Eversheds Sutherland
VSE
Belimo 2

Uvoľnili ďalší výkon pre pripájanie OZE. Väčšina pripadá na SEPS, zvyšok na distribučky

Dodatočný limit aplikujú i spätne, teda aj na už schválené žiadosti.

pripojenie elektrárne

Foto: Depositphotos

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (SEPS) uvoľňuje ďalší inštalovaný výkon pre pripájanie nových zariadení na výrobu elektriny do elektrizačnej sústavy Slovenska a pre navýšenie výkonu existujúcich zariadení na výrobu elektriny, vrátane obnoviteľných zdrojov energie (OZE).

Od dneška, 1. júla, sa tak zvyšuje súčasná hodnota inštalovaného výkonu pre pripojenie nových zariadení na výrobu elektriny alebo pre navýšenie inštalovaného výkonu existujúcich zariadení na výrobu elektriny, vrátane fotovoltických elektrární (FVE) a veterných elektrární (VTE), o 763 MW.

Limitný inštalovaný výkon z pohľadu priepustnosti sústavy

„SEPS pristupuje k zvýšeniu limitného inštalovaného výkonu z pohľadu priepustnosti sústavy na pripájanie zdrojov zo súčasných 1 837 MW na hodnotu 2 600 MW, čo je nárast o 763 MW,“ informovala SEPS v tlačovej správe.

Tento výkon sa vo forme prideleného výkonu rozdelí jednotlivým prevádzkovateľom regionálnych distribučných sústav a prenosovej sústavy. Rozdelenie sumarizuje tabuľka.

Prideľovanie kapacít sa riadi pravidlami uvedenými v kapitole S4 dokumentu S Technických podmienok prístupu a pripojenia, pravidiel prevádzkovania prenosovej sústavy, účinnými od 28. 6. 2024.

Na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) č. 0005/2024/E-TP sa tieto pravidlá prideľovania kapacít menia, a to tak, že od 28. 6. 2024 sa na zariadenia na uskladňovanie elektriny a rekuperáciu nevzťahujú limitné inštalované výkony, ktoré určuje SEPS.

Túto zmenu SEPS aplikuje aj spätne, teda aj na už schválené žiadosti. Preto výkon vyčerpaný na schválenie žiadostí o pripojenie zariadení týchto dvoch zmienených typov sa opäť uvoľňuje a je ho možné opäť použiť na schvaľovanie ďalších žiadostí o pripojenie zdrojov alebo na navýšenie inštalovaného výkonu existujúcich zariadení na výrobu elektriny. Táto zmena nemá vplyv na zmenu prideleného výkonu, avšak navyšuje voľný výkon jednotlivých prevádzkovateľov sústav.

Limitný inštalovaný výkon z pohľadu flexibility sústavy

SEPS určuje limitný inštalovaný výkon nielen z pohľadu priepustnosti, ale aj z pohľadu flexibility sústavy. Výkon z pohľadu flexibility je určený výhradne na pripojenie obnoviteľných zdrojov energie typu FVE a VTE. SEPS k 1. 7. 2024 tento výkon navyšuje o ďalších 170 MW. Hodnota limitného inštalovaného výkonu z pohľadu flexibility sústavy sa tak zvyšuje z 577 MW na 747 MW.

K uvoľneniu stop-stavu pre pripájanie zdrojov pristúpila SEPS v roku 2021. V tom období bol inštalovaný výkon pripojených FVE 530 MW.

Za posledné tri roky sa do elektrizačnej sústavy pripojili FVE s celkovým inštalovaným výkonom ďalších približne 400 MW. To v sumáre predstavuje 930 MW v súčasnosti pripojeného celkového výkonu FVE. Z toho iba 8 MW pripojeného výkonu FVE podlieha limitnému výkonu z pohľadu flexibility sústavy, ktorý určuje SEPS. Zvyšných 392 MW je dosiahnutých pripojením tzv. malých a lokálnych zdrojov.

VIESSMANN

„Z limitného inštalovaného výkonu z pohľadu flexibility uvoľneného od roku 2021 až po súčasnosť bolo skutočne pripojených len necelých osem MW výkonu. Tento stav nám ukazuje, že nízke pripájanie OZE je spôsobené skôr aktuálne nastavenými procesmi spojenými s realizáciou zariadení na výrobu elektriny, než nedostatkom uvoľnených kapacít. Preto uvoľnenú kapacitu považujeme len za jeden z viacerých nevyhnutných predpokladov na zvýšenie podielu výroby elektriny z OZE,“ uviedol Martin Magáth, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS.

Zvýšením limitného inštalovaného výkonu SEPS pomáha napĺňať záväzky politiky pre dosiahnutie klimatických cieľov EÚ, ktoré sú uvedené v dokumente „Integrovaný národný energetický a klimatický plán na roky 2021-2030“ (NECP).

Tento plán, ktorý v roku 2019 schválila vláda SR, ukladá za cieľ dosiahnuť do roku 2030 celkový inštalovaný výkon FVE a VTE sumárne vo výške 1 700 MW. Navýšením limitného inštalovaného výkonu z pohľadu flexibility sústavy na novú hodnotu 747 MW a za podmienky, že by sa tento výkon celý aj pripojil, by došlo k splneniu cieľovej hodnoty uvedenej v dokumente NECP na rok 2029.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Zadotujú čerpacie stanice na vodík. Štát otvoril novú výzvu z Plánu obnovy

Zadotujú čerpacie stanice na vodík. Štát otvoril novú výzvu z Plánu obnovy

O dotácie sa môžu uchádzať podnikatelia.

Urýchli rozvoj sietí. Testujú nový typ supervodičového elektrického vedenia

Urýchli rozvoj sietí. Testujú nový typ supervodičového elektrického vedenia

Americký start-up vyvíja novú technológiu prenosových káblov, ktoré umožnia prepraviť viac elektriny pri nižšom napätí.

Nové náleziská ropy a plynu majú regiónu priniesť ekonomický rast

Nové náleziská ropy a plynu majú regiónu priniesť ekonomický rast

Mnohé krajiny Latinskej Ameriky chcú ďalej rozvíjať ťažbu fosílnych palív.

X
X
X
X