INNOGY
INNOGY
INNOGY

Uhol pohľadu. Zamestnávatelia k novele zákona o podpore OZE

Zrýchlené konanie do energetiky nepatrí. Na tom sa zhodnú predstavitelia priemyslu i prevádzkovatelia OZE. Pri hodnotení novely sa už názorovo rozchádzajú. Pozrite si problematiku novely zákona o OZE očami Petra Bobuľu z Asociácie výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov, Rudolfa Pradla, člena predstavenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla a Tibora Gregora, výkonného riaditeľa Klubu 500.

Uhol pohľadu. Zamestnávatelia k novele zákona o podpore OZE

  • Publicistika |  26.02.2013 |  Radovan Kazda, Tomáš Ferenčák

Ako hodnotíte skutočnosť, že novela zákona bola prijatá v zrýchlenom konaní bez možnosti pripomienkovania?

Rudolf Pradla: Skutočnosť, že novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie je ďalšou novelou z oblasti energetiky, ktorá bola prijatá v zrýchlenom konaní, nám len opäť potvrdzuje to, na čo už zväz dlhšiu dobu poukazuje, že Slovensku chýba nová štátna energetická politika. Tú považujeme v praxi za základný dokument v energetike pre rozvoj národného hospodárstva na 30 a viac rokov.

Nielen z pohľadu štátu, ale i z pohľadu podnikateľského prostredia, pretože je dôležité, aby podnikateľské subjekty vedeli, akým spôsobom sa bude uberať energetika na Slovensku. Súčasťou štátnej energetickej politiky SR by malo byť aj vypracovanie koncepcie využívania primárnych zdrojov energie na Slovensku, ktorá by mala obsahovať reálny potenciál obnoviteľných zdrojov energie s ich využitím z hľadiska ekonomického, enviromentálneho a sociálneho.

A až podľa nej by sa následne mala podpora v oblasti obnoviteľných zdrojov aj dôsledne riadiť a diverzifikovať.

Peter Bobuľa: Novela zákona zasahuje v širokom rozsahu do pravidiel podpory obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby, od zvyšovania hranice inštalovaného výkonu pre priznanie podpory, cez úpravy v definícii technologickej vlastnej spotreby elektriny, zníženie výšky investície pri modernizácii a rekonštrukcii zariadení výrobcu elektriny, až po úpravy, ktoré umožňujú zmenu výšky pevnej ceny elektriny počas doby trvania podpory.

Toto všetko sú dôležité oblasti, ktoré sú upravované novelou zákona. Vzhľadom na takýto rozsah úprav Zákona je všeobecne žiaduce, aby sa uskutočnilo pripomienkové konanie a bola tak možnosť odbornej diskusie a vyjadrenia názoru k návrhu novely.

Tibor Gregor: V prvom rade považujeme za veľké negatívum novely, že bola navrhnutá v zrýchlenom konaní bez pripomienkového konania. Sme presvedčení, že inštitút zrýchleného konania by mal byť využívaný len v mimoriadnych situáciách a na odvrátenie škôd, ale aj v tomto prípade by jeho použitie malo byť riadne komunikované zo strany predkladateľov.

Za Klub 500 pozitívne vnímame snahu o čiastočnú úpravu problematiky, nakoľko najmä v súvislosti s rastom objemu podporenej energie a jej financovaniu najmä zo strany priemyselných odberateľov dochádza k neustálemu rastu koncových cien energie pre tento segment na Slovensku.

Čo považujete za riziká schválenej novely? Čo naopak za jeho prínosy?

Peter Bobuľa: Novela nevyužíva možnosť vykonať pozitívne zmeny v Zákone o podpore obnoviteľných zdrojov a vysoko účinnej kombinovanej výroby, ktoré by podporili rozvoj technologických zariadení na výrobu energie z domácich zdrojov, z energetických zdrojov vyprodukovaných podľa podmienok jednotlivých regiónov Slovenska. Napríklad podpora rozvoja bioplynových staníc v regiónoch stredného a východného Slovenska môže priniesť obnovu poľnohospodárskych podnikov a zamestnať výrazné množstvo ľudí v týchto regiónoch s vysokou nezamestnanosťou.

Výstavba BPS a výroba potrebných technológií je taktiež príležitosť pre stavebné a strojárske kapacity na Slovensku. Rizikom uplatnenia novelizovaných podmienok zákona sú aj možnosti zásahu do garantovanej ceny elektriny počas doby trvania podpory, čo negatívne vplýva na stabilitu investičného prostredia.

Tibor Gregor: Klub 500 podporil novelu zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby s cieľom prijatia opatrení, ktoré pri posilnení kompetencií Úradu pre reguláciu sieťových odvetví umožnia revíziu štruktúry a výšky regulovaných poplatkov, najmä v súvislosti so zisteniami o špekuláciách niektorých účastníkov trhu v súvislosti s výrobou elektriny z obnoviteľných zdrojov a vysokoúčinnej kombinovanej výroby, „vďaka“ čomu boli premietané náklady na podporu týchto zdrojov (aj špekulatívnych) do koncovej ceny.

Považujeme za správny prístup predkladateľa spočívajúci v stanovení kvalitatívnych požiadaviek, ktoré musia výrobcovia elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a výrobcovia elektriny vysokoúčinnou kombinovanou výrobou splniť, aby bol naplnený účel zákona.

Pre Klub 500 je podstatná skutočnosť, aby zaraďovanie zdrojov do schémy podpory bolo regulované zo strany štátu a aby boli stanovené prísnejšie kritériá, ktoré zabránia „automatickému“ zaraďovaniu nových ako aj rekonštruovaných zdrojov do schémy podpory, čo by malo v konečnom dôsledku dopad vo zvýšení regulovaných poplatkov a zvýšení koncových cien elektriny.

Značky
Klub 500

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Marek Paál z SPP-d: Plynový kotol je najlacnejšie a zároveň ekologické riešenie

Marek Paál z SPP-d: Plynový kotol je najlacnejšie a zároveň ekologické riešenie

Veľký potenciál pre zníženie používania uhlia pri vykurovaní je stále zhruba v 30-tisíc domácnostiach na Slovensku. Bez dotácií to však nepôjde.

Uvoľnenie obmedzenia pripájania nových zdrojov elektriny

Uvoľnenie obmedzenia pripájania nových zdrojov elektriny

Článok Annamárie Tóthovej z advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland vyšiel v prílohe ENERGO v májovom vydaní mesačníka Odpadové hospodárstvo 2021/05.

L. Židek: Správcovia lesov predajú drevo tomu, kto dá viac. Poberateľom dotácií

L. Židek: Správcovia lesov predajú drevo tomu, kto dá viac. Poberateľom dotácií

Je plytvanie zdrojmi, ak sa nevysušené drevo rovno spaľuje v energetických zariadeniach, tvrdí výrobca peliet.