VSE
Dny teplárenství a energetiky 2024
Belimo 2

SPP CNG prináša motoristom možnosť tankovať CNG už aj na ceste R1 pri Nitre

Projekt ponúka CNG priamo na bežnej čerpacej stanici na novovybudovaných odpočívadlách v oboch smeroch rýchlostnej cesty pri Nitre.

SPP CNG prináša motoristom možnosť tankovať CNG už aj na ceste R1 pri Nitre

Plniaca stanica CNG | Foto: SPP CNG

  • Aktuality |  16.08.2022 |  TS SPP | (ave)

Na rýchlostnej ceste R1 PRIBINA môžu motoristi jazdiaci na CNG už od 15. augusta 2022 natankovať v oboch smeroch na novovybudovaných odpočívadlách Pohranice Sever a Juh pri Nitre, na čerpacích staniciach Slovnaft. Dodávateľom stlačeného zemného plynu – CNG na týchto čerpacích staniciach je SPP CNG, 100% dcérska spoločnosť najväčšieho dodávateľa energií na Slovensku – SPP.

„Vďaka spolupráci SPP a Slovnaftu sa nám podarilo priniesť CNG opäť bližšie k zákazníkom, a to priamo na hlavný dopravný ťah spájajúci západ a východ Slovenska. Projekt Pohranice je prelomový tým, že ponúka CNG priamo na bežnej čerpacej stanici. V spolupráci so spoločnosťou Slovnaft plánujeme pokračovať aj pri ďalších projektoch,“ uviedol generálny riaditeľ a podpredseda predstavenstva SPP Richard Prokypčák.

„Otvorením dvoch nových plniacich staníc Pohranice Sever a Juh rozširujeme sieť verejných plniacich staníc CNG na Slovensku celkovo na 18, pričom v tomto roku očakávame otvorenie ďalších minimálne troch verejných plniacich staníc CNG. Vďaka multiproduktovému výdajnému stojanu môžu motoristi natankovať CNG priamo na klasickej čerpacej stanici a zaplatiť v pokladni či už kartou SPP CNG, platobnou kartou, palivovými kartami Slovnaft alebo v hotovosti. A pri tom môžu využiť všetky služby, ktoré čerpacia stanica ponúka,“ doplnil konateľ spoločnosti SPP CNG Peter Mozolák.

Vozidlá na CNG dokážu znížiť náklady na palivo o 20 až 40 % v porovnaní s benzínovým pohonom a o 10 – 20 % v porovnaní s naftovým pohonom. Zároveň vykazujú nižšiu hladinu hluku o 10 až 15 dB. Rovnako sú šetrné k motoru a bezproblémovo sa s nimi štartuje aj pri nízkych teplotách.

Autá na CNG sú dnes už dostupné v rámci všetkých segmentov. Vizuálne sa neodlišujú od bežných vozidiel a ich tankovanie je rovnako jednoduché a rýchle, ako tankovanie tradičných palív, pričom motoristi prejdú so CNG relatívne porovnateľnú vzdialenosť.

Používaním CNG, ako alternatívneho paliva, nevznikajú takmer žiadne tuhé častice, ktoré by sa uvoľňovali do ovzdušia. Nie sú preto potrebné filtre ani aditíva. Autá na tento pohon preukázateľne produkujú menej škodlivých skleníkových plynov, najmä oxidov síry (-99 %), oxidov dusíka (-75 %) a oxidov uhlíka (-50 %).

CNG bude možné v budúcnosti postupne nahradiť obnoviteľným biometánom.

O spoločnosti

SPP je najväčším slovenským dodávateľom energií. Energie úspešne dodáva do viac ako 1,3 milióna odberných miest.SPP garantuje spoľahlivé, bezpečné a konkurencieschopné dodávky energií a s nimi spojené služby vo všetkých regiónoch Slovenska.

SPP sa tiež venuje poskytovaniu energetických služieb, energetických smart riešení, rozvoju alternatívnej dopravy a rozvoju výroby a dodávky obnoviteľných energií (elektriny a biometánu).

Od roku 2020 SPP vykonáva činnosť výkupcu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou. Spoločne s českou skupinou ČEZ založil SPP spoločnosť ESCO Slovensko, a.s., ktorá poskytuje služby v oblasti energetických služieb a energetickej efektívnosti.

Prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti SPP CNG, s.r.o. podporuje rozvoj využívania CNG a LNG v doprave ako alternatívy k tradičným palivám. Aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti a filantropie realizuje SPP prostredníctvom Ekofondu SPP, n.o., Nadácie SPP, Galérie SPP a Múzea SPP.

Od roku 2014 je vlastníkom 100 % akcií spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská republika, ktorá svoje akcionárske práva vykonáva prostredníctvom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Zdroj: SPP

SPP je komunikačným partnerom denníka Energie-portal.sk.Mohlo by vás zaujímať

Inzercia

Inzercia

Inzercia v online denníku Energie-portal.sk.

Monitoring energetiky | 17. - 19. 2. 2024

Monitoring energetiky | 17. - 19. 2. 2024

Prehľad energetických noviniek v médiách, verejnej správe a legislatíve za uplynulé obdobie

Monitoring energetiky | 12. - 16. 2. 2024

Monitoring energetiky | 12. - 16. 2. 2024

Prehľad energetických noviniek v médiách, verejnej správe a legislatíve za uplynulé obdobie.