VSDS
INNOGY
INNOGY

Trh s energiami

Účastníci trhu s elektrinou a plynom.

Trh s energiami

Predmetom trhu s elektrinou a trhu s plynom je dodávka elektriny a plynu, pripojenie do prenosovej sústavy, distribučnej sústavy, prepravnej siete a distribučnej siete, prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny a prístup do distribučnej sústavy a distribúcia elektriny na vymedzenom území.

Ďalej je to prístup do prepravnej siete a preprava plynu a prístup do distribučnej siete a distribúcia plynu na vymedzenom území, prístup do zásobníka a uskladňovanie plynu, poskytovanie podporných služieb v elektroenergetike a plynárenstve. Do trhu s elektrinou a s plynom patrí aj poskytovanie systémových služieb v elektroenergetike, pripojenie a prístup nových výrobcov elektriny a plynu do sústavy alebo do siete.

Účastník trhu s elektrinou je:

  • výrobca elektriny,

  • prevádzkovateľ prenosovej sústavy,

  • prevádzkovateľ distribučnej sústavy,

  • dodávateľ elektriny,

  • odberateľ elektriny,

  • organizátor krátkodobého trhu s elektrinou.

Účastník trhu s plynom je výrobca plynu, prevádzkovateľ prepravnej siete, prevádzkovateľ distribučnej siete, prevádzkovateľ zásobníka, dodávateľ plynu, odberateľ plynu. Účastník trhu s elektrinou a trhu s plynom má právo prístupu na trh s elektrinou a trh s plynom na základe regulovaného prístupu a dohodnutého prístupu.

Účastník trhu s elektrinou je povinný uzatvoriť zmluvu o zúčtovaní odchýlky so zúčtovateľom odchýlok alebo zmluvu o prevzatí zodpovednosti za odchýlku s iným účastníkom trhu s elektrinou, ktorý je subjektom zúčtovania.

Účastník trhu s plynom s právom regulovaného prístupu na trh je zodpovedný za odchýlku účastníka trhu s plynom, a ak nepreniesol svoju zodpovednosť za odchýlku na iný subjekt, je subjektom zúčtovania odchýlky siete. Zodpovednosť za odchýlku účastníka trhu s plynom môže byť na základe zmluvy preniesť aj na iný subjekt.

Regulovaný prístup na trh s plynom má účastník trhu s plynom do prepravnej siete a do distribučnej siete.

Právo výberu dodávateľa elektriny a dodávateľa plynu má podľa zákona o energetike každý odberateľ elektriny a odberateľ plynu. Podrobnosti ohľadom účastníkov trhu s energiami upravuje zákon o energetike.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Adresár firiem na Energie-portal.sk

Adresár firiem na Energie-portal.sk

Adresár firiem patrí dlhodobo k najnavštevovanejším stránkam denníka Energie-portal.sk.

Biopalivá

Biopalivá

Biopalivá definuje Smernica európskeho parlamentu a rady č. 2003/30/ES o podpore používania biopalív alebo iných obnoviteľných palív v doprave.

Biopalivá prvej a druhej generácie. Vysvetlíme vám rozdiely

Biopalivá prvej a druhej generácie. Vysvetlíme vám rozdiely

Odlišujú sa v technológii výroby aj v zdrojovej surovine.