Eversheds Sutherland
Dny teplárenství a energetiky 2024
Belimo 2

Rada EÚ obnovila hospodárske sankcie na ďalších šesť mesiacov

Rada EÚ predĺžila včera reštriktívne opatrenia vzhľadom na pokračujúce kroky Ruskej federácie, ktoré destabilizujú situáciu na Ukrajine, o ďalších 6 mesiacov, a to do 31. júla 2024.

Rada obnovila hospodárske sankcie na ďalších 6 mesiacov

Foto: Rada EÚ, Facebook

  • Aktuality |  30.01.2024 |  TS Rada EU, redakcia

Sankcie, ktoré boli prvýkrát zavedené v roku 2014 v reakcii na konanie Ruska destabilizujúce situáciu na Ukrajine, sa od februára 2022 výrazne rozšírili v reakcii na nevyprovokovanú, neodôvodnenú a nezákonnú vojenskú agresiu Ruska voči Ukrajine.

V súčasnosti pozostávajú zo širokého spektra sektorových opatrení vrátane obmedzení obchodu, financií, technológií a tovaru dvojakého použitia, priemyslu, dopravy a luxusného tovaru.

Zahŕňajú tiež:

  • zákaz dovozu alebo prepravy námornej ropy a niektorých ropných produktov z Ruska do EÚ,

  • zrušenie SWIFT-u niekoľkých ruských bánk 

  • pozastavenie vysielacích aktivít a licencií niekoľkých dezinformačných staníc podporovaných Kremľom.

Okrem toho boli zavedené osobitné opatrenia na posilnenie schopnosti EÚ čeliť obchádzaniu sankcií.

Pokiaľ bude Ruská federácia svojím protiprávnym konaním naďalej porušovať zákaz použitia sily, čo predstavuje závažné porušenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodného práva, je vhodné ponechať v platnosti všetky opatrenia, ktoré zaviedla EÚ, a v prípade potreby prijať ďalšie opatrenia.

Súvislosti

Rada 31. júla 2014 prijala rozhodnutie 2014/512/SZBP o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie Ruska destabilizujúce situáciu na Ukrajine.

Okrem hospodárskych sankcií voči Ruskej federácii EÚ zaviedla rôzne druhy opatrení v reakcii na destabilizujúce kroky Ruska voči Ukrajine. Patria medzi ne: obmedzenia hospodárskych vzťahov s nezákonne anektovaným Krymom a mestom Sevastopol, ako aj s oblasťami Ukrajiny nekontrolovanými vládou v Doneckej, Chersonskej, Luhanskej a Záporožskej oblasti; individuálne reštriktívne opatrenia (zmrazenie aktív a cestovné obmedzenia) voči širokému okruhu osôb a subjektov a diplomatické opatrenia.

Od 24. februára 2022 prijala EÚ 12 bezprecedentných a tvrdých balíkov sankcií v reakcii na rozsiahlu inváziu Ruska na Ukrajinu.

Európska rada vo svojich záveroch prijatých 14. - 15. decembra 2023 opätovne odsúdila agresívnu vojnu Ruska proti Ukrajine, ktorá predstavuje zjavné porušenie Charty OSN, a pripomenula neochvejnú podporu Únie nezávislosti, zvrchovanosti a územnej celistvosti Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc a jej prirodzeného práva na sebaobranu proti ruskej agresii.

V angličtine:
Mohlo by vás zaujímať

Inzercia

Inzercia

Inzercia v online denníku Energie-portal.sk.

Monitoring energetiky | 17. - 19. 2. 2024

Monitoring energetiky | 17. - 19. 2. 2024

Prehľad energetických noviniek v médiách, verejnej správe a legislatíve za uplynulé obdobie

Monitoring energetiky | 12. - 16. 2. 2024

Monitoring energetiky | 12. - 16. 2. 2024

Prehľad energetických noviniek v médiách, verejnej správe a legislatíve za uplynulé obdobie.