Eversheds Sutherland
INNOGY
INNOGY

Spišskej Novej Vsi prinesie memorandum investície aj úspory na elektrine

Zástupcovia Mesta Spišská Nová Ves a spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD) podpísali 18. júna 2019 Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci.

Spišskej Novej Vsi prinesie memorandum investície aj úspory na elektrine

Foto: VSD

Ako každý partner VSD, aj Spišská Nová Ves tým len získa. Väčšie investície v kratšom čase, a to v priebehu 3 rokov v celkovej výške 1,5 milióna eur. A 0,5 milióna eur priamo na podporu rozvoja bývania.

Súčasťou rozsiahlych investícií je skvalitnenie distribúcie elektriny, čo zabezpečíme rekonštrukciou a výstavbou elektroenergetických sietí a zariadení.

„Partnerstvo s Mestom Spišská Nová Ves však zohľadňuje aj ďalšie aspekty, ktoré prispievajú k lepšej kvalite života v regióne. Momentálne už finišujeme s analýzou úspor na elektrine pre mestské odberné miesta. Už teraz to vychádza, že vieme, ako by Spišská Nová Ves mohla len v tomto ušetriť približne 37 %. Dohodli sme sa aj na spolupráci v oblasti rozvoja bývania cez produkt IBV komplet. A tiež máme riešenie na pálčivý problém, najmä východoslovenských miest a obcí, a to ako zabezpečiť udržateľnosť dodávky elektriny pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľstva,“ vymenoval bonusy memoranda Ing. Jaroslav Hrušč, riaditeľ divízie Sieťový obchod vo VSD.

Mesto zase prisľúbilo pomoc a aktívnu spoluprácu, aby nemalý investičný balík VSD bol vynaložený čo najefektívnejšie, a teda aj v čo najkratšom čase.

„Pri plánovaní investícií sa vždy spoliehame práve na samosprávu, že vie najlepšie a hlavne včas definovať, ako sa vyvíjajú potreby mesta v oblasti elektroenergetickej infraštruktúry. A to ako pre podnikateľský, verejný i súkromný sektor. Sme takisto súčasťou regiónu a chceme byť pri spoluvytváraní podmienok pre zvyšovanie atraktivity východoslovenských miest a obcí, ktoré stále nemajú svoj potenciál, najmä investorský, ani zďaleka vyčerpaný,“ vysvetlil J. Hrušč.

Dodal zároveň, že práve kvalita, rozsah, a teda aj dostupnosť či kapacitné možnosti využiteľnosti elektroenergetickej infraštruktúry sú jedným zo základných kritérií pri hodnotení lokalít a posudzovania ich lukratívnosti pre potenciálnych investorov.

VSD ďalej ponúkla mestu pomocnú ruku v oblasti energetického manažmentu, obnove priemyselných zón a ďalších rozvojových aktivitách.

„Intenzívnejšia spolupráca v oblasti energetiky je súčasťou našej stratégie podpory moderných SMART riešení pre mesto. Som rád, že bude Spišská Nová Ves v nasledujúcich rokoch aktívnym partnerom obnovy a rozvoja energetických sietí a bývania,“ zhodnotil podpis memoranda primátor Spišskej Novej Vsi Pavol Bečarik.Mohlo by vás zaujímať

Chladiace boxy v obchodoch by mohli poskytovať frekvenčné služby v sieti

Chladiace boxy v obchodoch by mohli poskytovať frekvenčné služby v sieti

Zariadenia na uchovávanie mrazených potravín môžu vytvoriť veľkú virtuálnu batériu a zároveň znížiť reťazcom náklady na energie.

Aj cestovný ruch potrebuje elektroenergetickú infraštruktúru

Aj cestovný ruch potrebuje elektroenergetickú infraštruktúru

Zástupcovia Mesta Vysoké Tatry a spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD) podpísali 18. júna Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci.

Moderné verejné osvetlenie

Moderné verejné osvetlenie

Verejné osvetlenie je bezpochyby veľmi dôležitým prvkom každej obce a pre obyvateľov má mimoriadny význam. Osvetlenie ulíc, ciest, parkov a iných verejných priestranstiev zvyšuje celkovú bezpečnosť a komfort občanov a najmä preto si zaslúži náležitú pozornosť.