VSE
VSE
Belimo 2

Nadácia SPP spúšťa hlasovanie o najkrajšiu obnovenú pamiatku

2. novembra 2023 odštartoval už 17. ročník súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka.

Štartuje 17. ročník súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka

Víťaz 16. ročníka súťaže Fénix, Kostol sv. Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne | Foto: Nadácia SPP

Cieľom súťaže je oceniť úsilie vlastníkov obnovených kultúrnych pamiatok za ich záujem o zachovanie kultúrneho dedičstva na Slovensku. Súťaž vyhlasuje Ministerstvo kultúry SR v spolupráci s partnermi súťaže – Nadácia SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) a mediálnym partnerom RTVS.

O ocenenie Fénix - Kultúrna pamiatka roka sa môžu uchádzať vlastníci národných kultúrnych pamiatok, ktoré boli obnovené či zreštaurované v rokoch 2022 a 2023. Podmienkou prihlásenia do súťaže je ukončenie komplexnej obnovy pamiatky alebo ukončenie obnovy ucelenej časti nehnuteľnej pamiatky.

„Máme veľkú radosť, že každým rokom sa do súťaže zapája čoraz viac vlastníkov obnovených pamiatok na Slovenku. Darí sa nám tak napĺňať cieľ a poslanie súťaže podporovať zodpovedný prístup vlastníkov národných kultúrnych pamiatok k ich obnove a oceniť ich prínos k ochrane pamiatkových hodnôt. Zároveň sa s vlastníkmi snažíme prezentovať tieto pamiatky širokej verejnosti a motivovať ju k záujmu o kultúru a kultúrne dedičstvo,“ hovorí Eva Guliková, správkyňa Nadácie SPP.

Laureáti aktuálneho 17. ročníka získajú osvedčenie o udelení ceny Fénix - Kultúrna pamiatka roka spolu so soškou bájneho Fénixa priamo z rúk ministerky kultúry SR a tiež finančnú odmenu 10 000 eur od generálneho partnera súťaže - Nadácie SPP. Na návrh odbornej poroty budú udelené maximálne tri ceny za komplexnú alebo čiastočnú obnovu ucelenej časti objektu pamiatky, alebo za výnimočný počin záchrany pamiatky.

Odborná porota má právo udeliť aj „Čestné uznanie“ právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá zásadným spôsobom vstúpila do procesu obnovy pamiatky alebo za mimoriadny prínos k ochrane a obnove pamiatky. Ministerstvo kultúry, odborná porota a partneri súťaže majú tiež právo navrhnúť udelenie titulu „Adept na cenu Fénix kultúrna pamiatka roka“ vlastníkovi pamiatky, ktorá sa ešte len nachádza v procese obnovy.

„Do hlasovania o najkrajšiu obnovenú pamiatku sa bude môcť znovu zapojiť aj široká verejnosť od 13. marca do 2. apríla 2024. Na základe výsledkov online hlasovania Nadácia SPP, ako generálny partner súťaže, udelí ocenenie Fénix - Cena Nadácie SPP pamiatke, ktorá získa najviac hlasov,“ dodáva Eva Guliková.

Prihlášku do súťaže, spolu s kompletnou dokumentáciou, je potrebné podať výhradne elektronicky prostredníctvom systému e-grant na stránke https://nadaciaspp.egrant.sk/ do 31. januára 2024.

Víťazov minulého ročníka súťaže Fénix - Kultúrna pamiatka roka a ďalšie informácie môžete nájsť na www.kpr-fenix.sk..

SPP je najväčším slovenským dodávateľom energií. V oblasti dodávky plynu priamo nadväzuje na viac ako 165-ročnú tradíciu slovenského plynárenstva a od roku 2012 pôsobí aj na trhu dodávky elektrickej energie. SPP garantuje spoľahlivé, bezpečné a konkurencieschopné dodávky plynu a elektriny a s nimi spojené služby vo všetkých regiónoch Slovenska. Energie úspešne dodáva do viac ako 1,3 milióna odberných miest.

SPP sa tiež venuje aj poskytovaniu energetických služieb, energetických smart riešení, rozvoju alternatívnej dopravy a rozvoju výroby a dodávky obnoviteľných energií (elektriny a biometánu). Od roku 2020 SPP vykonáva činnosť výkupcu elektriny výrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou. Prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti SPP CNG, s.r.o. podporuje rozvoj využívania CNG a LNG v doprave ako ekologickejšej alternatívy k tradičným palivám.

Aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti a filantropie realizuje SPP prostredníctvom Ekofondu SPP, n.o., Nadácie SPP, Galérie SPP a Múzea SPP. Od roku 2014 je vlastníkom 100 % akcií spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská republika, ktorá svoje akcionárske práva vykonáva prostredníctvom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Nadácia SPP bola založená 19. novembra 2002 spoločnosťou SPP, ktorá vníma svoju korporátnu nadáciu ako účinný nástroj na rozvoj občianskej spoločnosti a poskytuje pomoc ľuďom v ťažkých životných situáciách pomocou podpory rôznych projektov. Nedávno oslávila 20 rokov od začiatku svojho prínosu do slovenského mimovládneho sektora. Ako jedna z najväčších neziskových organizácií za ten čas rozdelila už viac ako 60 miliónov eur.

SPP je komunikačným partnerom denníka Energie-portal.sk.Mohlo by vás zaujímať

Monitoring energetiky | 14. - 20. 6. 2024

Monitoring energetiky | 14. - 20. 6. 2024

Prehľad energetických noviniek v médiách, verejnej správe a legislatíve za uplynulé obdobie.

Prešetrili ceny LNG a CNG. Protimonopolný úrad dostal podnet na dcéru SPP

Prešetrili ceny LNG a CNG. Protimonopolný úrad dostal podnet na dcéru SPP

Úrad si posvietil na ceny alternatívnych palív na čerpacích staniciach.

Bude to 51 000 panelov a 88 striedačov. Stavajú najväčšiu solárnu elektráreň v Nemecku

Bude to 51 000 panelov a 88 striedačov. Stavajú najväčšiu solárnu elektráreň v Nemecku

V projekte sa rozhodli pre inovatívnu metódu.

X
X
X
X