Eversheds Sutherland
VSDS
INNOGY

V Jaslovských Bohuniciach simulovali zásah blesku do rozvodnej siete

Celoareálové cvičenie preverilo havarijnú odozvu. Zúčastnilo sa na ňom takmer 700 ľudí.

JAVYS

Foto: JAVYS

V areáli Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a. s. (JAVYS) v Jaslovských Bohuniciach sa v stredu 22. septembra 2021 uskutočnilo pravidelné celoareálové havarijné cvičenie.

Cieľom cvičenia bolo preveriť havarijnú odozvu jednotlivých zložiek, ale aj postupy pri klasifikácii, lokalizácii a likvidácii simulovaných udalostí na jadrových zariadeniach. Cvičenie taktiež preverilo funkčnosť varovného a vyrozumievacieho systému či funkčnosť technických prostriedkov.

Preverili súčinnosť zložiek

Simulovanou udalosťou na jadrovom zariadení bol zásah blesku do časti rozvodnej siete s následným zaplavením rozvodne. Simulovaná udalosť bola bez úniku rádioaktívnych médií.

Ďalšou simulovanou udalosťou bola záchrana zavalenej osoby prostredníctvom lanovej techniky a jej následný transport.

Počas simulovanej udalosti operatívne prijali bezpečnostné opatrenia na ochranu života a zdravia zamestnancov a ochranu životného prostredia, preverili tiež funkčnosť informačných tokov medzi účastníkmi cvičenia s predstaviteľmi samosprávy, správnosť definovaných ochranných opatrení, bezpečnostnej a záchrannej služby či súčinnosť s externými zložkami. Tými boli napríklad Úrad jadrového dozoru SR, Úrad verejného zdravotníctva SR, Polícia SR, ale aj rezorty hospodárstva, zdravotníctva a vnútra.

Celoareálové havarijné cvičenie sa začalo podľa plánovaného harmonogramu o 8,00 hod. ráno simulovanými udalosťami. Cvičenie ďalej pokračovalo udalosťou 2. stupňa dvojminútovým spustením vonkajších sirén kolísavým tónom.

„Na havarijnom cvičení sa zúčastnilo 687 osôb a uskutočnilo sa podľa plánovaného technologického scenára a časového harmonogramu. Skončilo spustením sirén dvojminútovým stálym tónom o 11,08 hod.,“ priblížila hovorkyňa JAVYS Miriam Žiaková. „O plánovanom cvičení boli prostredníctvom verejnoprávnych médií včas informovaní občania a písomne aj starostovia okolitých obcí.“

Inšpektori ÚJD boli spokojní

„Inšpektori z Úradu jadrového dozoru v rámci vyhodnotenia cvičenia bezprostredne po jeho skončení uviedli, že pravidelné cvičenie splnilo zákonné požiadavky. Pozorovatelia aj inšpektori boli prítomní na zhromaždiskách, pri krytoch počas registrácie a pri simulovaných udalostiach,“ doplnila M. Žiaková.

Foto: JAVYS

Celoareálové havarijné cvičenie sa v Jaslovských Bohuniciach koná každoročne tak, ako to ukladá zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva, vyhláška ÚJD SR č. 55/2006 Z. z. a schválený harmonogram havarijných cvičení pre daný rok.

JAVYS je štátnou spoločnosťou, ktorá na Slovensku zabezpečuje činnosti v záverečnej časti jadrovej energetiky. Medzi jej hlavné aktivity patrí vyraďovanie jadrových elektrární A1 a V1, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoreným jadrovým palivom, inštitucionálnym rádioaktívnymi odpadmi a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi.


Spoločnosť JAVYS je komunikačným partnerom Energie-portal.sk.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Energetické podniky odvedú štátu menej na dividendách v nasledujúcich rokoch

Energetické podniky odvedú štátu menej na dividendách v nasledujúcich rokoch

Návrh štátneho rozpočtu predpokladá, že podniky so štátnou účasťou zaplatia na dividendách 330 mil. eur v roku 2022.

Zákon o energetike čaká veľká novela. Pozrite si, čo navrhuje ministerstvo

Zákon o energetike čaká veľká novela. Pozrite si, čo navrhuje ministerstvo

Reforma legislatívy má priniesť nových účastníkov trhu, nové povinnosti pre SEPS a distribučky, ale aj legislatívnu úpravu akumulácie či dereguláciu maloobchodná cien energií.

ÚRSO tlačí na ZSE Energia, SSE a VSE, aby nasledovali SPP. A zvažuje vznik nového fondu

ÚRSO tlačí na ZSE Energia, SSE a VSE, aby nasledovali SPP. A zvažuje vznik nového fondu

Pri úvahách o novom fonde sa ÚRSO inšpiroval v bankovom sektore.