Príspevok na zateplenie rodinného domu získa 500 domácností | ENERGIE-PORTAL.SK
INNOGY
INNOGY
INNOGY

Príspevok na zateplenie rodinného domu získa 500 domácností

Záujemcovia o príspevok na zateplenie rodinného domu môžu žiadosti podávať od 1. augusta. Musia však splniť stanovené podmienky. Poradíme, ako požiadať o príspevok.

príspevok na zateplenie

Foto: Dreamstine

Žiadosti o príspevok na zateplenie rodinného domu je možné podávať od utorka prvého augusta do konca októbra tohto roku – prípadne do naplnenia stanoveného počtu 500 žiadostí . Včera o tom informovalo Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

Verím, že do tretej výzvy sa zapojí čo najviac ľudí, ktorí si tak budú môcť zatepliť svoj rodinný dom a znížiť si náklady svojej domácnosti na energie,“ povedal minister Árpád Érsek. 

Príspevok na zateplenie rodinného domu bude štát poskytovať do výšky 40% oprávnených nákladov, najviac však do výšky 8 800 eur. Žiadosti o príspevok sa podávajú prostredníctvom elektronického formulára na webe zatepluj.sk.

„Do nákladov za zrealizovanie zateplenia rodinného domu je možné zahrnúť aj úhradu za výmenu zdroja tepla (kotol, tepelné čerpadlo), ak už nebola podporená iným programom a podpora sa týka viacpodlažného rodinného domu s celkovou podlahovou plochou do 300 m2,“ pripomenul rezort dopravy. 

Podporu vo forme príspevku na zateplenie rodinného domu štát poskytuje podľa zákona o energetickej hospodárnosti budov od začiatku vlaňajška. Novela zákona, ktorú začiatkom tohto roka prijala vláda a v máji prešla i parlamentom, podporu zvýšila v absolútnych číslach a priniesla aj väčší podiel dotácie na celkových nákladoch.

Kto môže získať o príspevok na zateplenie?

Požiadať o príspevok na zateplenie rodinného domu môže fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenska, ktorá je vlastníkom rodinného domu.

V prípade, že rodinný dom je v podielovom spoluvlastníctve viacerých fyzických osôb, žiadosť o príspevok môže podať ktorýkoľvek spoluvlastník, ktorý predloží úradne overený písomný súhlas všetkých spoluvlastníkov so zateplením rodinného domu a zároveň je ostatnými spoluvlastníkmi splnomocnený na zastupovanie v konaní o poskytnutí príspevku, prijímanie písomností týkajúcich sa konania a na vyplatenie príspevku.

Príspevok na zateplenie rodinného domu môže byť poskytnutý pre dom, ktorý spĺňa nasledujúce podmienky:

  • bol daný do užívania aspoň desať rokov pred realizáciou zatepleniarodinného domu,
  • má celkovú podlahovú plochu najviac 150 m2pri jednopodlažnom rodinnom dome alebo 300 m2 pri viacpodlažnom rodinnom dome,
  • nachádza sa na území SR,
  • je výlučne využívaný na bývanie,
  • na jeho zateplenienebola poskytnutá podpora z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania alebo príspevok na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinného domu.

Ministerstvo dopravy sa zaviazalo na svojom webovom sídle zverejňovať zoznam s uvedením identifikačných údajov rodinného domu, na ktorého zateplenie bol poskytnutý príspevok.

Ako požiadať o príspevok na zateplenie?

Žiadosti o príspevok na zateplenie rodinného domu sa podávajú na základe výzvy prostredníctvom elektronického formulára, z ktorého sa automaticky vygeneruje papierová podoba žiadosti. Tú musí žiadateľ následne v stanovenej lehote odoslať spolu s potrebnými prílohami na ministerstvo dopravy.

Zoznam príloh potrebných k podaniu žiadosti pred realizáciou zateplenia si môžete stiahnuť na tomto odkaze.

„Žiadateľ môže podať žiadosť o príspevok po ukončení zateplenia rodinného domu, ale aj pred jeho realizáciou a ministerstvo mu rezervuje výšku príspevku v rozpočte ministerstva,“ uvádza rezort dopravy na portáli zatepluj.sk.

V prípade, že žiadosť podáte pred realizáciou zateplenia, ministerstvo určí štandardnú lehotu na realizáciu zateplenia a predloženie potrebných dokladov na výpočet konečnej výšky príspevku. „Ak sa lehota nedodrží, žiadateľ stratí nárok na príspevok podľa pôvodnej žiadosti,“ pripomína ministerstvo.

Pokiaľ predkladáte žiadosť o príspevok na zateplenie rodinného domu po ukončení stavebných prác, o poskytnutí príspevku bude rozhodnuté do 90 dní.

Ak ale predkladáte žiadosť o príspevok pred realizáciou zateplenia, proces posudzovania žiadosti bude prebiehať v dvoch etapách. Súčasťou žiadosti v tom prípade totiž nebudú všetky potrebné doklady a tieto bude môcť žiadateľ doložiť po realizácii zateplenia. Pre realizáciu zateplenia bude stanovená lehota najviac 12 mesiacov. Doba na poskytnutie príspevku v tomto prípade môže byť najviac 15 mesiacov.

Cena zateplenia domu

Cena za zateplenie domu je závisí od mnohých faktorov.

Na cenu obnovy fasády jej zateplením má výrazný vplyv zvolený systém zateplenia. Rozdiely sú aj medzi kontaktnými a odvetranými zatepľovacími systémami.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Dvojica energofiriem na Slovensku buduje „smart grid.“ Sieť má uľahčiť aj pripájanie OZE

Dvojica energofiriem na Slovensku buduje „smart grid.“ Sieť má uľahčiť aj pripájanie OZE

Technológie inteligentných sietí majú okrem iného priniesť flexibilnejšie riadenie sústav a pomôcť pri predchádzaní poruchám.

Prvá geotermálna elektráreň na Slovensku získala veľkého investora

Prvá geotermálna elektráreň na Slovensku získala veľkého investora

Do projektu vstupuje skupina, ktorá pôsobí aj v dodávkach a distribúcii elektriny.

Ako je Slovensko pripravené na masívny výpadok elektriny? Energetici otestovali „štart z tmy“

Ako je Slovensko pripravené na masívny výpadok elektriny? Energetici otestovali „štart z tmy“

Do skúšky sa zapojila jadrová aj vodná elektráreň.