Pozvánka na seminár: Výmenníky tepla a odovzdávacie stanice tepla | ENERGIE-PORTAL.SK
VSE
VSDS
Belimo

Pozvánka na seminár: Výmenníky tepla a odovzdávacie stanice tepla

Odborný seminár s prezentáciou firiem sa uskutoční 17. septembra 2020 v budove ZSVTS v Bratislave.

Pozvánka na seminár: Výmenníky tepla a odovzdávacie stanice tepla

Foto: Pixabay

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia člen ZSVTS Bratislava, Katedra TZB Stavebnej fakulty STU Bratislava, v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov - SKSI

pozývajú na bezplatný odborný seminár s prezentáciou firiem

Výmenníky tepla a odovzdávacie stanice tepla


Odovzdávacie stanice tepla (OST) a ich súčasti (výmenníky tepla, obehové čerpadlá, potrubia, uzatváracie, meracie a regulačné armatúry, zabezpečovacie zariadenia a pod.) v sústavách centralizovaného zásobovania teplom podliehajú vplyvu nasadenia nových konštrukcií a technológií.

Ich uplatňovanie je obzvlášť v lokalitách s centrálnymi zdrojmi tepla a akútnou požiadavkou na zníženie emisií a ochranu okolitého životného prostredia, najmä v mestskej zástavbe.

Pri návrhu jednotlivých komponentov OST je potrebné zohľadniť energetické, ekonomické a ekologické kritériá. Skúsenosti z prevádzky sústav centralizovaného zásobovania teplom (SCZT) nasvedčujú, že nie vždy sa tieto kritériá dodržiavajú.

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia

Cieľom odborného seminára je oboznámiť odbornú verejnosť s teóriou a praxou konštrukcie a návrhu moderných rekuperatívnych výmenníkov tepla, aplikáciami OST a predstavením konkrétnych výrobkov výmenníkov tepla a nových neodmysliteľných technologických súčastí OST, s meracou a regulačnou technikou firiem pôsobiacich na našom trhu.

Odborný seminár je určený projektantom, energetikom, prevádzkovateľom, investorom, ako aj zástupcom bytových podnikov a spoločenstiev zaoberajúcich sa problematikou centralizovanej a decentralizovanej výroby a distribúcie tepla pre obytnú občiansku a priemyselnú sféru.


Termín a miesto konania

  • 17. september 2020 (štvrtok)
  • ZSVTS /Zasadacia miestnosť/, Koceľova 15, Bratislava

Program seminára

Štvrtok 17. 9. 2020

8:30 – 9:00 h
Registrácia účastníkov

9:00 – 9:10 h
Zahájenie seminára - VTaOST | Prof. Ing. Ján Takács, PhD., SvF STU BA

9:10 – 9:25 h
Systémy CZT z pohľadu ich historického vývoja | Ing. M. Mudrá., SvF STU BA

9:25 – 9:40 h
Skúsenosti z prevádzky sústavy CZT vo Veolii Bratislava | Ing. J. Sadlek, Veolia Energia Slovensko, a. s. - Bratislava,

9:40 – 10:50 h
Prezentácia firiem:

  • Danfoss s. r. o. Slovensko
  • SYSTHERM s r.o. Plzeň
  • LDM Bratislava, s. r. o Bratislava

10:50 – 11:10 h
Prestávka + občerstvenie

11:10 – 11:25 h
Skúsenosti z prevádzky sústavy CZT v BAT Bratislava | Ing. Bartoš, BAT Bratislava

11:25 – 11:40 h
Skúsenosti s prevádzkou BOST | Prof. Ing. J. Takács, PhD., SvF STU BA

11:40 – 12:50 h
Prezentácia firiem:

  • GRUNDFOS s r.o. Slovensko
  • NRG Flex, s.r.o. Pezinok
  • IWKA Regulátory a kompenzátory Slovensko, s.r.o. Bratislava

12:50 – 13:30 h
Diskusia, záver seminára


Odborný garant:       

Prof. Ing. Ján Takács, PhD.
Stavebná fakulta STU Bratislava
Radlinského 11
Bratislava

tel.: +421 (2) 59274 635
fax: +421 (2) 52961 137

Organizačný garant: 

Organizačné informácie:Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na konferenciu: Energetický manažment 2023

Pozvánka na konferenciu: Energetický manažment 2023

Deviaty ročník medzinárodnej konferencie sa uskutoční v polovici apríla v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.

Ako bolo na konferencii Energetický manažment 2022 (FOTO)

Ako bolo na konferencii Energetický manažment 2022 (FOTO)

K hlavným témam podujatia patrili garantované energetickú služby, energetická efektívnosť, budovy, obnoviteľné zdroje energie, ale aj podporné nástroje a energetická legislatíva.

Tepelné čerpadlá sú vhodné aj pre vykurovanie starších domov, tvrdí štúdia

Tepelné čerpadlá sú vhodné aj pre vykurovanie starších domov, tvrdí štúdia

Prípadová štúdia porovnáva návrh tepelného čerpadla pre rodinný dom na severe Slovenska v pôvodnom aj rekonštruovanom stave.