Pozvánka na školenie AHK Slowakei: Young Energy Europe | ENERGIE-PORTAL.SK
VSE
VSDS
Belimo 2

Pozvánka na školenie AHK Slowakei: Young Energy Europe

Vzdelávací program v rámci medzinárodného projektu Young Energy Europe ponúka školenie v oblasti ochrany životného prostredia a šetrenia nákladov.

Pozvánka na školenie: AHK Slowakei: Young Energy Europe

Foto: AHK Slowakei

Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora (AHK Slowakei) organizuje 5-dňový vzdelávací kurz pod vedením skúsených odborníkov z akademickej oblasti a praxe.

Staňte sa aj vy ďalším Energy Scoutom

V teoretickej časti programu získajú budúci energetickí skauti nové vedomosti, ako hospodárne a efektívne nakladať s energiou.

V praktickej časti sa účastníci naučia analyzovať a odhaľovať potenciály úspor energie a zdrojov vo svojich firmách. Následne vypracujú účastníci projekt, ktorého cieľom bude zníženie energetickej spotreby vlastného podniku. Projekty účastníci odprezentujú pred odbornou komisiou, ktorá vyberie najlepšie z nich. Víťazný projekt získa možnosť zúčastniť sa na medzinárodnom stretnutí energetických skautov.

Informácie o kurze

Kurz je 5-dňový, bezplatný, realizovaný prezenčnou formou, v slovenskom jazyku.

Termíny kurzu:

Školenie: 17. - 18. mája; 15. - 16. júna a 29. júna 2022

Odovzdanie projektov: 27.9.2022

Obsah kurzu:

1. Teoretická časť - školenie

V prvej časti programu získajú účastníci teoretické poznatky z oblasti energetiky a efektívneho využívania energie , doplnené o množstvo príkladov z praxe. 

Pre jednoduchšie zvládnutie praktickej časti, ktorú tvorí realizácia projektov, bude sprostredkované zaobchádzanie s meracími prístrojmi.

Nemenej dôležité je umenie presvedčiť nadriadeného alebo investora o zmysluplnosti projektu. Tieto schopnosti budú precvičované v rámci komunikačných a prezentačných zručností.

Tematické oblasti:

  • Ochrana klímy
  • Hospodársky význam a efektívne využívanie zdrojov
  • Vodné hospodárstvo
  • Cirkulárna ekonomika a odpadové hospodárstvo
  • Mobilita
  • Energetická efektívnosť
  • Meracie prístroje Testo
  • Komunikačné a prezentačné zručnosti

2. Praktická časť = realizácia projektu

Následne v časovom rozpätí niekoľkých týždňov až mesiacov budú účastníci navrhovať a realizovať vlastný projekt v oblasti energetickej efektívnosti.

3. Prezentácia projektu

Prezentovanie projektu pred odbornou komisiou.

Cieľová skupina:

  • mladí odborníci z rozličných oblastí podniku
  • mladí pracovníci z podnikov z rôznych branží

Viac informácií o kurze získate na stránke AHK Slowakei
Stiahnite si prihlášku na podujatie


Mohlo by vás zaujímať

Inteligentná automatizácia zlepšuje chod prevádzok

Inteligentná automatizácia zlepšuje chod prevádzok

Inteligentný systém dokáže prepojiť všetky oblasti, pracovné procesy sú vďaka tomu jednoduchšie a efektívnejšie.

Pozvánka na diskusiu: Sú opatrenia vlád v energetickej kríze správne?

Pozvánka na diskusiu: Sú opatrenia vlád v energetickej kríze správne?

Pozývame Vás na diskusný klub, ktorý sa bude konať dňa 29. novembra 2022 od 18:00 hod. v Pálffyho paláci na Zámockej ulici 47 v Bratislave.

Čo priniesla Stredoeurópska energetická konferencia 2022 (+fotoreport)

Čo priniesla Stredoeurópska energetická konferencia 2022 (+fotoreport)

Budúca zima bude z pohľadu plynárenstva oveľa náročnejšia než tá súčasná, vyhlásil na konferencii minister Hirman.