INNOGY
INNOGY
INNOGY

V Bratislave bude konferencia Česko-slovenské energetické fórum

Podujatie sa uskutoční 16. – 17. apríla 2019.

V Bratislave bude konferencia Česko-slovenské energetické fórum

Asociácia energetických manažérov v spolupráci s poprednými energetickými spoločnosťami z ČR a SR pripravujú odborné Česko-slovenské energetické fórum, ktoré by malo byť jedným z najvýznamnejších stretnutí vrcholových predstaviteľov a odborníkov v tomto sektore v roku 2019. Spoločná konferencia je pripravovaná v nadväznosti na jej predchádzajúci úspešný ročník, ktorý sa konal v Brne pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa.

Program (predbežný)

1. DEŇ

14:00 - 14:20

 • Zahájenie a úvod
 • Úvodné slovo (10 min.)
 • Výzvy energetiky SR a ČR vo svetle nového legislatívneho balíčka (10 min.)

14:20 - 16:00 | BLOK 1: Legislatívny balíček čistá energia pre všetkých Európanov zo všetkých uhlov pohľadu

Moderuje: Miroslav Vrba, predseda WEC ČR

 • Prehľad vývoja, aktuálny stav a očakávaný vývoj (15 min.)
 • Pohľad štátnej správy SR (15 min.)
 • Pohľad štátnej správy ČR (15 min.)
 • Pohľad regulátora (15 min.)
 • Diskusia a otázky (40 min.)

16:20 - 18:00 | BLOK 2: Kapacitné mechanizmy

Moderuje: Jiří Strnad, SEPS

 • Úvod, prehľad kapacitných mechanizmov (15 min.)
 • Kapacitné mechanizmy v Nemecku (15 min.)
 • Kapacitné mechanizmy v Poľsku (15 min.)
 • Kapacitné mechanizmy vo Francúzsku (15 min.)
 • Diskusia a otázky (40 min.)

od 19:00 Spoločenský večer

2. DEŇ

10:30 - 10:50

 • Zahájenie a úvod
 • Úvodné slovo (10 min.) – Marta Nováková, ministerka MPO

10:50 - 12:00 BLOK 3: Distribučná sústava uprostred zmien

Moderuje: Pavel Šolc, ČEZ Distribúcia

 • Nové trendy riadenia a digitalizácie distribučných sústav, kybernetická bezpečnosť (15 min.)
 • Skúsenosti so zavádzaním inteligentných meracích systémov v SR (15 min.)
 • Akumulácia a elektromobilita (15 min.)
 • Diskusia a otázky (25 min.)

12:15 - 13:30 | BLOK 4: Európske integračné projekty

Moderuje: Jaroslav Kubinec, SEPS

 • Stanovenie prenosových kapacít a ďalšie novinky z regiónu CORE (15 min.)
 • Európska platforma výmeny regulačnej energie (15 min.)
 • Projekty spoločného záujmu (PCI) | Richard Vidlička, E.DSO (15 min.)
 • Diskusia a otázky | Luděk Horn, ČEZ, a.s. (30 min.)

13:30 - 13:50 Závery, ukončenie


Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na konferenciu: EnergyCamp 2019

Pozvánka na konferenciu: EnergyCamp 2019

EnergyCamp 2019 je dvojdňová konferencia plná príkladov z praxe o príprave a realizácii energetických stavieb, implementácii IT a IoT technológií a skúseností z energetického manažmentu.

Dni teplárenstva a energetiky v Hradci Králové sú za dverami

Dni teplárenstva a energetiky v Hradci Králové sú za dverami

Energetika prežíva obdobie búrlivých zmien v legislatíve aj v technológiách, s ktorými sa bude musieť vyrovnať aj teplárenstvo.

Dimenzovanie fotovoltiky v budove umožňuje najlepšie hodinový výpočet potreby energie

Dimenzovanie fotovoltiky v budove umožňuje najlepšie hodinový výpočet potreby energie

Hodnotenie energetickej hospodárnosti budov vychádza z potreby energie podľa mesačnej a ročnej metódy. Tie však nezohľadňujú výrobu z fotovoltiky a vlastnú spotrebu v budove.