SPP zverejnil správu o udržateľnosti za rok 2021 | ENERGIE-PORTAL.SK
SAPY Energy Conference 2022
VSE
Belimo 2

SPP zverejnil správu o udržateľnosti za rok 2021

Správa prvýkrát komplexne popisuje vplyv jeho podnikania a stanovuje ciele do budúcnosti.

SPP zverejnil správu o udržateľnosti za rok 2021

Ilustračné foto: SPP

SPP dnes zverejnil prvú správu o udržateľnosti. SPP sa tak zaradil medzi prvé slovenské spoločnosti, ktoré takúto správu vydávajú, keďže jej vypracovanie bude v Európskej únii povinné až od roku 2024. Cieľom správy je transparentne informovať verejnosť o podnikaní SPP za rok 2021 z pohľadu ochrany životného prostredia, vzťahu k zamestnancom, dodávateľom a spoločnosti vo všeobecnosti.

„Hoci v tomto období je našou absolútnou prioritou čo najlepšia pripravenosť na nadchádzajúcu zimnú sezónu, myslíme aj na budúcnosť. Uvedomujeme si totiž naliehavosť výziev, ktoré stoja pred nami všetkými v oblasti klimatických zmien a ochrany životného prostredia a biodiverzity. Preto vôbec prvá Správa o udržateľnosti SPP obsahuje aj naše záväzky a ciele v oblasti rozvoja nášho podnikania s dôrazom na obnoviteľné zdroje, energetickú efektívnosť, či vzťahy s dodávateľmi,“ uviedol v súvislosti so zverejnením správy Henrich Krejčí, člen predstavenstva SPP.

Správa o udržateľnosti SPP za rok 2021 obsahuje zhrnutie činnosti SPP v oblasti dodávky energií, vrátane kalkulácie uhlíkovej stopy súvisiacej s jeho podnikaním. V tejto oblasti považuje SPP do budúcnosti za svoju prioritu zabezpečenie bezpečných dodávok energií pre našich zákazníkov, založených na udržateľných riešeniach v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti a rozvoja výroby energie z obnoviteľných zdrojov.

Správa o udržateľnosti SPP za rok 2021 však detailne popisuje aj oblasti vzťahu k zamestnancom a dodávateľom, nastavenia dobrej správy spoločnosti (angl. corporate governance), ako aj aktivity SPP zrealizované vo vzťahu ku komunitám a krajine, v ktorej pôsobíme, či už priamo alebo prostredníctvom Nadácie SPP, Ekofondu SPP alebo Galérie SPP. Vo všetkých týchto oblastiach si SPP tiež stanovuje záväzky a ciele do budúcnosti.

Pravidelné vydávanie Správy o udržateľnosti vníma SPP ako prostriedok k vyššej transparentnosti svojho podnikania. Na zvyšovanie udržateľnosti nášho podnikania sú však nevyhnutné konkrétne kroky, ktoré sme pripravení realizovať spoločne s našimi zamestnancami a zákazníkmi.

V zmysle návrhu Smernice o vykazovaní udržateľnosti (angl. Corporate Sustainability Reporting Directive) sa bude povinnosť zverejňovať nefinančné informácie týkajúce sa vplyvu na životné prostredie a sociálnu oblasť vzťahovať na spoločnosti spĺňajúce aspoň dve z troch nasledujúcich podmienok – viac ako 250 zamestnancov, aktíva viac ako 20 miliónov eur alebo obrat nad 40 miliónov eur ročne – od roku 2024.

Správa o udržateľnosti SPP za rok 2021 je zverejnená na webovom sídle spoločnosti.

O spoločnosti

SPP je najväčším slovenským dodávateľom energií. Energie úspešne dodáva do viac ako 1,3 milióna odberných miest.

SPP garantuje spoľahlivé, bezpečné a konkurencieschopné dodávky energií a s nimi spojené služby vo všetkých regiónoch Slovenska. SPP sa tiež venuje poskytovaniu energetických služieb, energetických smart riešení, rozvoju alternatívnej dopravy a rozvoju výroby a dodávky obnoviteľných energií (elektriny a biometánu).

Od roku 2020 SPP vykonáva činnosť výkupcu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou. Spoločne s českou skupinou ČEZ založil SPP spoločnosť ESCO Slovensko, a.s., ktorá poskytuje služby v oblasti energetických služieb a energetickej efektívnosti. Prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti SPP CNG, s.r.o. podporuje rozvoj využívania CNG a LNG v doprave ako alternatívy k tradičným palivám.

Aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti a filantropie realizuje SPP prostredníctvom Ekofondu SPP, n.o., Nadácie SPP, Galérie SPP a Múzea SPP. Od roku 2014 je vlastníkom 100 % akcií spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská republika, ktorá svoje akcionárske práva vykonáva prostredníctvom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

SPP je komunikačným partnerom denníka Energie-portal.sk.


Mohlo by vás zaujímať

Predaj tepelných čerpadiel rastie, stále viac sa budú používať v modernizovaných budovách

Predaj tepelných čerpadiel rastie, stále viac sa budú používať v modernizovaných budovách

Vlani sa v Európe predalo 568-tisíc tepelných čerpadiel. Do roku 2030 sa má toto číslo zdvojnásobiť.

Ako dokáže správca budovy znížiť spotrebu a náklady na energie? Mapovali sme možnosti

Ako dokáže správca budovy znížiť spotrebu a náklady na energie? Mapovali sme možnosti

Viaceré opatrenia sa dajú zrealizovať rýchlo a efekt môžu priniesť už v najbližšej vykurovacej sezóne.

Skupina VSE Holding pozýva na Profesia days 2022

Skupina VSE Holding pozýva na Profesia days 2022

Skupina VSE Holding sa v dňoch 5. a 6. októbra 2022 v priestoroch košického Kulturparku predstaví ako zamestnávateľ, ktorému záleží na zamestnancoch i na udržateľnom podnikaní.