Pozvánka na školenie AHK Slowakei: Young Energy Europe | ENERGIE-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
VSDS
Belimo 2

Pozvánka na školenie AHK Slowakei: Young Energy Europe

Vzdelávací program v rámci medzinárodného projektu Young Energy Europe ponúka školenie v oblasti ochrany životného prostredia a šetrenia nákladov.

Pozvánka na školenie: AHK Slowakei: Young Energy Europe

Foto: AHK Slowakei

Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora (AHK Slowakei) organizuje 5-dňový vzdelávací kurz pod vedením skúsených odborníkov z akademickej oblasti a praxe.

Staňte sa aj vy ďalším Energy Scoutom

V teoretickej časti programu získajú budúci energetickí skauti nové vedomosti, ako hospodárne a efektívne nakladať s energiou.

V praktickej časti sa účastníci naučia analyzovať a odhaľovať potenciály úspor energie a zdrojov vo svojich firmách. Následne vypracujú účastníci projekt, ktorého cieľom bude zníženie energetickej spotreby vlastného podniku. Projekty účastníci odprezentujú pred odbornou komisiou, ktorá vyberie najlepšie z nich. Víťazný projekt získa možnosť zúčastniť sa na medzinárodnom stretnutí energetických skautov.

Informácie o kurze

Kurz je 5-dňový, bezplatný, realizovaný prezenčnou formou, v slovenskom jazyku.

Termíny kurzu:

Školenie: 17. - 18. mája; 15. - 16. júna a 29. júna 2022

Odovzdanie projektov: 27.9.2022

Obsah kurzu:

1. Teoretická časť - školenie

V prvej časti programu získajú účastníci teoretické poznatky z oblasti energetiky a efektívneho využívania energie , doplnené o množstvo príkladov z praxe. 

Pre jednoduchšie zvládnutie praktickej časti, ktorú tvorí realizácia projektov, bude sprostredkované zaobchádzanie s meracími prístrojmi.

Nemenej dôležité je umenie presvedčiť nadriadeného alebo investora o zmysluplnosti projektu. Tieto schopnosti budú precvičované v rámci komunikačných a prezentačných zručností.

Tematické oblasti:

  • Ochrana klímy
  • Hospodársky význam a efektívne využívanie zdrojov
  • Vodné hospodárstvo
  • Cirkulárna ekonomika a odpadové hospodárstvo
  • Mobilita
  • Energetická efektívnosť
  • Meracie prístroje Testo
  • Komunikačné a prezentačné zručnosti

2. Praktická časť = realizácia projektu

Následne v časovom rozpätí niekoľkých týždňov až mesiacov budú účastníci navrhovať a realizovať vlastný projekt v oblasti energetickej efektívnosti.

3. Prezentácia projektu

Prezentovanie projektu pred odbornou komisiou.

Cieľová skupina:

  • mladí odborníci z rozličných oblastí podniku
  • mladí pracovníci z podnikov z rôznych branží

Viac informácií o kurze získate na stránke AHK Slowakei
Stiahnite si prihlášku na podujatie


Mohlo by vás zaujímať

Fúzna technológia má sprístupniť geotermálnu energiu aj v extrémnej hĺbke pod zemou

Fúzna technológia má sprístupniť geotermálnu energiu aj v extrémnej hĺbke pod zemou

Testovací geotermálny vrt dosiahne teplotu stoviek stupňov Celzia v hĺbke desiatok kilometrov.

Prvé školy budú využívať slnečnú energiu vďaka fotovoltike od SPP

Prvé školy budú využívať slnečnú energiu vďaka fotovoltike od SPP

V rámci pilotného projektu pre školy poskytne SPP svoje know-how a vo vlastnej réžii zabezpečí všetky potrebné povolenia.

Bytový podnik zmodernizoval zdroj tepla a pridal výrobu elektriny. Investíciu splatia úspory

Bytový podnik zmodernizoval zdroj tepla a pridal výrobu elektriny. Investíciu splatia úspory

Náklady na rozsiahlu modernizáciu sa pokryjú z energetických úspor počas najbližších 10 rokov, mesto ani bytový podnik nemuseli do projektu vstúpiť s priamou investíciou.