Slovak Emission Trading
DTE
SPP - Distribúcia

Pozvánka na prednášku. Kristian Niemietz: Socializmus - zlyhávajúca myšlienka, večne živá

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika v spolupráci s partnermi si Vás dovoľuje pozvať na ďalšiu z cyklu prednášok Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/.

Pozvánka na prednášku. Kristian Niemietz: Socializmus - zlyhávajúca myšlienka, večne živá

Prednášať bude Kristian Niemietz, výskumník a vedúci oddelenia politickej ekonómie v rámci Institute of Economic Affairs v Londýne


Termín a miesto konania


Moderátor programu: Peter Gonda, riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika

Jazyk: prednáška prebehne v anglickom jazyku (simultánne tlmočenie do slovenčiny je zabezpečené)

Program: prednáška a diskusia

Registrácia: Záujem o účasť na podujatí potvrďte najneskôr v termíne do soboty 25. januára 2020 prostredníctvom prihlasovacieho formulára.

Vo formulári uveďte svoje meno a priezvisko, e-mailovú adresu a prípadný záujem o využitie tlmočenia. Účasť na podujatí nie je podmienená zaplatením poplatku.

Budeme radi, ak nás podporíte tak, že sa stanete členmi Klubu podporovateľov Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KPKI) – staňte sa členmi KPKI.

V prípade naplnenia kapacity sály (miest určených pre širšiu verejnosť) si usporiadateľ vyhradzuje právo neakceptovať prihlášku. Akceptovanie alebo zamietnutie prihlášky bude potvrdené zaslaním e-mailu z našej strany.

Účastníci prihlásením zároveň vyjadrujú súhlas s vyhotovením a verejným použitím a zverejnením obrazových a zvukových záznamov z akcie organizátorom a vyjadrujú súhlas s účasťou na takých záznamoch.

O Kristianovi Niemietzovi

Kristian Niemietz je výskumník a vedúci oddelenia politickej ekonómie v Institute of Economic Affairs. Hlavnými oblasťami jeho výskumu v tomto inštitúte sú politická ekonómia socializmu, zdravotníctvo, chudoba a blahobyt. Je tiež spolupracovníkom mimovládnej organizácie Age Endeavour Fellowship.

Kristian Niemietz študoval ekonómiu na Humboldtovej univerzite v Berlíne a na Univerzite v Salamanke, pričom v roku 2007 promoval a získal titul Diplom-Volkswirt (MSc z ekonómie). Počas štúdií stážoval v Banco Central de Bolivia (2004), Národnom štatistickom úrade v Paraguaji (2005) a v Institute of Economic Affairs (2006).

V roku 2013 dostal titul PhD. z politickej ekonómie na King’s College v Londýne. Predtým bol výskumníkom v berlínskom think tanku Institut für Unternehmerische Freiheit (Inštitút pre slobodné podnikanie) a v King’s College v Londýne, kde počas postgraduálnych štúdií učil ekonómiu.

Kristian Niemietz je autorom niekoľkých kníh, napríklad Socialism: The failed idea that never dies (2019), Universal Healthcare Without the NHS: Towards a patient-centred health system (2016) a Redefining the Poverty Debate. Why a war on markets is no substitute for a war on poverty (2012) a mnohých iných textov. Je tiež pravidelným prispievateľom do rôznych akademických časopisov v Spojenom kráľovstve, Nemecku a Švajčiarsku.

Výber online dostupných textov:


Mohlo by vás zaujímať

ÚRSO udelil SEPS dočasnú výnimku z legislatívy EÚ, SEPS pracuje na riešení

ÚRSO udelil SEPS dočasnú výnimku z legislatívy EÚ, SEPS pracuje na riešení

SEPS vďaka výnimke nemusí do konca tohto roka poskytovať 70 % prenosovej kapacity cezhraničnému obchodovaniu.

Křetínského EPH ovládne hnedouhoľnú elektráreň v Nemecku

Křetínského EPH ovládne hnedouhoľnú elektráreň v Nemecku

Dcérska spoločnosť Energetického a průmyslového holdingu (EPH) odkupuje 58 % elektrárne Schkopau.

Verejné obstarávania majú po novom zohľadňovať aj dopady na klímu

Verejné obstarávania majú po novom zohľadňovať aj dopady na klímu

Ministerstvo pripravuje metodiku pre zelené verejné obstarávania. Pravidlá však budú povinné len pre niektorých obstarávateľov.