SPP otvoril v Žiline centrum pomoci pre ľudí z Ukrajiny | ENERGIE-PORTAL.SK
VSE
VSE
Belimo 2

SPP otvoril v Žiline centrum pomoci pre ľudí z Ukrajiny

Nadácia SPP podporí Asistenčné centrum pomoci v Bratislave, obce a dobrovoľníkov na východe.

SPP otvoril v Žiline centrum pomoci pre ľudí z Ukrajiny

Ilustračné foto: Pixabay

  • Aktuality |  23.03.2022 |  TS SPP / (ave)

SPP podáva pomocnú ruku obyvateľom Ukrajiny, ktorí utekajú pred vojnou v ich krajine, prostredníctvom Centra pomoci pre občanov Ukrajiny, ktoré zriadil v Žiline vo svojom bývalom vzdelávacom stredisku. V centre, ktorého kapacita je 100 - 120 ľudí, nájdu bezpečné útočisko predovšetkým matky s deťmi.

Nadácia SPP podporí činnosť Asistenčného centra pomoci (ACP) v Bratislave pre ľudí zasiahnutých vojnou na Ukrajine, obce na slovensko-ukrajinskej hranici a Dobrovoľný hasičský zbor v Prešove.

Centrum pomoci pre občanov Ukrajiny v Žiline-Hruštinách sa podarilo SPP otvoriť vďaka veľkému úsiliu a nasadeniu jeho zamestnancov. Postupne tam nájde bezpečné útočisko 100 - 120 občanov Ukrajiny, najmä žien, detí a starších ľudí.

SPP im poskytne nielen strechu nad hlavou, ale aj stravu, prístup k informáciám a spojenie s ich blízkymi, ako aj ďalšiu potrebnú pomoc (napr. psychologickú, zdravotnú, materiálnu) a podporu (napr. v oblasti školskej dochádzky detí, pracovných príležitostí a pod.) v spolupráci s humanitárnymi organizáciami a ďalšími dobrovoľníkmi pôsobiacimi priamo v Žiline. Ubytovaným ľuďom bude k dispozícii aj ukrajinsky hovoriaci koordinátor.

Vďaka za podporu a pomoc pri otvorení Centra pomoci pre občanov Ukrajiny v Žiline patrí občianskemu združeniu Camp Žilina, telekomunikačnému operátorovi O2, ako aj spoločnosti SCONTO Žilina.

Nadácia SPP, ktorá už 25. februára 2022 poskytla podporu humanitárnej organizácii Človek v ohrození, pokračuje v pomoci vojnovým utečencom z Ukrajiny.

Nadácia SPP podporí činnosť Asistenčného centra pomoci v Bratislave pre ľudí zasiahnutých vojnou na Ukrajine na bývalej autobusovej stanici (ACP), vyhlasuje mimoriadny grantový program pre obce na slovensko-ukrajinskej hranici, ktoré sú najviac zasiahnuté prílivom vojnových utečencov z Ukrajiny a podporí Dobrovoľný hasičský zbor v Prešove, ktorý pomáha utečencom a s distribúciou humanitárnej pomoci. Výška podpory týchto troch projektov zo strany Nadácie SPP predstavuje celkovo 125 tisíc eur.

Podpora činnosti Asistenčného centra pomoci v Bratislave

Nadácia SPP podporí sumou 50 tisíc eur činnosť Asistenčného centra pomoci v Bratislave pre ľudí zasiahnutých vojnou na Ukrajine, ktoré vzniká na bývalej autobusovej stanici z iniciatívy Bratislavy - hlavného mesta Slovenskej republiky a spoločnosti HB Reavis Slovakia.

Od začiatku apríla bude Bratislava, v priestoroch bývalej dočasnej autobusovej stanice poskytovať ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny železnicou a autobusovou dopravou potrebné základné služby, vrátane možnosti odpočinku. Hlavné mesto očakáva, že týmto centrom prejde denne 3 tisíc ľudí. Finančné prostriedky, ktoré poskytne Nadácia SPP, budú využité na zabezpečenie stravy pre utečencov.

Mimoriadny grantový program pre obce na slovensko-ukrajinskej hranici

Nadácia SPP spúšťa mimoriadny grantový program v celkovej sume 50 tisíc eur pre obce na slovensko-ukrajinskej hranici, ktoré sú najviac zasiahnuté príchodom vojnových utečencov na Slovensko. Obce budú môcť tieto prostriekdy využiť na financovanie potrieb v súvislosti s príchodom občanov Ukrajiny či tretích krajín utekajúcich pred vojnovým konfliktom na Ukrajine, a to aj spätne od 24. februára 2022. Viac informácii o grantovom programe je k dispozícii na webovej stránke www.nadaciaspp.sk

Podpora pre Dobrovoľný hasičský zbor v Prešove

Dobrovoľný hasičský zbor v Prešove od začiatku vojny na Ukrajine aktívne využíva skúsenosti so zvládaním krízových situácií. Hasiči organizujú transport a distribúciu humanitárnej pomoci nielen v rámci Slovenska, ale aj priamo na Ukrajine a koordinujú prácu dobrovoľníkov. Od začiatku humanitárnej krízy na Ukrajine sa podieľajú aj na príprave núdzového ubytovania pre utečencov.

Finančný príspevok vo výške 25 tisíc eur od Nadácie SPP využijú na nákup veľkého, multifunkčného a vyhrievaného stanu s príslušenstvom, tak aby sa rozšírili a zefektívnili možnosti poskytovania humanitárnej pomoci. Stan môže slúžiť nielen na ubytovanie, ale aj ako zázemie pre dobrovoľníkov a administratívnu činnosť. Časť príspevku bude využitá aj na nákup vozidla, potrebného pri transporte humanitárnej pomoci.

Zdroj: SPP

SPP je komunikačný partner denníka Energie-portal.sk.


Mohlo by vás zaujímať

Spoločnosť JAVYS neprekročila v roku 2022 žiaden z emisných limitov

Spoločnosť JAVYS neprekročila v roku 2022 žiaden z emisných limitov

Množstvá emisií znečisťujúcich látok zo zdrojov znečisťovania ovzdušia a vypustených skleníkových plynov (CO2) boli porovnateľné s predchádzajúcimi rokmi.

Monitoring energetiky | 22. - 26. 3. 2023

Monitoring energetiky | 22. - 26. 3. 2023

Prehľad energetických noviniek v médiách, verejnej správe a legislatíve za uplynulé obdobie.

Ročná správa JAVYS nezaznamenala v roku 2022 žiadnu vážnu udalosť

Ročná správa JAVYS nezaznamenala v roku 2022 žiadnu vážnu udalosť

Na pracoviskách spoločnosti JAVYS sa v roku 2022 nevyskytla žiadna radiačná nehoda, ani radiačná havária.