Eversheds Sutherland
VSE
Belimo

Čo priniesla konferencia Budúcnosť slovenského bioplynu 2023

Na konferencii bola reč o elektroenergetike, biometáne aj spracovaní bioodpadu.

SBA

Foto: SBA

  • Aktuality |  30.10.2023 |  TS SBA / redakcia

Martin sa 19. a 20. októbra opäť stal centrom slovenského bioplynového priemyslu. Slovenská bioplynová asociácia (SBA) tu zorganizovala deviaty ročník odbornej konferencie Budúcnosť slovenského bioplynu 2023.

Cieľom podujatia bolo oboznámiť zúčastnené strany s aktuálnou situáciou a perspektívami v oblasti elektroenergetiky, produkcie biometánu, spracovania biologicky rozložiteľných odpadov a nových technológií pre bioplynové stanice.

Ako SBA informuje v tlačovej správe, na deviaty ročník zavítalo viac než 130 hostí, medzi nimi aj zástupcovia úradov a ministerstiev, ktorých agenda sa týka bioplynového sektora. Organizátori okrem toho privítali aj hostí z Talianska a Rakúska, ktorí účastníkom porozprávali o inovatívnych riešeniach pri transformácii na biometán alebo kompostovaní digestátu. 

Konferenciu už tradične otváral predseda SBA Vladimír Šošovička spolu s odborným garantom konferencie zo združenia CZ Biom, Martinom Schwarzom.

Konferencia mala tri tematické bloky

Nosnou témou prvého bloku boli podporné služby pre distribučnú sieť elektriny. Pri očakávanom konci podpory výroby elektrickej energie (medzi rokmi 2025-2028) môžu pre mnoho bioplynových staníc predstavovať dodatočný výnos. K podporným službám, ktoré majú nízke investičné náklady a môžu priniesť zaujímavý zisk pre prevádzkovateľa BPS, sa vyjadrili aj zástupca Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, predseda Slovenskej bioplynovej asociácie, konateľ spoločnosti GreenBAT a predseda Slovenskej batériovej asociácie.

Najrozsiahlejší blok bol plný aktuálnych tém medzi ktoré patrili aj transformácia bioplynových staníc na biometánové, úspora emisii, plánované grantové schémy ale aj nové technológie na čistenie bioplynu. Biometánový blok otvoril europoslanec Robert Hajšel, ktorý v krátkom príhovore z Bruselu zdieľal s účastníkmi svoju víziu rozvoja biometánu na Slovensku a opísal podporu Európskeho parlamentu a Európskej komisie v tejto veci. Smerovanie Európskej únie potvrdzujú aj ambiciózne ciele v produkcii biometánu, ktoré si EÚ do roku 2030 stanovila.

Zástupca spoločnosti SPP-distrubúcia účastníkom predstavil novospustený Register obnoviteľných plynov SR (ROP), ktorý má za úlohu mapovať údaje vyprodukovaného slovenského biometánu a zjednodušiť tak medzinárodný aj vnútroštátny obchod s touto čoraz žiadanejšou komoditou. Podobne ako prvý blok aj tento blok bol obohatený diskusiou..

Tretí blok sa niesol v znamení legislatívy a technologických riešení pre nakladanie s digestátom. Zástupcovia ministerstva životného prostredia, ministerstva pôdohospodárstva, ÚKSÚP a kompostární diskutovali spolu s vedúcim sekcie Enviro z radov SBA na otázky, ktoré najviac trápia každého producenta digestátu. Medzi záverečnými prezentáciami si mohli učastníci vypočuť aj novinky o online trhovisku s odpadom alebo alternatívach kukuričnej siláže.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

SPP pokračuje vo výstavbe nabíjacích staníc pre elektromobily

SPP pokračuje vo výstavbe nabíjacích staníc pre elektromobily

Najnovšie stanice pribudli v Košiciach.

Monitoring energetiky | 7. - 13. 5. 2024

Monitoring energetiky | 7. - 13. 5. 2024

Prehľad energetických noviniek v médiách, verejnej správe a legislatíve za uplynulé obdobie.

Pribudlo 40 GW batérií. Celosvetová kapacita sa vlani zdvojnásobila

Pribudlo 40 GW batérií. Celosvetová kapacita sa vlani zdvojnásobila

Pod rast sa podpísala najmä elektromobilita.