Eversheds Sutherland
VSE
Belimo 2

SPP úspešne pripojil rezidenčný objekt v Bratislave k svojmu centrálnemu energetickému zdroju

Nový polyfunkčný projekt je pripojený na dodávku energií pomocou svojich kogeneračných jednotiek, ktoré majú až o 40 % vyššiu účinnosť využitia energetických zdrojov.

SPP úspešne pripojil rezidenčný objekt v Bratislave k svojmu centrálnemu energetickému zdroju

Foto: SPP

  • Aktuality |  05.12.2023 |  TS SPP | redakcia

„V SPP si postupne plníme úlohy a pripravujeme pre odberateľov projekty energetických služieb znižujúcich spotrebu fosílnych palív. Sme radi, že môžeme našimi riešeniami pomáhať zákazníkom efektívnejšie využívať energie a dosahovať tak ciele v oblasti klímy a ochrany životného prostredia,“ uviedol Vojtech Ferencz generálny riaditeľ a predseda predstavenstva SPP.

SPP vo svojom areáli na Prístavnej ulici v Bratislave využíva na výrobu elektriny a tepla, ako aj na chladenie, modernú technológiu kogeneračných jednotiek. Tie fungujú na princípe premeny primárneho média (zemný plyn) na konečné formy energie – elektrinu, teplo a chlad. V rámci celého komplexu je vybudovaných až päť takýchto jednotiek, ktoré sú nezávislé od centrálnej elektrickej siete a fungujú aj pri jej plošnom výpadku.

Kogeneračné jednotky vyrábajú viac, ako SPP využije pre svoje potreby

„V roku 2021 sme sa spojili s realizátormi projektu Prístavná 1, ktorý sa nachádza v tesnej blízkosti nášho sídla v bratislavskej časti Ružinov, ponúkli im alternatívne riešenie chladenia a vykurovania polyfunkčného objektu a po vzájomnej dohode ho úspešne a vo veľmi krátkom realizačnom čase napojili na náš vysokoúčinný zdroj kombinovanej výroby elektriny a tepla,“ vysvetľuje Rastislav Nemec, riaditeľ rozvoja podnikania SPP.

Projekt Prístavná 1 sa tak stal prvým slovenským rezidenčným objektom, ktorý od októbra 2023 využíva pri výrobe energií technológiu kogenerácie. Týmto spôsobom sa mu podarilo výrazne znížiť uhlíkovú stopu pre kúrenie a chladenie v celom polyfunkčnom objekte.

Realizátori projektu pre vedenie tepla a chladu použili v úseku medzi SPP a rezidenčným objektom predizolované potrubie v bezkanálovom prevedení. Trasa vedenia potrubí končí vo výmenníkovej stanici, ktorá sa nachádza na prízemí polyfunkčného komplexu. Teplo z jednotky slúži v zime na vykurovanie a v lete sa odvádza do absorpčných chladičov, ktoré chladia vodu na chladenie objektu.

„Je všeobecne známe, že zariadenia kombinovanej výroby elektriny a tepla majú v porovnaní s oddelenou výrobou vyššiu účinnosť využitia energetických zdrojov až o 30 – 40 %. Kogeneračné (KGJ), resp. trigeneračné jednotky, sú teda efektívnejšie, tzn. spotrebujú menej neobnoviteľného paliva pri výrobe rovnakého množstva energie a vyprodukujú menej emisií,“ hovorí Dávid Kudroč, team leader ESCO SPP.

Technické riešenie tímu ESCO v SPP, ktorý má na starosti rozvoj trhu s energetickými službami, pre projekt Prístavná 1 bolo navrhnuté so zreteľom na dodržanie energetických a klimatických cieľov spoločnosti. SPP projekt zrealizoval za 4 mesiace v spolupráci so spoločnosťami Gepol, s.r.o. a Skanska SK, a.s. a odovzdal ho v októbri 2023.

O spoločnosti

SPP je najväčším slovenským dodávateľom energií, ktorý garantuje spoľahlivé, bezpečné a konkurencieschopné dodávky energií a s nimi spojené služby vo všetkých regiónoch Slovenska. Pôsobí aj v Českej republike a svoje tradingové aktivity vykonáva v celej Európe.

SPP sa tiež venuje poskytovaniu energetických služieb, energetických smart riešení, rozvoju alternatívnej dopravy a rozvoju výroby a dodávky obnoviteľných energií (elektriny a biometánu). Od roku 2020 SPP vykonáva činnosť výkupcu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou.

Spoločne s českou skupinou ČEZ založil SPP spoločnosť ESCO Slovensko, a.s., ktorá poskytuje služby v oblasti energetických služieb a energetickej efektívnosti. Prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti SPP CNG, s.r.o. podporuje rozvoj využívania CNG a LNG v doprave ako alternatívy k tradičným palivám.

Aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti a filantropie realizuje SPP prostredníctvom Ekofondu SPP, n.o., Nadácie SPP, Galérie SPP a Múzea SPP. Od roku 2014 je vlastníkom 100 % akcií spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská republika, ktorá svoje akcionárske práva vykonáva prostredníctvom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

SPP je komunikačným partnerom denníka Energie-portal.sk.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Monitoring energetiky | 14. - 20. 6. 2024

Monitoring energetiky | 14. - 20. 6. 2024

Prehľad energetických noviniek v médiách, verejnej správe a legislatíve za uplynulé obdobie.

Prešetrili ceny LNG a CNG. Protimonopolný úrad dostal podnet na dcéru SPP

Prešetrili ceny LNG a CNG. Protimonopolný úrad dostal podnet na dcéru SPP

Úrad si posvietil na ceny alternatívnych palív na čerpacích staniciach.

Zrealizujú 27 investičných projektov. Jaslovské Bohunice vstupujú do rozšírenej odstávky

Zrealizujú 27 investičných projektov. Jaslovské Bohunice vstupujú do rozšírenej odstávky

V atómovej elektrárni naplánovali viacero opráv.

X
X
X
X