VSE
VSE
Belimo

Výroba elektriny z jadra vlani v EÚ klesla. Najmä pre Nemecko a Francúzsko

Za poklesom stoja najmä odstávky a definitívne vypnutia blokov. Elektrinu z jadra vyrába trinásť krajín EÚ.

Jadrová elektráreň Mochovce

Jadrová elektráreň Mochovce | Foto: Energie-portal.sk

V roku 2022 sa v trinástich krajinách EÚ, ktoré vyrábajú elektriny z jadra, vyrobilo 609 255 gigawatthodín (GWh) jadrovej elektriny, čo je 16,7 % menej v porovnaní s rokom 2021.

Ide o najnižšiu úroveň zaznamenanú v období od roku 1990, ktorý je prvým rokom, za ktorý sú k dispozícii porovnateľné údaje za všetky krajiny EÚ. V závere minulého týždňa o tom informoval Eurostat.

Napriek tomu sa jadrové elektrárne podieľali na celkovej výrobe elektriny v EÚ viac ako pätinou (21,8 %).

Top zistenia:

  • Jadrové elektrárne vyrobili v roku 2022 približne 21,8 % z celkového objemu elektrickej energie vyrobenej v EÚ.

  • V roku 2022 malo 13 krajín EÚ v prevádzke jadrové reaktory: Belgicko, Bulharsko, Česko, Nemecko, Španielsko, Francúzsko, Maďarsko, Holandsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Fínsko a Švédsko.

  • V roku 2022 sa výroba elektriny z jadrových elektrární v EÚ v porovnaní s rokom 2021 znížila o 16,7 %.

produkcia elektriny z jadra

Pokles sa vo veľkej miere pripisuje údržbe a opravám reaktorov vo Francúzsku, ktoré je najväčším výrobcom jadrovej energie v EÚ. V roku 2022 francúzske jadrové elektrárne vyrobili o 22 % menej elektriny ako rok predtým.

K slabému výsledku prispel aj fakt, že Nemecko v posledný deň roku 2021 natrvalo odstavilo tri reaktory, čím sa jeho výroba jadrovej energie znížila o polovicu (z 69 130 GWh v roku 2021 na 34 709 GWh v roku 2022). V septembri 2022 bol odstavený aj jeden reaktor v Belgicku.

Po týchto štyroch odstaveniach a jednom novom reaktore vo Fínsku bolo na konci roka 2022 v EÚ v prevádzke 103 jadrových reaktorov v porovnaní so 106 na konci roka 2021.

SEPS

Napriek poklesu vyrobilo Francúzsko takmer polovicu celkovej jadrovej energie v EÚ (48,4 %; 294 731 GWh), nasledovalo Španielsko (9,6 %; 58 590 GWh), Švédsko (8,5 %; 51 944 GWh) a Belgicko (7,2 %; 43 879 GWh). Tieto štyri krajiny spolu vyrobili 73,7 % celkového množstva elektriny z jadrových zdrojov v EÚ.

Francúzsko zostalo krajinou EÚ, ktorá je najviac závislá na výrobe elektriny z jadra. Tá v roku 2022 predstavovala 62,8 % všetkej elektriny vyrobenej v krajine.

Jedinou ďalšou krajinou EÚ s viac ako polovicou elektriny vyrobenej v jadrových elektrárňach bolo Slovensko (60,2 %).

Spomedzi krajín, ktoré sa spoliehali na jadrovú elektrinu, zaznamenali najnižšie podiely Holandsko (3,4 %) a Nemecko (6,0 %).

Predchádzajúce správy Eurostat:


Mohlo by vás zaujímať

Protimonopolný úrad vidí možný kartel pri dodávke fotovoltiky. Spustil konanie

Protimonopolný úrad vidí možný kartel pri dodávke fotovoltiky. Spustil konanie

Podozrenia sa týkajú projektu financovaného z eurofondov.

Plán obnovy v energetike naberá sklz. Jedna výzva mešká už rok

Plán obnovy v energetike naberá sklz. Jedna výzva mešká už rok

Ďalšie výzvy už rezort hospodárstva otvoril, ale stále nie sú vyhodnotené.

LNG tankery budú platiť za CO2 emisie. Cena plynu v EÚ môže vzrásť

LNG tankery budú platiť za CO2 emisie. Cena plynu v EÚ môže vzrásť

Od začiatku roka sa povinnosť nakupovať emisné kvóty vzťahuje aj na námornú dopravu. Zvýšené náklady sa prenesú do cien plynu.