Eversheds Sutherland
VSE
Belimo 2

Pozvánka na konferenciu: VZDUCHOTECHNIKA 2024

23. ročník vedecko-odbornej konferencie SSTP s témou "Vnútorné prostredie a energetická náročnosť budov so vzduchotechnikou" sa uskutoční v polovici júna v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.

Pozvánka na konferenciu: VZDUCHOTECHNIKA 2024

SSTP

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, člen ZSVTS, REHVA, Stavebná fakulta STU Bratislava, Katedra TZB, Slovenská komora stavebných inžinierov

Vás pozývajú na 23. ročník vedecko-odbornej konferencie

VZDUCHOTECHNIKA2023

Vnútorné prostredie a energetická náročnosť budov so vzduchotechnikou


Konferencia nadväzuje na predchádzajúce ročníky konferencie VETRANIE a KLIMATIZÁCIA. Tak ako predchádzajúce ročníky uskutočnené na mnohých miestach Vysokých Tatier a v Bratislave bude aj tento dvadsiaty tretí príležitosťou na stretnutie odborníkov, ktorí pôsobia pri príprave, realizácii a prevádzke vetracej a klimatizačnej techniky. Organizátor podujatia uvíta aj kolegov z výskumu, štátnej správy a školstva, ktorí spolupracujú pri tvorbe vnútornej klímy budov.


Termín a miesto konania

 • 17. - 18. júna 2024 /pondelok-utorok/
 • Grand Hotel Bellevue****, Horný Smokovec

Cieľom konferencie je umožniť stretnutie odborníkov a priniesť im nové poznatky v týchto tematických okruhoch:

 • Legislatíva vo vzduchotechnike
 • Vzduchotechnika v budovách občianskej vybavenosti
 • Priemyselná vzduchotechnika
 • Vzduchotechnika v budovách bytovej výstavby a rodinných domoch
 • Zdroje chladu a tepla pre vzduchotechniku

Odborný program doplnia firemné prednášky a prezentácie výrobcov a predajcov vetracej a klimatizačnej techniky.

Predseda SSTP:
 • prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia

Prípravný výbor:

 • Ing. Jozef Löffler, Výskumný ústav vzduchotechniky
 • doc. Ing. Mária Budiaková, PhD., FAD STU v Bratislave
 • Ing. Ján Babinský, Hoval SK spol. s.r.o.
 • Ing. Vladimíra Malíková, Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia
 • Ing. Peter Muškát, Ptáček – veľkoobchod, a.s.

Program konferencie

17. 6. 2024 pondelok

08.30 - 09.45 h. Registrácia účastníkov

09.45 - 10.00 h. Otvorenie konferencie

 • prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia
 • Príhovor generálnych partnerov

10.00 - 12.00 h. I. sekcia: Legislatíva vo vzduchotechnike

 • vedie: Ing. Jozef Löffler, Výskumný ústav vzduchotechniky
 1. Vnútorné prostredie budov ako determinant návrhu VZT | D. Petráš, SvF STU v Bratislave
 2. Zdravotné a hygienické aspekty prevádzky VZT | E. Piecková, SZU v Bratislave
 3. Vplyv riešenia kvality vnútorného prostredia na výsledky energetického auditu | K. Lichmanová, P. Tužinský, Energy Centre Bratislava, s.r.o.
 4. Větrání společenských sálů na přelomu 19. a 20. století | J. Petlach, Petlach TZB s.r.o. (CZ)
 5. Komentované európske normy | J. Löffler, Výskumný ústav vzduchotechniky

12.00 - 13.00 h. Prestávka na obed

13.00 - 15.00 h. II. sekcia: Vzduchotechnika v budovách občianskej vybavenosti

 • vedie: doc. Ing. Mária Budiaková, PhD., FAD STU v Bratislave
 • hlavní partneri sekcie: cadvision s.r.o.; VENTRA Slovakia s.r.o.
 1. Vetrací systém vo väzbe na architektúru výškovej administratívnej budovy | M. Budiaková, FAD STU v Bratislave
 2. HEXAGON BIM projekty vzduchotechniky | M. Mihálik, cadvision s.r.o.
 3. Stropné chladiace systémy s aplikáciou PCM | E. Švarcová, SvF STU v Bratislave
 4. Stropné sálavé chladiace systémy | M. Šimko, SvF STU v Bratislave
 5. Hygienické vyhotovenie VZT jednotiek | P. Slunčík, VENTRA Slovakia s.r.o.

15.00 - 15.30 h. Prestávka na kávu

15.30 - 17.30 h. III. sekcia: Priemyselná vzduchotechnika

 • vedie: Ing. Ján Babinský, Hoval SK spol. s.r.o.
 • hlavní partneri sekcie: Hilti Slovakia spol. s r. o.; Camfil s.r.o.; Hoval SK spol. s.r.o.; KLIMAVEX a.s.
 1. Systémy priemyselnej vzduchotechniky pre halové objekty | Ľ. Šartík, Hoval SK spol. s.r.o.
 2. Redukcia CO2 energeticky úspornými filtrami vo VZT v rámci ESG | F. Bálint, Camfil s.r.o.
 3. Konštrukcie pre technológiu vzduchotechniky | M. Mačanga, Hilti Slovakia spol. s r. o.
 4. Zvlhčování vzduchu není luxus, ale nezbytnost | V. Harazím, DREKOMA (CZ)
 5. CASALS – priemyselné ventilátory | P. Čečko, KLIMAVEX a.s.

17.30 - 20.00 h. Priestor na relax

20.00 - 23.00 h. Príhovor generálnych partnerov

 • Udelenie ceny SSTP za VZDUCHOTECHNIKU doc. Ing. Jána Valenta, CSc.
 • Spoločenský večer

18. 6. 2024 utorok

08.00 - 09.00 h. Registrácia účastníkov

09.00 - 11.00 h. VI. sekcia: VZT v budovách bytovej výstavby a rodinných domoch

 • vedie: Ing. Vladimíra Malíková, Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia
 • hlavný partner sekcie: Protronix s.r.o.; Lindab a.s.
 1. Centrálne vetranie bytových domov VAV regulátormi | J. Müller, ATREA SK spol. s.r.o.
 2. Technické podlažie vzduchotechniky v architektúre Nemocnice Bory | M. Budiaková, FAD STU v Bratislave
 3. Monitoring kvality vzduchu pro efektivní větrání | M. Kučera, Protronix s.r.o.
 4. Bytový regulačný systém Lindab Simply Air + VAV Kompakt | M. Stanislav, Lindab a.s.
 5. Príprava experimentálnych meraní vnútorného prostredia obytných priestorov | T. Strenk, Z. Straková, SvF STU v Bratislave

11.00 - 11.30 h. Prestávka na kávu

11.30 - 13.30 h. V. sekcia: Zdroje chladu a tepla pre vzduchotechniku

 • vedie: Ing. Peter Muškát, Ptáček – veľkoobchod, a.s.
 1. Zdroje chladu a tepla s alternatívnymi chladivami | P. Tomlein, SZ CHKT Šamorín
 2. Vetranie tepelným čerpadlom vzduch/vzduch | J. Vendégh, Fiving, s.r.o.
 3. Názov bude čoskoro doplnený | P. Muškát, Ptáček - veľkoobchod, a.s.
 4. Experimentálne meranie prevádzky tepelného čerpadla v letnom období | M. Šimko, SvF STU v Bratislave
 5. Obnovená energia z rekuperácie a energia z obnoviteľného zdroja energie pre vetranie | J. Löffler, Výskumný ústav vzduchotechniky

13.30 - 14.00 h. Záver konferencie
Organizačný garant:

Organizačný výbor:

 • Ing. Eva Švarcová
 • Ing. Tomáš Strenk

Editor zborníka:

 • Mgr. Zuzana Švecová
 • sstp@sstp.sk

Prihláška a program


Denník Energie-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.


Mohlo by vás zaujímať

Prinesú investície a nezvýšia dlh. Garantované energetické služby obnovia budovy, hovorí šéfka ESCO Slovensko

Prinesú investície a nezvýšia dlh. Garantované energetické služby obnovia budovy, hovorí šéfka ESCO Slovensko

Optimálne využívanie energií sa týka mnohých oblastí, a to nám pomáha rásť, hovorí Naďa Hartmann. ESCO Slovensko má pod sebou už osem dcérskych spoločností.

Zvyšuje energetickú sebestačnosť. Ako funguje batériové úložisko v miestnej distribučnej sieti

Zvyšuje energetickú sebestačnosť. Ako funguje batériové úložisko v miestnej distribučnej sieti

Veľkokapacitná batéria optimalizuje využívanie elektriny z fotovoltiky v priemyselnom areáli.

Dron monitoruje elektrické vedenie. Energetici ho prvýkrát vypustili bez priameho vizuálneho kontaktu pilota

Dron monitoruje elektrické vedenie. Energetici ho prvýkrát vypustili bez priameho vizuálneho kontaktu pilota

Východoslovenská distribučná získala oprávnenie na prevádzku dronov v režime BVLOS. Dron takto dnes odštartoval z Elektrickej stanice v Lemešanoch

X
X
X
X