Eversheds Sutherland
VSE
Belimo

Pozvánka na konferenciu: VZDUCHOTECHNIKA 2023

22. ročník vedecko-odbornej konferencie SSTP s témou "Budúcnosť vetrania, klimatizácie a chladenia" sa uskutoční v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.

Pozvánka na konferenciu: VZDUCHOTECHNIKA 2023

Foto: SSTP

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, člen ZSVTS, REHVA, Stavebná fakulta STU Bratislava, Katedra TZB, Slovenská komora stavebných inžinierov

Vás pozývajú na 22. ročník vedecko-odbornej konferencie

VZDUCHOTECHNIKA2023

Budúcnosť vetrania, klimatizácie a chladenia


Konferencia nadväzuje na predchádzajúce ročníky konferencie VETRANIE a KLIMATIZÁCIA. Tak ako predchádzajúce ročníky uskutočnené na mnohých miestach Vysokých Tatier a v Bratislave bude aj tento dvadsiaty druhý príležitosťou na stretnutie odborníkov, ktorí pôsobia pri príprave, realizácii a prevádzke vetracej a klimatizačnej techniky. Organizátor podujatia uvíta aj kolegov z výskumu, štátnej správy a školstva, ktorí spolupracujú pri tvorbe vnútornej klímy budov.


Termín a miesto konania

 • 8. - 9. júna 2023 /štvrtok-piatok/
 • hotel ATRIUM***, Nový Smokovec - Vysoké Tatry

Cieľom konferencie je umožniť stretnutie odborníkov a priniesť im nové poznatky v týchto tematických okruhoch:

 • Legislatíva vo vzduchotechnike
 • Vzduchotechnika v budovách bytovej výstavby a rodinných domoch
 • Vzduchotechnika v budovách občianskej vybavenosti
 • Zdroje chladu a tepla pre vzduchotechniku
 • Meranie a regulácia vo vzduchotechnike

Odborný program doplnia firemné prednášky a prezentácie výrobcov a predajcov vetracej a klimatizačnej techniky.

Odborný garant:

 • Ing. Vladimíra Malíková | Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP)

Prípravný výbor:

 • Ing. Jozef Löffler, Výskumný ústav vzduchotechniky
 • Ing. Kristína Baloghová, PhD., SvF STU v Bratislave
 • Ing. arch. Zuzana Ládyová, Smartsun s.r.o.
 • Ing. Peter Muškát, Ptáček – veľkoobchod, a.s.
 • prof. Ing. Michal Masaryk, PhD., SjF STU v Bratislave

Program konferencie:

8. 6. 2023 štvrtok

8.30 - 09.45 h. Registrácia účastníkov

9.45 - 10.00 h. Otvorenie konferencie
Ing. Vladimíra Malíková | SSTP

10.00 - 12.00 h. I. sekcia: LEGISLATÍVA VO VZDUCHOTECHNIKE

 • vedie: Ing. Jozef Löffler, Výskumný ústav vzduchotechniky
 • generálny partner konferencie: GS SOFT Slovakia s.r.o.
 1. Vzduchotechnika: minulosť, súčasnosť, budúcnosť | V. Orovnický, Daikin ACE Slovakia s.r.o.
 2. Vetranie budov. Legislatívne opatrenia EÚ na zníženie spotreby zemného plynu. Inovácie a ich potenciál na zníženie potreby zemného plynu | J. Löffler, Výskumný ústav vzduchotechniky
 3. Podpora pre rodinné domy z plánu obnovy | M. Kerestúr, SAŽP
 4. Požiadavky na kvalitu vzduchu vo vetraných priestoroch | S. Vilčeková, Stavebná fakulta TU, Košice
 5. Nové softvérové možnosti pre projektovanie vzduchotechniky (nielen) na platforme AutoCAD | M. Slovák, GS SOFT Slovakia s.r.o.
 6. Vzduchotechnika. Aplikácia Európskych noriem a smerníc. Záväznosť noriem a Smernica CPR 305/2011 pre stavebné výrobky. Odovzdávanie a preberanie vzduchotechniky podľa EN 12599. EN 16798-17 ako náhrada EN 15239 a EN 15240 pre energetickú kontrolu vetracích a klimatizačných systémov | J. Löffler, Výskumný ústav vzduchotechniky

12.00 - 13.00 h. Prestávka na obed

13.00 - 15.00 h. II. sekcia: VZDUCHOTECHNIKA V BUDOVÁCH BYTOVEJ VÝSTAVBY A RODINNÝCH DOMOCH

 • vedie: Ing. arch. Zuzana Ládyová, Smartsun s.r.o.
 • hlavní partneri sekcie: A-INVENT, spol. s r.o.; Lindab a.s.; Multi-VAC SK spol. s r.o.
 1. Technológia vetrania a jej vplyv na kvalitu stavieb | J. Kuchťák, projekčná kancelária DSK
 2. Vetranie bytového domu - projekt | B. Orolín, A-INVENT, spol. s r.o.
 3. Realizácia riadeného vetrania v rodinnom dome | R. Šindlery, Key Energy s.r.o.
 4. Centrálne vzduchotechnické systémy určené pre bytové (vav) vetranie s variabilným prietokom vzduchu | J. Lacha, Lindab a.s.
 5. Rezidenčné vetranie | M. Bliska, Multi-VAC SK spol. s r.o.
 6. Škodlivé látky v domácom prostredí a vhodné stupne filtrácie | Z. Ládyová, Smartsun s.r.o.

15.00 - 15.30 h. Prestávka na kávu

15.30 - 17.30 h. III. sekcia: VZDUCHOTECHNIKA V BUDOVÁCH OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI

 • vedie: Ing. Kristína Baloghová, PhD., ENGIE Services a.s.
 • hlavní partneri sekcie: Saint – gobain construction products, s.r.o.
 1. Význam správneho hydraulického zapojenia výmenníkov VZT jednotiek na efektivitu výroby tepla | A. Ščasný, ENGIE Services a.s.
 2. Climaver – vzduchotechnika pohodlne | S. Pozsonyiová, Saint – gobain construction products, s.r.o.
 3. Vzduchotechnika v energetických auditoch | K. Baloghová, ENGIE Services a.s.
 4. Experimentálne overenie vysokoteplotného chladenia | M. Šimko, D. Petráš, D. Szabó, SvF STU v Bratislave
 5. Moderné vetranie učební po rekonštrukcii | M. Budiaková, FAD STU v Bratislave

17.30 - 20.00 h. Priestor na relax

20.00 - 23.00 h. Príhovor Generálneho partnera konferencie

 • Udelenie ceny SSTP za VZDUCHOTECHNIKU doc. Ing. Jána Valenta, CSc.

Spoločenský večer
9. 6. 2023 piatok

8.30 - 9.00 h. Registrácia účastníkov

9.00 - 11.00 h. IV. sekcia: ZDROJE CHLADU A TEPLA PRE VZDUCHOTECHNIKU

 • vedie: Ing. Peter Muškát, Ptáček – veľkoobchod, a.s.
 • hlavný partner sekcie: Ptáček – veľkoobchod, a.s.; BDR Thermea Group
 1. Chladiace a klimatizačné zariadenia poháňané solárnym a odpadným teplom | M. Masaryk, SjF STU v Bratislave
 2. Zdroje tepla a chladu pre centrálnu a decentrálnu vzduchotechniku | J. Babinský, Hoval SK spol. s r.o.
 3. Znižovanie energetickej náročnosti obytných budov využitím energetické potenciálu odpadovej vody ako zdroj tepla pre tepelné čerpadla | A. Miča, SjF ŽU v Žiline
 4. Hybridná kotolňa ako zdroj tepla pre výrobný objekt | A. Brestovský, Vaillant Group Slovakia, s.r.o.
 5. Ptáček veľkoobchod – BDR Thermea Group, dve spoločnosti s tradíciou a silným odkazom na poli komerčných zdrojov pre vykurovanie a chladenie | P. Muškát, Ptáček – veľkoobchod, a.s., J. Kováčik, BDR Thermea Group

11.00 - 11.30 h. Prestávka na kávu

11.30 - 13.30 h. V. sekcia: MERANIE A REGULÁCIA VO VZDUCHOTECHNIKE

 • vedie: prof. Ing. Michal Masaryk, PhD., SjF STU v Bratislave
 • hlavný partner sekcie: Protronix s.r.o., Climaport s.r.o.
 1. Ideální kombinace pro monitoring kvality vnitřního ovzduší | M. Kučera, Protronix s.r.o.
 2. Parametre vnútorného prostredia v priestoroch so sálavými systémami vykurovania a chladenia | B. Junasová, SvF STU v Bratislave 
 3. Zónová regulácia AIRZONE – návrh, dimenzovanie, prínosy | A. Nosko, Climaport s.r.o.
 4. Nízkoteplotné vykurovanie a vysokoteplotné chladenie s fázovou zmenou | E. Švarcová, SvF STU v Bratislave
 5. Názov prednášky čoskoro doplníme | E. Žlnay, Siemens s.r.o.
 6. Dôsledky nedostatočného vetrania vo vysokoškolskej učebni | M. Budiaková, FAD STU v Bratislave

13.30 - 14.00 h. Záver konferencie


Organizačný garant: 

Organizačný výbor: 

 • Ing. Barbora Junasová
 • Ing. Eva Švarcová

Editor zborníka:

 • Mgr. Zuzana Švecová
 • sstp@sstp.sk

Prihláška a program


Denník Energie-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.


Mohlo by vás zaujímať

Ako vybrať ideálny merač tepla pre bytový dom

Ako vybrať ideálny merač tepla pre bytový dom

Pri inštalovaní meračov tepla na ohrev teplej vody a vykurovanie je dobré zohľadňovať viacero faktorov.

Pozvánka na septembrové paralelné konferencie o chladení

Pozvánka na septembrové paralelné konferencie o chladení

Medzivládna organizácia IIR/IIF so sídlom v Paríži a Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku (SZ CHKT) organizujú dve paralelné konferencie o chladení.

Rodinný dom sa dá naprojektovať v energetickej triede A0 aj s plynovým kotlom, odkazujú plynári

Rodinný dom sa dá naprojektovať v energetickej triede A0 aj s plynovým kotlom, odkazujú plynári

Vzorové projekty domov vypracovala Katedra technických zariadení budov na Stavebnej fakulte STU. Na vyžiadanie ich poskytujú bezplatne.

X
X
X
X