Študenti STU BA sa zúčastnili mládežníckej energetickej konferencie IYCE 2022 | ENERGIE-PORTAL.SK
VSE
Česko-slovenské energetické fórum 2023
Belimo 2

Študenti STU BA sa zúčastnili mládežníckej energetickej konferencie IYCE 2022

Konferencia International Youth Conference on Energy 2022 sa konala 6. - 9. júla za účasti svetových expertov v oblasti energetiky.

Študenti STU sa zúčastnili mládežníckej energetickej konferencie IYCE 2022

Foto: Ing Anna Predajnianska, STU BA

  • Aktuality |  20.07.2022 |  STU SvF | redakcia

Voľba organizátorov konferencie padla na mesto Eger, kde mohli všetci účastníci obdivovať krásy severného Maďarska, údolia Egerského potoka v pohorí Bükk.

Konferencia bola zorganizovaná Študentskou energetickou asociáciou s podporou študentov Maďarskej elektrotechnickej asociácie, Maďarskej vedeckej spoločnosti energetickej ekonomiky a Maďarskej energetickej spoločnosti.

Cieľom konferencie bolo okrem iného nadväzovanie kontaktov so študentmi z univerzít z rôznych krajín. Počas konferencie zazneli mnohé prednášky na rôzne témy ako je digitálna transformácia energie, obnoviteľné zdroje energiejadrová energia, prevádzka elektrického vedenia, energetické inžinierstvo, ale aj nukleárna energia, alebo pohony a motory.

Vystúpenia študentov doktorandského štúdia z Maďarska, Slovenska, Slovinska, Rakúska a USA doplnili odborné prednášky svetových expertov.

Organizátori konferencie privítali účastníkov na uvítacej recepcii, ktorá sa niesla v duchu príjemných priateľských rozhovorov, počas ktorých bola nadviazaná spolupráca medzi jednotlivými univerzitami.

Dni boli spríjemnené aj prestávkami na kávu a obedom v príjemnom prostredí reštaurácie s terasou. Jednou z kľúčových špecialít konferencie bola vysoká profesionálna úroveň s dôrazom na spoločenské a kultúrno-poznávacie aktivity.

Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., Vedúci katedry TZB na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave a zároveň regionálny viceprezident pre východnú a strednú Európu Asociácie energetických inžinierov (AEE)

Tento rok organizátori pripravili niekoľko takýchto podujatí. Jedným z nich bola obhliadka mesta Eger, spojená so zábavnými aktivitami. Príjemný gala večer v krásnom slávnostnom prostredí historického kaštieľa v Egeri uzatvoril posledný deň konferencie.

Zúčastnení študenti a prednášajúci zo Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave ocenili vysokú úroveň konferencie po profesionálnej stránke a pestrosť programových aktivít. Vyzdvihli profesionalitu organizačného tímu, ktorý zabezpečil konferenciu v maximálnej možnej miere.


Mohlo by vás zaujímať

Spoločnosť JAVYS neprekročila v roku 2022 žiaden z emisných limitov

Spoločnosť JAVYS neprekročila v roku 2022 žiaden z emisných limitov

Množstvá emisií znečisťujúcich látok zo zdrojov znečisťovania ovzdušia a vypustených skleníkových plynov (CO2) boli porovnateľné s predchádzajúcimi rokmi.

Monitoring energetiky | 22. - 26. 3. 2023

Monitoring energetiky | 22. - 26. 3. 2023

Prehľad energetických noviniek v médiách, verejnej správe a legislatíve za uplynulé obdobie.

Ročná správa JAVYS nezaznamenala v roku 2022 žiadnu vážnu udalosť

Ročná správa JAVYS nezaznamenala v roku 2022 žiadnu vážnu udalosť

Na pracoviskách spoločnosti JAVYS sa v roku 2022 nevyskytla žiadna radiačná nehoda, ani radiačná havária.