Sieťová ochrana je pri pripájaní nových zdrojov nevyhnutnosť. Ako ju nastaviť? | ENERGIE-PORTAL.SK
Akadémia klasickej ekonómie (KI)
VSDS
Belimo 2

Sieťová ochrana je pri pripájaní nových zdrojov nevyhnutnosť. Ako ju nastaviť?

Sieťová ochrana chráni sústavu pred nežiaducimi spätnými vplyvmi, ktoré môže spôsobiť zariadenie na výrobu elektriny. Jej funkcionalita je úzko spojená s parametrami ako bezpečnosť, spoľahlivosť a kvalita elektrickej energie.

sieťová ochrana

Foto: Flickr

Pripájate nový zdroj elektrickej energie? Jedným z dôležitých prvkov, na ktorý by ste určite nemali zabudnúť, je sieťová ochrana. Jej správne fungovanie je dôležité nielen pre bezpečné fungovanie samotného zdroja, ale aj bezpečnosť distribučnej sústavy a bezpečnosť ľudí.

najnovšom vydaní štvrťročníka VSD Info sa téme venuje Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD).

„Úlohou sieťovej ochrany je neustále sledovať elektrické napätie a sieťovú frekvenciu av prípade prekročenia definovaných hodnôt zabezpečiť vypnutie zariadenia na výrobu elektriny od distribučnej sústavy,“ priblížil Peter Frák, vedúci odboru Prevádzka elektrických staníc a ochrán vo VSD.

Aké sú najčastejšie chyby?

Pravidlá, ktoré upravujú pripájanie nových zdrojov, prešli v uplynulom období viacerými zmenami. V súčasnosti je pri splnení konkrétnych podmienok možné inštalovať zdroj elektriny v domácnostiach, rodinných domoch alebo iných objektoch pripojených do siete nízkeho napätia (NN).

Jedným z prvkov potrebných pre dodržanie bezpečnosti je tzv. sieťová ochrana, ktorej úlohou je v určených stavoch chrániť sústavu pred nežiaducimi spätnými vplyvmi, ktoré by mohlo zariadenie na výrobu elektriny spôsobiť.

Podľa Róberta Mergeša, vedúceho tímu Elektrických ochrán, treba pri nastavovaní sieťovej ochrany venovať pozornosť viacerým dôležitým faktorom.

Medzi najčastejšie chyby, ku ktorým dochádza pri nastavovaní integrovanej sieťovej ochrany, podľa odborníka patrí chýbajúca voľba parametrovej sady nastavenia striedača alebo nesprávne zvolená parametrová rada.

„Pri inštalácii s externou sieťovou býva chybou ponechanie výrobcom nastavených parametrov,“ doplnil Róbert Mergeš v reakcii na otázku Energie-portal.sk ďalšiu z častých chýb. „Niekedy zhotoviteľ zdroja použije nastavenie v zmysle už neplatných technický podmienok prevádzkovateľa distribučnej sústavy,“ doplnil na margo inštalácii s externou sieťovou ochranou.

Sieťová ochrana si vyžaduje protokol

Pre najnižšiu napäťovú hladinu v slovenských podmienkach, teda pre elektrickú sieť nízkeho napätia (NN), sú charakteristické hodnoty elektrického napätia 400 V v prípade združeného napätia (3-fázové pripojenie), resp. 230 V pre fázové napätie (1-fázové pripojenie).

Do tejto napäťovej hladiny sa pripájajú hlavne zdroje s inštalovanými výkonmi jednotiek, desiatok, prípadne stoviek kW. Práve v závislosti od tohto výkonu sa podmienky pre nastavenie sieťovej ochrany líšia.

V súčasnosti je pre inštaláciu v distribučnej sústave VSD schválenýchpäť typov externej sieťovej ochrany: URNA0345, U-f guard, U-f guard s odpínačom, VMD423 D-2 a VMD423H D-3.

Jedným z dokumentov, ktoré sú potrebné pre úspešné pripojenie akéhokoľvek zariadenia na výrobu elektriny, je protokol o nastavení a skúške ochrany.

VSD na základe doterajších skúseností s pripájaním zdrojov pripravila aktualizáciu tohto povinného dokumentu a jeho vzorový formulár sprístupnila na svojom webe.

Čo sa zmenilo?

V decembri 2020 došlo v oblasti sieťovej ochrany k viacerým zmenám, na ktoré si treba dať pri vypĺňaní protokolu pozor.

Zdroje do 10 kW

Pre zdroje s integrovanou ochranou s celkovým inštalovaným výkonom do 10 kW sa vypĺňa iba časť „Nastavenie ochrany“ protokolu. Časť „Tabuľka skúšky ochrany“ ostáva nevyplnená.

Poznámka: Fotovoltické zdroje s celkovým inštalovaným výkonom do 10 kW (MZE), u ktorých je nainštalovaný iba jeden striedač (nie hybridný), a ktorý zároveň umožňuje nastaviť napäťové a frekvenčné ochrany podľa požiadaviek spoločnosti VSD, je možné za HRM považovať spínací prvok umiestnený na striedavej strane striedača, na ktorý pôsobí integrovaná ochrana striedača.

Pri hybridných systémoch (tzv. dočasné off-grid systémy) je možné použitie integrovanej sieťovej ochrany a spínacieho prvku iba v prípade, ak je plnenie technických podmienok spoločnosti VSD preukázateľne dosiahnuté počas fyzických typových testov systému.

Zdroje nad 10 kW

Pre zdroje s externou sieťovou ochranou s celkovým inštalovaným výkonom nad 10 kW (prípadne inštalovaný viac ako jeden striedač pri fotovoltických zdrojoch do 10 kW) sa vyplní celý protokol, teda časť Nastavenie ochrany ako aj časť Tabuľka skúšky ochrany.

V prípade požiadavky schválenia nového typu sieťovej ochrany alebo schválenie akýchkoľvek zmien jej nastavenia je nutné o to požiadať mailom na: ochrany_oez@vsdas.sk


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Fotovoltické panely dokážu nielen vyrábať elektrinu, ale aj zvyšovať výnosy plodín

Fotovoltické panely dokážu nielen vyrábať elektrinu, ale aj zvyšovať výnosy plodín

Aké výhody prináša agrofotovoltický systém a aké prekážky bránia rozvoju fotovoltiky na poliach.

Nadácia VSE podporí inovatívne projekty za viac ako 115-tisíc eur

Nadácia VSE podporí inovatívne projekty za viac ako 115-tisíc eur

Nadácia VSE vyhlásila výsledky grantového programu s názvom Podpora malých inovácií 2022: digitalizácia.

Pozvánka na konferenciu: SSCHE 2023

Pozvánka na konferenciu: SSCHE 2023

49. medzinárodná konferencia Slovenskej spoločnosti chemického inžinierstva – SSCHE 2023 sa uskutoční v polovici mája v čarovnom prostredí Vysokých Tatier.