SPP zverejnil správu o udržateľnosti za rok 2021 | ENERGIE-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
Česko-slovenské energetické fórum 2023
Belimo 2

SPP zverejnil správu o udržateľnosti za rok 2021

Správa prvýkrát komplexne popisuje vplyv jeho podnikania a stanovuje ciele do budúcnosti.

SPP zverejnil správu o udržateľnosti za rok 2021

Ilustračné foto: SPP

SPP dnes zverejnil prvú správu o udržateľnosti. SPP sa tak zaradil medzi prvé slovenské spoločnosti, ktoré takúto správu vydávajú, keďže jej vypracovanie bude v Európskej únii povinné až od roku 2024. Cieľom správy je transparentne informovať verejnosť o podnikaní SPP za rok 2021 z pohľadu ochrany životného prostredia, vzťahu k zamestnancom, dodávateľom a spoločnosti vo všeobecnosti.

„Hoci v tomto období je našou absolútnou prioritou čo najlepšia pripravenosť na nadchádzajúcu zimnú sezónu, myslíme aj na budúcnosť. Uvedomujeme si totiž naliehavosť výziev, ktoré stoja pred nami všetkými v oblasti klimatických zmien a ochrany životného prostredia a biodiverzity. Preto vôbec prvá Správa o udržateľnosti SPP obsahuje aj naše záväzky a ciele v oblasti rozvoja nášho podnikania s dôrazom na obnoviteľné zdroje, energetickú efektívnosť, či vzťahy s dodávateľmi,“ uviedol v súvislosti so zverejnením správy Henrich Krejčí, člen predstavenstva SPP.

Správa o udržateľnosti SPP za rok 2021 obsahuje zhrnutie činnosti SPP v oblasti dodávky energií, vrátane kalkulácie uhlíkovej stopy súvisiacej s jeho podnikaním. V tejto oblasti považuje SPP do budúcnosti za svoju prioritu zabezpečenie bezpečných dodávok energií pre našich zákazníkov, založených na udržateľných riešeniach v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti a rozvoja výroby energie z obnoviteľných zdrojov.

Správa o udržateľnosti SPP za rok 2021 však detailne popisuje aj oblasti vzťahu k zamestnancom a dodávateľom, nastavenia dobrej správy spoločnosti (angl. corporate governance), ako aj aktivity SPP zrealizované vo vzťahu ku komunitám a krajine, v ktorej pôsobíme, či už priamo alebo prostredníctvom Nadácie SPP, Ekofondu SPP alebo Galérie SPP. Vo všetkých týchto oblastiach si SPP tiež stanovuje záväzky a ciele do budúcnosti.

Pravidelné vydávanie Správy o udržateľnosti vníma SPP ako prostriedok k vyššej transparentnosti svojho podnikania. Na zvyšovanie udržateľnosti nášho podnikania sú však nevyhnutné konkrétne kroky, ktoré sme pripravení realizovať spoločne s našimi zamestnancami a zákazníkmi.

V zmysle návrhu Smernice o vykazovaní udržateľnosti (angl. Corporate Sustainability Reporting Directive) sa bude povinnosť zverejňovať nefinančné informácie týkajúce sa vplyvu na životné prostredie a sociálnu oblasť vzťahovať na spoločnosti spĺňajúce aspoň dve z troch nasledujúcich podmienok – viac ako 250 zamestnancov, aktíva viac ako 20 miliónov eur alebo obrat nad 40 miliónov eur ročne – od roku 2024.

Správa o udržateľnosti SPP za rok 2021 je zverejnená na webovom sídle spoločnosti.

O spoločnosti

SPP je najväčším slovenským dodávateľom energií. Energie úspešne dodáva do viac ako 1,3 milióna odberných miest.

SPP garantuje spoľahlivé, bezpečné a konkurencieschopné dodávky energií a s nimi spojené služby vo všetkých regiónoch Slovenska. SPP sa tiež venuje poskytovaniu energetických služieb, energetických smart riešení, rozvoju alternatívnej dopravy a rozvoju výroby a dodávky obnoviteľných energií (elektriny a biometánu).

Od roku 2020 SPP vykonáva činnosť výkupcu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou. Spoločne s českou skupinou ČEZ založil SPP spoločnosť ESCO Slovensko, a.s., ktorá poskytuje služby v oblasti energetických služieb a energetickej efektívnosti. Prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti SPP CNG, s.r.o. podporuje rozvoj využívania CNG a LNG v doprave ako alternatívy k tradičným palivám.

Aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti a filantropie realizuje SPP prostredníctvom Ekofondu SPP, n.o., Nadácie SPP, Galérie SPP a Múzea SPP. Od roku 2014 je vlastníkom 100 % akcií spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská republika, ktorá svoje akcionárske práva vykonáva prostredníctvom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

SPP je komunikačným partnerom denníka Energie-portal.sk.


Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na konferenciu: Energetický manažment 2023

Pozvánka na konferenciu: Energetický manažment 2023

Deviaty ročník medzinárodnej konferencie sa uskutoční v polovici apríla v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.

Ako bolo na konferencii Energetický manažment 2022 (FOTO)

Ako bolo na konferencii Energetický manažment 2022 (FOTO)

K hlavným témam podujatia patrili garantované energetickú služby, energetická efektívnosť, budovy, obnoviteľné zdroje energie, ale aj podporné nástroje a energetická legislatíva.

Tepelné čerpadlá sú vhodné aj pre vykurovanie starších domov, tvrdí štúdia

Tepelné čerpadlá sú vhodné aj pre vykurovanie starších domov, tvrdí štúdia

Prípadová štúdia porovnáva návrh tepelného čerpadla pre rodinný dom na severe Slovenska v pôvodnom aj rekonštruovanom stave.