VSE
VSE
Belimo

Rezort hospodárstva predložil tri vyhlášky v súvislosti s energetickou efektívnosťou

Ministerstvo hospodárstva vypracovalo tri nové vyhlášky, ktoré súvisia s energetickou efektívnosťou. Tieto právne úpravy predložilo na medzirezortné pripomienkové konanie. Ako uvádza rezort, všetky vyhlášky boli vypracované na základe zákona 321/2014 o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Rezort hospodárstva predložil tri vyhlášky v súvislosti s energetickou efektívnosťou

redakcia (ilustračné)

  • Aktuality |  23.09.2015 |  Martin Odkladal

Plnenie cieľov

Prvá legislatívna úprava určuje výpočet a plnenie cieľov energetickej efektívnosti. Uvedený zákon totiž ustanovuje v § 4 a 5 požiadavky na stanovenie a plnenie takzvaného národného cieľa. Ide o úspory energie u konečného spotrebiteľa.

Ako uvádza rezort v dôvodovej správe, vyhláška takisto upravuje zohľadnenie a výpočet úspor energie potrebných pre plnenie cieľa u konečného spotrebiteľa, ktoré sú z hľadiska požiadaviek smernice 2012/27/EU o energetickej efektívnosti v určitých rovinách spotreby obmedzené iba na úsporu energie nad rámec požiadaviek legislatívy Európskej únie.

Úspory energie sa počítajú kumulatívne, a preto každé z opatrení energetickej efektívnosti má osobitne určenú životnosť úspor energie a spôsob započítania životnosti. Národný indikatívny cieľ energetickej efektívnosti sa vykazuje vo forme konečnej spotreby energie a vo forme primárnej spotreby energie. Vyhláška ustanovuje prepočtové koeficienty pre jednotlivé palivá,“ píše sa v materiáli.

Požiadavky na izoláciu

Druhá legislatíva sa týka technických požiadaviek na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody.

Zákon o energetickej efektívnosti ustanovuje požiadavky na túto izoláciu. Vyhláška stanovuje minimálnu hrúbku izolácie pre potrubia a armatúry rozvodov tepla a teplej vody.

Tá by mala dosahovať úsporu energie pri zaizolovanom rozvode v porovnaní s rovnakým nezaizolovaným rozvodom v intervale od 70 % do 95 %.

Priemerná izolačná hrúbka bola stanovená pre tepelnú vodivosť izolačného materiálu 0,035 W.m-1.K-1 pri teplote 0 °C,“ uvádza ministerstvo hospodárstva.

Monitorovanie efektívnosti

Posledná vyhláška upravuje spôsob monitorovania energetickej efektívnosti. Podľa rezortu používanie energie má veľký podiel na spotrebu prírodných zdrojov v Európskej únii a významný vplyv na životné prostredie. „Monitorovanie a podporovanie energetickej efektívnosti predstavujú činnosti výrazne prispievajúce k dosiahnutiu cieľov zníženia emisií skleníkových plynov a k zníženiu závislosti od dovozu primárnych energetických zdrojov,“ uvádza sa v dôvodovej správe.

Návrhom tejto legislatívy sa ustanovujú podrobnosti o súbore údajov poskytovaných do monitorovacieho systému energetickej efektívnosti, o zásadách a pravidlách monitorovacieho systému, o spôsobe monitorovania údajov a spracovaní informácií v monitorovacom systéme.

Všetky tri vyhlášky z dielne ministerstva hospodárstva by mali nadobudnúť účinnosť od prvého novembra.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Monitoring energetiky | 8. - 14. 7. 2024

Monitoring energetiky | 8. - 14. 7. 2024

Prehľad energetických noviniek v médiách, verejnej správe a legislatíve za uplynulé obdobie.

Klimatické plány predložilo Bruselu zatiaľ iba pár krajín

Klimatické plány predložilo Bruselu zatiaľ iba pár krajín

Do konca júna mali členské štáty EÚ zaslať Komisii revidované finálne verzie NECP. Nespravilo tak ani Slovensko.

Monitoring energetiky | 1. - 7. 7. 2024

Monitoring energetiky | 1. - 7. 7. 2024

Prehľad energetických noviniek v médiách, verejnej správe a legislatíve za uplynulé obdobie.

X
X
X
X