Eversheds Sutherland
VSDS
INNOGY

Pozvánka na webinár SAPI: Projektovanie, inštalácia a prevádzka FVE

Diskusia s odborníkmi o skúsenostiach, chybách, odporúčaniach a využití inovácií v oblasti fotovoltických elektrární.

Pozvánka na webinár SAPI

Ilustračné foto: Flickr

Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) pozýva záujemcov na ďalší zo série špecializovaných odborných podujatí, ktorý je zameraný na zdieľanie skúseností a poznatkov o projektovaní, inštalácii a prevádzke fotovoltických elektrární (FVE).

Podujatie je určené pre členov SAPI a širokú odbornú verejnosť - najmä projektantov, inštalatérov, prevádzkovateľov FVE, revíznych, bezpečnostných a požiarnych technikov. Webinár sa uskutoční prostredníctvom aplikácie ZOOM, do ktorej prihlásení účastníci získajú prístup po splnení nižšie uvedených podmienok účasti.

SAPI ako najväčšia asociácia OZE na Slovensku je dlhodobo jedna z popredných profesionálnych organizácií, ktorá sa zameriava na podporu rozvoja technológií a projektov OZE.

V rámci svojej vzdelávacej a odbornej činnosti pravidelne usporadúva špecializované podujatia na aktuálne témy súvisiace legislatívou, technológiami OZE a ich uplatnením v praxi. Tieto podujatia poskytujú účastníkom jedinečnú platformu na zdieľanie vedomostí, skúseností a prezentáciu inovatívnych prístupov.

Súčasťou podujatia "Projektovanie, inštalácia a prevádzka FVE" bude interaktívna moderovaná diskusia, ktorá účastníkom poskytne priestor na zodpovedanie odborných otázok a zdieľanie reálnych skúseností a poznatkov z praxe, čo účastníci veľmi oceňujú.


Termín konania:

 • 28. apríla 2021 (streda) 14.00 - 16.00 hod
 • Online podujatie formou moderovanej diskusie

Program:

 • Možné riziká pri projektovaní, inštalácií a prevádzke FVE
  Pavol Gašpierik / 4future (súdny znalec)
 • Dodržiavanie vyhlášky 508/2009 a podmienok BOZP pri inštalácii a prevádzke FVE
  Miroslav Kubinec / SolarEnergia (revízny technik)
 • Čo by sme mali vedieť o výkonových optimizéroch a možnostiach zvýšenia výkonu FVE?
  Daniel Hrčka / Viessmann (obchodno – technický poradca OZE)

Podmienky účasti

Na webinár je potrebné sa zaregistrovať prostredníctvom online registračného formulára, najneskôr 26.4.2021 do 16.00.

Vstup na webinár je spoplatnený sumou 20 EUR bez DPH. Členovia SAPI majú vstup na webinár bez poplatku.

Viac informácií o podujatí nájdete tu.

Organizátori sa tešia na Vašu aktívnu účasť.Mohlo by vás zaujímať

Revízna kontrola fotovoltickej elektrárne dokáže predchádzať budúcim poruchám

Revízna kontrola fotovoltickej elektrárne dokáže predchádzať budúcim poruchám

Na seminári SAPI sa hovorilo aj o inštalácii a prevádzke fotovoltických elektrární z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Emisie v doprave môže znížiť aj plynová mobilita na báze CNG, LNG, biometánu či vodíka

Emisie v doprave môže znížiť aj plynová mobilita na báze CNG, LNG, biometánu či vodíka

Podpora alternatívnych pohonov sa v posledných rokoch zúžila na elektromobilitu a rozvoj plynovej mobility na Slovensku zaostal. O jej podpore sa bude diskutovať na najbližšom webinári SPNZ.

Ovládanie vykurovania hlasom sa stáva realitou vďaka digitalizácii

Ovládanie vykurovania hlasom sa stáva realitou vďaka digitalizácii

Digitalizácia vykurovania nie je iba o technológiách, ale aj zjednodušovaní života zákazníkov a výhodách pre firmy.