INNOGY
INNOGY
INNOGY

SEPS a ČEPS spustili testovaciu prevádzku cezhraničnej výmeny regulačnej elektriny

Dňa 19. januára 2012 spustili prevádzkovatelia slovenskej a českej prenosovej sústavy (Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., a ČEPS, a. s.) testovaciu fázu projektu cezhraničnej výmeny regulačnej elektriny, “Projekt e-GCC”. Spustenie testovacej prevádzky je zakončením takmer ročnej práce projektového tímu. Po zhruba dvojmesačnom testovaní sa predpokladá štart produkčnej prevádzky. SEPS o tom informovala vo svojej tlačovej správe.

SEPS a ČEPS spustili testovaciu prevádzku cezhraničnej výmeny regulačnej elektriny

Cieľom spolupráce prevádzkovateľov prenosových sústav je zamedzenie dodávky regulačnej elektriny v opačných smeroch. Súčinnosť pri regulácií elektrizačných sústav vedie k následnému zníženiu aktivácie regulačného výkonu v rámci tzv. podporných služieb, konkrétne služby sekundárna regulácia výkonu (očakávaná úspora regulačnej elektriny z aktivácie sekundárnej regulácie výkonu je rádovo v desiatkach percent). Neaktivované podporné služby je potom možné využiť pri riešení zvýšenej výkonovej nerovnováhy v sústave. Hlavným prínosom e-GCC je teda zvýšenie bezpečnosti prevádzky elektrizačných sústav.

Výmena regulačnej elektriny v rámci e-GCC prebieha v reálnom čase a reaguje na aktuálnu situáciu v elektrizačných sústavách. Na výmenu regulačnej elektriny sú použité cezhraničné prenosové kapacity profilu zostávajúce po skončení vnútro dennej alokácie. Nedochádza tak k znižovaniu voľných cezhraničných kapacít pre účastníkov českého a slovenského trhu a zároveň je zabezpečená vysoká bezpečnosť prevádzky.

Kontext

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., vznikla ako nezávislý právny subjekt dňa 21. januára 2002 a pôsobí ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy v Slovenskej republike. Poslaním spoločnosti je spoľahlivo prevádzkovať prenosovú sústavu, zabezpečovať dispečerské riadenie sústavy, jej údržbu, obnovu a rozvoj s cieľom zabezpečiť udržateľnú a kvalitnú dodávku elektriny všetkým užívateľom prenosovej sústavy a jej paralelnú prevádzku so susednými prenosovými sústavami. Pre spoločnosť je zároveň dôležité dodržiavanie transparentných a nediskriminačných princípov pre prístup do sústavy s minimálnym dopadom na životné prostredie. Ďalej je dôležité rešpektovanie požiadaviek vyplývajúcich z národnej legislatívy a legislatívy EÚ, rozhodnutí národného regulačného úradu, relevantných pravidiel pre prevádzku a medzinárodnú spoluprácu v rámci synchronizovanej prepojenej elektrickej siete EÚ.

Akciová spoločnosť ČEPS pôsobí na území Českej republiky ako výhradný prevádzkovateľ prenosovej sústavy (elektrické vedenia 400 kV a 220 kV) na základe licencie na prenos elektriny vydanej Energetickým regulačným úradom podľa Energetického zákona. Udržuje, obnovuje a rozvíja 39 rozvodní, so 68 transformátormi prenášajúcich elektrinu z prenosovej do distribučnej sústavy a trasy vedení v dĺžke 2979 km s napäťovou hladinou 400 kV a 1371 km s napäťovou hladinou 220kV. Spoločnosť ČEPS, a. s., je začlenená do európskych štruktúr. V rámci elektrizačnej sústavy Českej republiky poskytuje ČEPS, a. s. prenosové služby a služby spojené zo zabezpečením rovnováhy medzi výrobou a spotrebou elektriny v reálnom čase (systémové služby). ČEPS, a. s. ďalej zabezpečuje cezhraničné prenosy pre export, import a tranzit elektriny. Spoločnosť sa taktiež dlhodobo aktívne podieľa na formovaní liberalizovaného trhu s elektrinou v ČR a v Európe.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Fotoreport: Dni teplárenstva a energetiky 2020

Fotoreport: Dni teplárenstva a energetiky 2020

V poradí 26. ročník konferencie Dni teplárenstva a energetiky 2020 priniesol 47 odborných prednášok z rôznych oblastí. Boli sme pri tom.

Pozvánka na slovensko-nemeckú konferenciu: Inteligentné siete a riešenia na ukladanie elektrickej energie

Pozvánka na slovensko-nemeckú konferenciu: Inteligentné siete a riešenia na ukladanie elektrickej energie

Získajte najmodernejšie poznatky a technológie z Nemecka!

Košickým umelcom učarovali ďalšie trafostanice

Košickým umelcom učarovali ďalšie trafostanice

V poradí už tretia a štvrtá transformačná stanica Východoslovenskej distribučnej (VSD) prešli kompletnou premenou - umeleckou.