Školenie pre začínajúcich environmentalistov je inšpiratívnou novinkou na trhu | ENERGIE-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
VSDS
Belimo 2

Školenie pre začínajúcich environmentalistov je inšpiratívnou novinkou na trhu

Dňa 25. marca sa v Nitre uskutočnilo školenie, ktoré je na Slovensku ojedinelé svojho druhu. Poradenská firma Ing. Zuzana Balková EKO-IN® pripravila pre začiatočníkov – environmentalistov z priemyselných a obchodných prevádzok prierez témami, s ktorými sa stretávajú, alebo sa budú stretávať v každodennej praxi.

Školenie pre začínajúcich environmentalistov je inšpiratívnou novinkou na trhu

Školenie vychádza z rastúceho počtu regulácií v životnom prostredí. Na priemyselné podniky sa kladú čím ďalej tým väčšie požiadavky vo všetkých environmentálnych oblastiach. Pracovník, ktorý má záujem pracovať na takejto pozícii ako environmentalista, má problém zorientovať sa v spleti povinností a okrem toho, že musí riešiť každodennú operatívu, musí sledovať neustále zmeny zákonov a vyhlášok. Z tohto dôvodu sú na tieto pozície zvyčajne uprednostňovaní ľudia s praxou.

Okrem základných pilierov environmentálnej legislatívy, ktorými sú zákony o vodách, o ochrane krajiny a prírody, o odpadoch a o ovzduší, sa firemní environmentalisti oboznámili aj o súvisiacich povinnostiach vyplývajúcich z nadstavbových zákonov o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, o závažných priemyselných haváriách a o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

„Na školení poskytujeme základné praktické návody ako sa „nestratiť“ vo firme a usmernení odkiaľ a ako vlastne s celu agendou začať. Školenie je komplexné a praktické, ako sa už niektorí účastníci mohli presvedčiť. Obsah školenia je prierezom všetkých základných oblastí životného prostredia a nástrah, s ktorými sa môžu pracovníci pri tejto práci stretnúť,“ uviedla lektorka Zuzana Balková.

Osobitnou časťou školenia sú potreby a povinnosti environmentalistu počas bežnej prevádzky firmy, ako sú monitorovanie nákupu vstupných surovín, množstva odpadov, obalov, komodít pre Recyklačný fond, spotreby prírodných zdrojov, emisií do vody, pôdy a ovzdušia, údržby a kontroly strojov a zariadení, mobilných zdrojov, výsledkov auditov, rozhodnutí orgánov štátnej a verejnej správy, právnych predpisov a iných požiadaviek v oblasti životného prostredia.

Školenie sumarizuje povinnosti podniku aj v oblasti environmentálych škôd, povinnosti vo vodnom hospodárstve, či chemický zákon. Najvýznamnejšia časť povinností sa týka prepojenia vodného a odpadového hospodárstva, ktorému lektorka venuje osobitnú pozornosť.

Záver školenia sa zaoberá sumarizáciou prostredníctvom identifikovaním potenciálnych rizík s dopadom na životné prostredie, ktoré môžu vzniknúť firme, napríklad vplyvom pôsobenia externých firiem v areáli podniku, nedostatočnému zaškoleniu pracovníkov, alebo nejasnému rozdeleniu kompetencií a zodpovedností medzi pracovníkov a následnej kontrole dodržiavania opatrení.

Energie-portal.sk, Odpady-portal.sk a spoločnosť NATUR-PACK sú partnermi školení firmy Ing. Zuzana Balková EKO-IN®.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na konferenciu: Energetický manažment 2023

Pozvánka na konferenciu: Energetický manažment 2023

Deviaty ročník medzinárodnej konferencie sa uskutoční v polovici apríla v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.

Ako bolo na konferencii Energetický manažment 2022 (FOTO)

Ako bolo na konferencii Energetický manažment 2022 (FOTO)

K hlavným témam podujatia patrili garantované energetickú služby, energetická efektívnosť, budovy, obnoviteľné zdroje energie, ale aj podporné nástroje a energetická legislatíva.

Tepelné čerpadlá sú vhodné aj pre vykurovanie starších domov, tvrdí štúdia

Tepelné čerpadlá sú vhodné aj pre vykurovanie starších domov, tvrdí štúdia

Prípadová štúdia porovnáva návrh tepelného čerpadla pre rodinný dom na severe Slovenska v pôvodnom aj rekonštruovanom stave.