Eversheds Sutherland
INNOGY
INNOGY

Spišskej Novej Vsi prinesie memorandum investície aj úspory na elektrine

Zástupcovia Mesta Spišská Nová Ves a spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD) podpísali 18. júna 2019 Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci.

Spišskej Novej Vsi prinesie memorandum investície aj úspory na elektrine

Foto: VSD

Ako každý partner VSD, aj Spišská Nová Ves tým len získa. Väčšie investície v kratšom čase, a to v priebehu 3 rokov v celkovej výške 1,5 milióna eur. A 0,5 milióna eur priamo na podporu rozvoja bývania.

Súčasťou rozsiahlych investícií je skvalitnenie distribúcie elektriny, čo zabezpečíme rekonštrukciou a výstavbou elektroenergetických sietí a zariadení.

„Partnerstvo s Mestom Spišská Nová Ves však zohľadňuje aj ďalšie aspekty, ktoré prispievajú k lepšej kvalite života v regióne. Momentálne už finišujeme s analýzou úspor na elektrine pre mestské odberné miesta. Už teraz to vychádza, že vieme, ako by Spišská Nová Ves mohla len v tomto ušetriť približne 37 %. Dohodli sme sa aj na spolupráci v oblasti rozvoja bývania cez produkt IBV komplet. A tiež máme riešenie na pálčivý problém, najmä východoslovenských miest a obcí, a to ako zabezpečiť udržateľnosť dodávky elektriny pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľstva,“ vymenoval bonusy memoranda Ing. Jaroslav Hrušč, riaditeľ divízie Sieťový obchod vo VSD.

Mesto zase prisľúbilo pomoc a aktívnu spoluprácu, aby nemalý investičný balík VSD bol vynaložený čo najefektívnejšie, a teda aj v čo najkratšom čase.

„Pri plánovaní investícií sa vždy spoliehame práve na samosprávu, že vie najlepšie a hlavne včas definovať, ako sa vyvíjajú potreby mesta v oblasti elektroenergetickej infraštruktúry. A to ako pre podnikateľský, verejný i súkromný sektor. Sme takisto súčasťou regiónu a chceme byť pri spoluvytváraní podmienok pre zvyšovanie atraktivity východoslovenských miest a obcí, ktoré stále nemajú svoj potenciál, najmä investorský, ani zďaleka vyčerpaný,“ vysvetlil J. Hrušč.

Dodal zároveň, že práve kvalita, rozsah, a teda aj dostupnosť či kapacitné možnosti využiteľnosti elektroenergetickej infraštruktúry sú jedným zo základných kritérií pri hodnotení lokalít a posudzovania ich lukratívnosti pre potenciálnych investorov.

VSD ďalej ponúkla mestu pomocnú ruku v oblasti energetického manažmentu, obnove priemyselných zón a ďalších rozvojových aktivitách.

„Intenzívnejšia spolupráca v oblasti energetiky je súčasťou našej stratégie podpory moderných SMART riešení pre mesto. Som rád, že bude Spišská Nová Ves v nasledujúcich rokoch aktívnym partnerom obnovy a rozvoja energetických sietí a bývania,“ zhodnotil podpis memoranda primátor Spišskej Novej Vsi Pavol Bečarik.Mohlo by vás zaujímať

Aký tepelno-izolačný materiál je najvýhodnejší pri obnove bytového domu?

Aký tepelno-izolačný materiál je najvýhodnejší pri obnove bytového domu?

Štúdia porovnávala energetickú a ekonomickú efektívnosť rôznych variantov zatepľovania bytoviek z hľadiska životného cyklu budovy.

Pozvánka na konferenciu: Meranie a rozpočítanie tepla 2019

Pozvánka na konferenciu: Meranie a rozpočítanie tepla 2019

V poradí 19. ročník konferencie sa uskutoční 7. - 8. novembra 2019 v Senci.

Koľko stojí nová elektrická prípojka pre rodinný dom alebo firmu?

Koľko stojí nová elektrická prípojka pre rodinný dom alebo firmu?

Aká je cena za pripojenie elektriny do distribučnej sústavy, čo všetko je nutné vybaviť a aké sú výhody elektrickej prípojky na kľúč?