VSE
VSE
Belimo 2

Pozvánka na školenie: EUREM - Manažér pre energetiku

Séria vzdelávacích kurzov AHK Slowakei, ktorých cieľom je zvýšenie kvalifikácie v oblasti energeticky úsporných technológií a energetického manažmentu.

Pozvánka na školenie: EUREM - Manažér pre energetiku

Foto: AHK Slowakei

Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora organizuje vzdelávacie kurzy s cieľom zvýšenia kvalifikácie v oblasti energeticky úsporných technológií a energetického manažmentu.

Medzinárodne uznávaný vzdelávací kurz, European Energy Manager - Manažér pre energetiku, pomôže zaviesť efektívny energetický manažment a dlhodobo znížiť spotrebu energie v podniku.

Informácie o kurze

 • Kurz je zostavený podľa jednotných učebných osnov, pozostáva z 18 dní výučby a návrhu projektu na zvýšenie energetickej efektívnosti.
 • Rozsah: kurz zahŕňa 18 dní výučby, rozčlenených do šiestich vyučovacích blokov po troch dňoch. Kurz prebieha raz ročne.
 • Forma kurzu: prezenčne a online
 • Prednášací jazyk: slovenský
 • Maximálny počet účastníkov: 20
 • Cena kurzu: 2350 € bez DPH
 • Medzinárodný certifikát

Termíny kurzu

 1. modul: 17. - 19. 4. 2024
 2. modul: 22. - 24. 5. 2024
 3. modul: 26. - 28. 6. 2024
 4. modul: 16. - 18. 9. 2024
 5. modul: 9. - 11. 10. 2024
 6. modul: 6. - 8. 11. 2024

Cieľ kurzu

zvýšenie kvalifikácie v oblasti energeticky úsporných technológií a energetického manažmentu

Koncept

Učebné osnovy sú rozdelené do technických a manažérskych okruhov a obsahujú takmer všetky relevantné spôsoby využitia energie v podniku. Dôležitou súčasťou kurzu je vypracovanie projektu vo vlastnom podniku pod vedením konzultanta. Podniky tak môžu ťažiť z rýchlej realizácie navrhovaných opatrení.

V závere kurzu absolvuje účastník písomný test z piatich tematických okruhov a obhajuje svoju projektovú prácu pred odbornou komisiou. Po úspešnom absolvovaní kurzu je poslucháčovi udelený medzinárodný certifikát European Energy Manager a absolvent zároveň získa certifikát AHK Slowakei „Manažér pre energetiku“.

Obsah kurzu

 1. Energetické hospodárstvo - legislatíva a energetická politika, nákup a obchod s energiami, EPC-projekty
 2. Ekonomická optimalizácia, projektový manažment
 3. Manažment v energetike
 4. Základné znalosti o energetike, meranie a regulácia
 5. Zásobovanie teplom v priemysle, rekuperácia tepla, zásobovanie parou
 6. Technika stlačeného vzduchu
 7. Kogenerácia, kombinácia tepla a energie
 8. Vykurovanie
 9. Klimatizácia
 10. Chladenie
 11. Elektroenergetika, smart grids - inteligentné siete
 12. Osvetlenie
 13. Energetické požiadavky na budovy, energeticky efektívne budovy
 14. Solárne tepelné sústavy, fotovoltické elektrárne
 15. Využitie biomasy v energetike, bioplynové stanice
 16. Geotermálna energia, tepelné čerpadlá
 17. Green IT

Cieľová skupina

 • manažéri, ktorí zodpovedajú za oblasť úspor energie v podnikoch
 • technickí riaditelia
 • vedúci výroby
 • podnikoví energetici
 • technici a procesní inžinieri
 • poradcovia v oblasti energetiky
 • poskytovatelia energetických služieb a ďalší.

Predpokladané sú 3 - 5 ročné skúsenosti v odbore.

Ukončenie kurzu

 • medzinárodný certifikát „European Energy Manager"
 • certifikát AHK Slowakei „Manažér pre energetiku“.

Garant kurzu

 • Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.

Miesto konania

 • prezenčné časti: Viessmann, Ivanská cesta 30, Bratislava

Referencie

EUREM prebieha v 30 krajinách sveta a má viac ako 5 000 absolventov.Počas prvých siedmich rokov úspešne ukončilo kurz EUREM na Slovensku spolu 107 absolventov z viac ako 60 slovenských firiem.

Networking

EUREM predstavuje celosvetovú sieť expertov energetickej efektívnosti. Účastníci a absolventi si po absolvovaní kurzu môžu naďalej vymieňať svoje skúsenosti a znalosti prostredníctvom internetovej platformy, a tiež majú možnosť zúčastňovať sa medzinárodných konferencií EUREM.Mohlo by vás zaujímať

Monitoring energetiky | 14. - 20. 6. 2024

Monitoring energetiky | 14. - 20. 6. 2024

Prehľad energetických noviniek v médiách, verejnej správe a legislatíve za uplynulé obdobie.

Prešetrili ceny LNG a CNG. Protimonopolný úrad dostal podnet na dcéru SPP

Prešetrili ceny LNG a CNG. Protimonopolný úrad dostal podnet na dcéru SPP

Úrad si posvietil na ceny alternatívnych palív na čerpacích staniciach.

Zrealizujú 27 investičných projektov. Jaslovské Bohunice vstupujú do rozšírenej odstávky

Zrealizujú 27 investičných projektov. Jaslovské Bohunice vstupujú do rozšírenej odstávky

V atómovej elektrárni naplánovali viacero opráv.

X
X
X
X