INNOGY
Dny teplárenství a energetiky
INNOGY

V domových kotolniach môžete ročne ušetriť stovky eur

Nárast cien energií núti spotrebiteľov hľadať nové možnosti úspor. Riešenia ponúkajú inteligentné technológie, ktoré sú čoraz viac dostupné aj vlastníkom bytov.

V domových kotolniach môžete ročne ušetriť stovky eur

Spotrebitelia chcú platiť iba za energie, ktoré skutočne spotrebujú

Domácnosti majú najvyššie výdavky na teplo a teplú vodu. Počiatky obnovy bytových domov sú preto spojené so zatepľovaním a investíciami do úsporných opatrení, s cieľom znižovať energetickú spotrebu budov.

Po roku 1991 sa zároveň prvé byty začali odpájať od centrálneho zásobovania teplom (CZT) a obyvatelia budovali vlastné domové kotolne – väčšinou na zemný plyn. Najmasívnejšie odpájanie bytov zo siete veľkých výrobcov tepla nastalo približne v polovici 90. rokov minulého storočia.

Ovplyvnil ho aj minimálny rozdiel ceny zemného plynu pre malých odberateľov, v porovnaní s veľkoodberateľmi. Ak ceny porovnáme dnes, maloodberatelia sú v nevýhode.

Nové možnosti úspor prinášajú inteligentné technológie

Náklady vlastníkov bytov na vykurovanie vlastnou domovou kotolňou nie sú nízke. Investovali do vybudovania kotolne a musia sa postarať o jej bezpečnú prevádzku - platia za pravidelné odborné prehliadky vykurovacieho zariadenia a jeho súčastí. Mali by teda vedieť, či ich kotolňa pracuje naozaj efektívne.

Ak je prevádzka kotla príliš nákladná či poruchová, je čas na revíziu vykurovacieho zariadenia. Tá je nevyhnutná aj po zateplení domu. Následne je možné hľadať nové možnosti úspor, ktorých súčasťou sú inteligentné technológie.

Ročne je možné ušetriť stovky eur

Spotrebitelia na teple neušetria, ak dom nie je vykurovaný optimálne a domová kotolňa nepracuje efektívne. Podľa skúseností odborníkov sa reálny výkon kotolne často odlišuje od teoretických výpočtov. Príkladom je pilotný projekt v domove seniorov v českom Ořechu:

Podľa servisného technika, ktorý meria účinnosť kotla iba zo spalín, pracuje kotolňa v norme. V skutočnosti vyrába teplo s účinnosťou približne 70 %. Ak by sa však zvýšila efektivita kotolne na 85 %, dôjde k úspore zemného plynu o 12,5 %,“ konštatuje David Samek, technický manažér spoločnosti ista Slovakia.

O pilotnom projekte služby Moja kotolňa24 a dodáva: „Ďalšou výhodou služby je jej univerzálnosť. Dokáže monitorovať teplotu vody, pri ktorej sa nemnožia baktérie Legionella, ohrozujúce zdravie obyvateľov bytového domu. Súčasťou systému je priebežné sledovanie správne nastavenej cirkulácie a distribúcie teplej vody, s požadovanými parametrami, do jednotlivých odberných miest. Vhodnými úspornými opatreniami je možné ušetriť ročne stovky eur.

Podstatou je priebežné sledovanie efektívnosti kotolne

Nové možnosti znižovania výdavkov za teplo spočívajú v komplexnom monitoringu účinnosti kotolne. Inteligentné technológie majú kotolňu neustále a dlhodobo pod kontrolou.

On-line sledujú a vyhodnocujú reálny výkon kondenzačného kotla. Dáta môžu spotrebitelia rovnako on-line, sledovať cez prehľadné webové rozhranie. Údaje získané monitoringom sú zároveň jedinečnou spätnou väzbou z praxe aj pre výrobcov kotlov a projektantov.

Ak vykurovacie zariadenie pracuje podľa prevádzkových parametrov, predlžuje sa životnosť kotla a vlastníci ušetria na servisných zásahoch. Ak sa skutočný výkon kotolne odlišuje od výpočtov, je možné ju nastaviť tak, aby vykurovala efektívne.

Vlastníci bytov majú podľa legislatívy právo, byť priebežne informovaní o hospodárení s teplom v dome. Súčasťou právneho rámca, ktorý upravuje oblasť tepelnej energetiky je Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike. V roku 2014 ho pozmenila novela č. 100/2014 Z. z., ktorá sa venovala aj podmienkam odpájania sa od CZT a výstavbe nových sústav tepelných zariadení.

O spoločnosti ista Slovakia

ista je jednou z popredných celosvetových spoločností v zvyšovaní energetickej efektívnosti v budovách. S produktmi a službami pomáha udržateľne šetriť energie, náklady a emisie CO2. ista sa špecializuje na meranie a rozpočítanie spotreby energie a transparentnú vizualizáciu dát o spotrebe pre bytové domy a komerčné nehnuteľnosti.

Ako základ využíva portfólio najnovších hardvérových komponentov - pomerové rozdeľovače tepla, vodomery, merače tepla, ako aj príslušné inštalačné systémy. Je priekopníkom v oblasti výskumu a vývoja meracej techniky. Už viac 100 rokov poskytuje svoje služby a produkty dvanástim miliónom užívateľským jednotkám (apartmány a komerčné nehnuteľnosti) v 24 krajinách po celom svete.

Spoločnosť ista pôsobí na Slovensku už 25 rokov, jej produkty a komplexné služby patria k najspoľahlivejším a najvyspelejším na slovenskom trhu. Viac informácií nájdete na www.ista.sk. 


Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na konferenciu: EnergyCamp 2019

Pozvánka na konferenciu: EnergyCamp 2019

EnergyCamp 2019 je dvojdňová konferencia plná príkladov z praxe o príprave a realizácii energetických stavieb, implementácii IT a IoT technológií a skúseností z energetického manažmentu.

Dni teplárenstva a energetiky v Hradci Králové sú za dverami

Dni teplárenstva a energetiky v Hradci Králové sú za dverami

Energetika prežíva obdobie búrlivých zmien v legislatíve aj v technológiách, s ktorými sa bude musieť vyrovnať aj teplárenstvo.

Dimenzovanie fotovoltiky v budove umožňuje najlepšie hodinový výpočet potreby energie

Dimenzovanie fotovoltiky v budove umožňuje najlepšie hodinový výpočet potreby energie

Hodnotenie energetickej hospodárnosti budov vychádza z potreby energie podľa mesačnej a ročnej metódy. Tie však nezohľadňujú výrobu z fotovoltiky a vlastnú spotrebu v budove.