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, nie je v konkurze, v minulosti nezamestnával nelegálnych pracovníkov, či nemá nedoplatky poistného.

Oprávneným žiadateľom o dotáciu nie je podnik, ktorý nemal zriadené odberné miesto pre odber elektriny lebo plynu v oprávnenom období. Oprávneným žiadateľom o dotáciu nie je úverová a finančná inštitúcia. Oprávneným obdobím na pomoc s vysokými nákladmi na energie v tejto výzve je obdobie od 1. augusta 2022 do 30. septembra 2022.

Oprávneným nákladom pre určenie výšky dotácie je súčin množstva zemného plynu a/alebo elektriny vyjadrené v MWh, ktoré žiadateľ ako koncový odberateľ odobral od dodávateľa, a zvýšenia ceny, ktoré zaplatil za spotrebovanú dodávku komodity zemného  plynu a/alebo elektriny vyjadrenú v EUR/MWh.

Dané zvýšenie ceny sa vypočíta ako rozdiel medzi jednotkovou cenou za dodávku komodity, ktorú žiadateľ zaplatil v priemere počas oprávneného obdobia a jednotkovou cenou za dodávku komodity elektriny vo výške 199 EUR za MWh a/alebo jednotkovou cenou za dodávku komodity plynu vo výške 99 EUR za MWh.

Oprávneným nákladom nie je zemný plyn alebo elektrina, ktoré slúžia na výrobu elektriny a tepla.

Čo musí obsahovať žiadosť o dotáciu

Žiadosť o poskytnutie dotácie predkladajú firmy elektronicky prostredníctvom formulára, zverejneného na portáli energodotacie.mhsr.sk. Žiadosť sa predkladá z elektronickej schránky žiadateľa a je nutný elektronický podpis, prípadne adekvátny spôsob autorizácie dokumentu.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Monitoring energetiky | 14. - 20. 6. 2024

Monitoring energetiky | 14. - 20. 6. 2024

Prehľad energetických noviniek v médiách, verejnej správe a legislatíve za uplynulé obdobie.

Prešetrili ceny LNG a CNG. Protimonopolný úrad dostal podnet na dcéru SPP

Prešetrili ceny LNG a CNG. Protimonopolný úrad dostal podnet na dcéru SPP

Úrad si posvietil na ceny alternatívnych palív na čerpacích staniciach.

Vydali prvé zelené dlhopisy. EPH má za sebou veľkú emisiu

Vydali prvé zelené dlhopisy. EPH má za sebou veľkú emisiu

V rámci dlhopisového programu vydali dlhopisy za tri miliardy eur.

X
X
X
X