VSE
Dny teplárenství a energetiky 2024
Belimo 2

Pozvánka na školenie: EUREM - Manažér pre energetiku

Séria vzdelávacích kurzov AHK Slowakei, ktorých cieľom je zvýšenie kvalifikácie v oblasti energeticky úsporných technológií a energetického manažmentu.

Pozvánka na školenie: EUREM - Manažér pre energetiku

Foto: AHK Slowakei

Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora organizuje vzdelávacie kurzy s cieľom zvýšenia kvalifikácie v oblasti energeticky úsporných technológií a energetického manažmentu.

Medzinárodne uznávaný vzdelávací kurz, European Energy Manager - Manažér pre energetiku, pomôže zaviesť efektívny energetický manažment a dlhodobo znížiť spotrebu energie v podniku.

Informácie o kurze

 • Kurz je zostavený podľa jednotných učebných osnov, pozostáva z 18 dní výučby a návrhu projektu na zvýšenie energetickej efektívnosti.
 • Rozsah: kurz zahŕňa 18 dní výučby, rozčlenených do šiestich vyučovacích blokov po troch dňoch. Kurz prebieha raz ročne.
 • Forma kurzu: prezenčne a online
 • Prednášací jazyk: slovenský
 • Maximálny počet účastníkov: 20
 • Cena kurzu: 2350 € bez DPH
 • Medzinárodný certifikát

Termíny kurzu

 1. modul: 17. - 19. 4. 2024
 2. modul: 22. - 24. 5. 2024
 3. modul: 26. - 28. 6. 2024
 4. modul: 16. - 18. 9. 2024
 5. modul: 9. - 11. 10. 2024
 6. modul: 6. - 8. 11. 2024

Cieľ kurzu

zvýšenie kvalifikácie v oblasti energeticky úsporných technológií a energetického manažmentu

Koncept

Učebné osnovy sú rozdelené do technických a manažérskych okruhov a obsahujú takmer všetky relevantné spôsoby využitia energie v podniku. Dôležitou súčasťou kurzu je vypracovanie projektu vo vlastnom podniku pod vedením konzultanta. Podniky tak môžu ťažiť z rýchlej realizácie navrhovaných opatrení.

V závere kurzu absolvuje účastník písomný test z piatich tematických okruhov a obhajuje svoju projektovú prácu pred odbornou komisiou. Po úspešnom absolvovaní kurzu je poslucháčovi udelený medzinárodný certifikát European Energy Manager a absolvent zároveň získa certifikát AHK Slowakei „Manažér pre energetiku“.

Obsah kurzu

 1. Energetické hospodárstvo - legislatíva a energetická politika, nákup a obchod s energiami, EPC-projekty
 2. Ekonomická optimalizácia, projektový manažment
 3. Manažment v energetike
 4. Základné znalosti o energetike, meranie a regulácia
 5. Zásobovanie teplom v priemysle, rekuperácia tepla, zásobovanie parou
 6. Technika stlačeného vzduchu
 7. Kogenerácia, kombinácia tepla a energie
 8. Vykurovanie
 9. Klimatizácia
 10. Chladenie
 11. Elektroenergetika, smart grids - inteligentné siete
 12. Osvetlenie
 13. Energetické požiadavky na budovy, energeticky efektívne budovy
 14. Solárne tepelné sústavy, fotovoltické elektrárne
 15. Využitie biomasy v energetike, bioplynové stanice
 16. Geotermálna energia, tepelné čerpadlá
 17. Green IT

Cieľová skupina

 • manažéri, ktorí zodpovedajú za oblasť úspor energie v podnikoch
 • technickí riaditelia
 • vedúci výroby
 • podnikoví energetici
 • technici a procesní inžinieri
 • poradcovia v oblasti energetiky
 • poskytovatelia energetických služieb a ďalší.

Predpokladané sú 3 - 5 ročné skúsenosti v odbore.

Ukončenie kurzu

 • medzinárodný certifikát „European Energy Manager"
 • certifikát AHK Slowakei „Manažér pre energetiku“.

Garant kurzu

 • Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.

Miesto konania

 • prezenčné časti: Viessmann, Ivanská cesta 30, Bratislava

Referencie

EUREM prebieha v 30 krajinách sveta a má viac ako 5 000 absolventov.Počas prvých siedmich rokov úspešne ukončilo kurz EUREM na Slovensku spolu 107 absolventov z viac ako 60 slovenských firiem.

Networking

EUREM predstavuje celosvetovú sieť expertov energetickej efektívnosti. Účastníci a absolventi si po absolvovaní kurzu môžu naďalej vymieňať svoje skúsenosti a znalosti prostredníctvom internetovej platformy, a tiež majú možnosť zúčastňovať sa medzinárodných konferencií EUREM.Mohlo by vás zaujímať

SEVA: Rozvoj elektromobility závisí od firiem. Pomôže daňové zvýhodnenie

SEVA: Rozvoj elektromobility závisí od firiem. Pomôže daňové zvýhodnenie

Slovensko je na chvoste rebríčka v adopcii elektromobility. Bez podpory štátu bude predajnosť rásť pomaly.

Monitoring energetiky | 3. - 8. 4. 2024

Monitoring energetiky | 3. - 8. 4. 2024

Prehľad energetických noviniek v médiách, verejnej správe a legislatíve za uplynulé obdobie.

Monitoring energetiky | 26. 3. - 2. 4. 2024

Monitoring energetiky | 26. 3. - 2. 4. 2024

Prehľad energetických noviniek v médiách, verejnej správe a legislatíve za uplynulé obdobie.