Eversheds Sutherland
VSE
Belimo

Pozvánka na školenie: EUREM - Manažér pre energetiku

Séria vzdelávacích kurzov AHK Slowakei, ktorých cieľom je zvýšenie kvalifikácie v oblasti energeticky úsporných technológií a energetického manažmentu.

Pozvánka na školenie: AHK Slowakei: EUREM - Manažér pre energetiku

Foto: AHK Slowakei

Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora organizuje vzdelávacie kurzy s cieľom zvýšenia kvalifikácie v oblasti energeticky úsporných technológií a energetického manažmentu.

Medzinárodne uznávaný vzdelávací kurz, European Energy Manager - Manažér pre energetiku, pomôže zaviesť efektívny energetický manažment a dlhodobo znížiť spotrebu energie v podniku.

Informácie o kurze

 • Kurz je zostavený podľa jednotných učebných osnov, pozostáva z 18 dní výučby a návrhu projektu na zvýšenie energetickej efektívnosti.
 • Rozsah: kurz je rozčlenený do šiestich vyučovacích blokov po troch dňoch, prebieha raz ročne.
 • Forma kurzu: prezenčne a online
 • Prednášací jazyk: slovenský
 • Maximálny počet účastníkov: 20
 • Cena kurzu: 2350 € bez DPH
 • Medzinárodný certifikát

Termíny kurzu

 1. modul: 26. - 28.4.2022
 2. modul: 25. - 27.5.2022
 3. modul: 22. - 24.6.2022
 4. modul: 20. - 22.7. 2022 (po dohode s účastníkmi)
 5. modul: 21. - 23. 9.2022
 6. modul: 26. - 28. 10.2022

Koncept

Učebné osnovy sú rozdelené do technických a manažérskych okruhov a obsahujú takmer všetky relevantné spôsoby využitia energie v podniku. Dôležitou súčasťou kurzu je vypracovanie projektu vo vlastnom podniku pod vedením konzultanta. Podniky tak môžu ťažiť z rýchlej realizácie navrhovaných opatrení.

V závere kurzu absolvuje účastník písomný test z piatich tematických okruhov a obhajuje svoju projektovú prácu pred odbornou komisiou. Po úspešnom absolvovaní kurzu je poslucháčovi udelený medzinárodný certifikát European Energy Manager a absolvent zároveň získa certifikát AHK Slowakei „Manažér pre energetiku“.

Obsah kurzu

 • Energetické hospodárstvo - legislatíva a energetická politika, nákup a obchod s energiami, EPC-projekty
 • Ekonomická optimalizácia, projektový manažment
 • Manažment v energetike
 • Základné znalosti o energetike, meranie a regulácia
 • Zásobovanie teplom v priemysle, rekuperácia tepla, zásobovanie parou
 • Technika stlačeného vzduchu
 • Kogenerácia, kombinácia tepla a energie
 • Vykurovanie
 • Klimatizácia
 • Chladenie
 • Elektroenergetika, smart grids - inteligentné siete
 • Osvetlenie
 • Energetické požiadavky na budovy, energeticky efektívne budovy
 • Solárne tepelné sústavy, fotovoltické elektrárne
 • Využitie biomasy v energetike, bioplynové stanice
 • Geotermálna energia, tepelné čerpadlá
 • Green IT

Cieľová skupina

 • manažéri, ktorí zodpovedajú za oblasť úspor energie v podnikoch
 • technickí riaditelia
 • vedúci výroby
 • podnikoví energetici
 • technici a procesní inžinieri
 • poradcovia v oblasti energetiky
 • poskytovatelia energetických služieb a ďalší.

Garant kurzu

 • Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.

Miesto konania

 • prezenčné časti: Viessmann, Ivanská cesta 30, Bratislava

Referencie

EUREM prebieha v 30 krajinách sveta a má viac ako 5 000 absolventov.Počas prvých siedmich rokov úspešne ukončilo kurz EUREM na Slovensku spolu 107 absolventov z viac ako 60 slovenských firiem.

Networking

EUREM predstavuje celosvetovú sieť expertov energetickej efektívnosti. Účastníci a absolventi si po absolvovaní kurzu môžu naďalej vymieňať svoje skúsenosti a znalosti prostredníctvom internetovej platformy, a tiež majú možnosť zúčastňovať sa medzinárodných konferencií EUREM.

Viac informácii získate na stránke AHK Slowakei a energymanager.eu


Značky
AHK Slowakei

Mohlo by vás zaujímať

Prinesú investície a nezvýšia dlh. Garantované energetické služby obnovia budovy, hovorí šéfka ESCO Slovensko

Prinesú investície a nezvýšia dlh. Garantované energetické služby obnovia budovy, hovorí šéfka ESCO Slovensko

Optimálne využívanie energií sa týka mnohých oblastí, a to nám pomáha rásť, hovorí Naďa Hartmann. ESCO Slovensko má pod sebou už osem dcérskych spoločností.

Zvyšuje energetickú sebestačnosť. Ako funguje batériové úložisko v miestnej distribučnej sieti

Zvyšuje energetickú sebestačnosť. Ako funguje batériové úložisko v miestnej distribučnej sieti

Veľkokapacitná batéria optimalizuje využívanie elektriny z fotovoltiky v priemyselnom areáli.

Pozvánka na konferenciu: VZDUCHOTECHNIKA 2024

Pozvánka na konferenciu: VZDUCHOTECHNIKA 2024

23. ročník vedecko-odbornej konferencie SSTP s témou "Vnútorné prostredie a energetická náročnosť budov so vzduchotechnikou" sa uskutoční v polovici júna v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.

X
X
X
X