VSE
VSE
Belimo

Projekt poskytuje vzdelávacie kurzy pre odborníkov z praxe aj z univerzít

STU v Bratislave je členom vzdelávacieho projektu SHERLOCK, zameraného na podporu energetickej transformácie budov.

Projekt poskytuje vzdelávacie kurzy pre odborníkov z praxe aj z univerzít

Zástupcovia medzinárodného projektu SHERLOCK zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, prof. Ing. Michal Krajčík, PhD., Ing. Anna Predajnianska, PhD., prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.) | Foto: archív A.P.

  • Aktuality |  17.04.2024 |  STU SvF | redakcia

Slovenská technická univerzita v Bratislave je členom konzorcia medzinárodného projektu SHERLOCK (Supporting the Energy Transition of the Building Stock), ktorý je zameraný na podporu energetickej transformácie budov.

Cieľom medzinárodného projektu SHERLOCK je poskytovanie vzdelávacích kurzov, znalostí a zručností odborníkom z oblasti energetickej efektívnosti budov, ale tiež odborníkom z finančného sektora.

Do projektu je zapojených 17 organizácií z 8 krajín – popredné univerzity, poradenské a energetické spoločnosti, združenia, školiace a výskumné centrá, malé a stredné podniky z oblasti stavebníctva, energetickej efektívnosti budov a finančného sektora.

Jedným z hlavných cieľov projektu je vytvorenie Paneurópskeho znalostného centra v siedmich krajinách, ktorých úlohou bude spoluvytvárať vzdelávacie programy, spolupracovať so zainteresovanými stranami a uľahčovať dialóg medzi finančným a stavebným sektorom.

Úlohou Paneurópskeho znalostného centra je tiež preklenúť medzery v zručnostiach odborníkov v energetickom a finančnom sektore a podporovať celoživotné vzdelávanie prostredníctvom spolupráce medzi rôznymi inštitúciami.

Ambíciou projektu je vytvorenie vzdelávacích kurzov založených na masívnych online kurzoch (tzv. MOOC platforma), ktorá bude poskytovať prístup ku vzdelávaniu odkiaľkoľvek a bude dostupná pre všetkých.

Kick-off meeting v Janove, Taliansko, Stretnutie zástupcov 17 krajín


Mohlo by vás zaujímať

Monitoring energetiky | 21. - 27. 5. 2024

Monitoring energetiky | 21. - 27. 5. 2024

Prehľad energetických noviniek v médiách, verejnej správe a legislatíve za uplynulé obdobie.

Slovenské jadrové elektrárne vedie nový riaditeľ, stal sa ním americký expert

Slovenské jadrové elektrárne vedie nový riaditeľ, stal sa ním americký expert

V jadrovej energetike má 35-ročné skúsenosti.

Znova prepojili Holíč a Hodonín. V okolí bolo vybudovaných 122 inteligentných trafostaníc

Znova prepojili Holíč a Hodonín. V okolí bolo vybudovaných 122 inteligentných trafostaníc

Cezhraničné 22 kV prepojenie distribučných sústav má posilniť integráciu a konkurencieschopnosť trhu s elektrinou v regióne.