VSE
Dny teplárenství a energetiky 2024
Belimo 2

Pozvánka na konferenciu: VZDUCHOTECHNIKA 2023

22. ročník vedecko-odbornej konferencie SSTP s témou "Budúcnosť vetrania, klimatizácie a chladenia" sa uskutoční v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.

Pozvánka na konferenciu: VZDUCHOTECHNIKA 2023

Foto: SSTP

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, člen ZSVTS, REHVA, Stavebná fakulta STU Bratislava, Katedra TZB, Slovenská komora stavebných inžinierov

Vás pozývajú na 22. ročník vedecko-odbornej konferencie

VZDUCHOTECHNIKA2023

Budúcnosť vetrania, klimatizácie a chladenia


Konferencia nadväzuje na predchádzajúce ročníky konferencie VETRANIE a KLIMATIZÁCIA. Tak ako predchádzajúce ročníky uskutočnené na mnohých miestach Vysokých Tatier a v Bratislave bude aj tento dvadsiaty druhý príležitosťou na stretnutie odborníkov, ktorí pôsobia pri príprave, realizácii a prevádzke vetracej a klimatizačnej techniky. Organizátor podujatia uvíta aj kolegov z výskumu, štátnej správy a školstva, ktorí spolupracujú pri tvorbe vnútornej klímy budov.


Termín a miesto konania

 • 8. - 9. júna 2023 /štvrtok-piatok/
 • hotel ATRIUM***, Nový Smokovec - Vysoké Tatry

Cieľom konferencie je umožniť stretnutie odborníkov a priniesť im nové poznatky v týchto tematických okruhoch:

 • Legislatíva vo vzduchotechnike
 • Vzduchotechnika v budovách bytovej výstavby a rodinných domoch
 • Vzduchotechnika v budovách občianskej vybavenosti
 • Zdroje chladu a tepla pre vzduchotechniku
 • Meranie a regulácia vo vzduchotechnike

Odborný program doplnia firemné prednášky a prezentácie výrobcov a predajcov vetracej a klimatizačnej techniky.

Odborný garant:

 • Ing. Vladimíra Malíková | Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP)

Prípravný výbor:

 • Ing. Jozef Löffler, Výskumný ústav vzduchotechniky
 • Ing. Kristína Baloghová, PhD., SvF STU v Bratislave
 • Ing. arch. Zuzana Ládyová, Smartsun s.r.o.
 • Ing. Peter Muškát, Ptáček – veľkoobchod, a.s.
 • prof. Ing. Michal Masaryk, PhD., SjF STU v Bratislave

Program konferencie:

8. 6. 2023 štvrtok

8.30 - 09.45 h. Registrácia účastníkov

9.45 - 10.00 h. Otvorenie konferencie
Ing. Vladimíra Malíková | SSTP

10.00 - 12.00 h. I. sekcia: LEGISLATÍVA VO VZDUCHOTECHNIKE

 • vedie: Ing. Jozef Löffler, Výskumný ústav vzduchotechniky
 • generálny partner konferencie: GS SOFT Slovakia s.r.o.
 1. Vzduchotechnika: minulosť, súčasnosť, budúcnosť | V. Orovnický, Daikin ACE Slovakia s.r.o.
 2. Vetranie budov. Legislatívne opatrenia EÚ na zníženie spotreby zemného plynu. Inovácie a ich potenciál na zníženie potreby zemného plynu | J. Löffler, Výskumný ústav vzduchotechniky
 3. Podpora pre rodinné domy z plánu obnovy | M. Kerestúr, SAŽP
 4. Požiadavky na kvalitu vzduchu vo vetraných priestoroch | S. Vilčeková, Stavebná fakulta TU, Košice
 5. Nové softvérové možnosti pre projektovanie vzduchotechniky (nielen) na platforme AutoCAD | M. Slovák, GS SOFT Slovakia s.r.o.
 6. Vzduchotechnika. Aplikácia Európskych noriem a smerníc. Záväznosť noriem a Smernica CPR 305/2011 pre stavebné výrobky. Odovzdávanie a preberanie vzduchotechniky podľa EN 12599. EN 16798-17 ako náhrada EN 15239 a EN 15240 pre energetickú kontrolu vetracích a klimatizačných systémov | J. Löffler, Výskumný ústav vzduchotechniky

12.00 - 13.00 h. Prestávka na obed

13.00 - 15.00 h. II. sekcia: VZDUCHOTECHNIKA V BUDOVÁCH BYTOVEJ VÝSTAVBY A RODINNÝCH DOMOCH

 • vedie: Ing. arch. Zuzana Ládyová, Smartsun s.r.o.
 • hlavní partneri sekcie: A-INVENT, spol. s r.o.; Lindab a.s.; Multi-VAC SK spol. s r.o.
 1. Technológia vetrania a jej vplyv na kvalitu stavieb | J. Kuchťák, projekčná kancelária DSK
 2. Vetranie bytového domu - projekt | B. Orolín, A-INVENT, spol. s r.o.
 3. Realizácia riadeného vetrania v rodinnom dome | R. Šindlery, Key Energy s.r.o.
 4. Centrálne vzduchotechnické systémy určené pre bytové (vav) vetranie s variabilným prietokom vzduchu | J. Lacha, Lindab a.s.
 5. Rezidenčné vetranie | M. Bliska, Multi-VAC SK spol. s r.o.
 6. Škodlivé látky v domácom prostredí a vhodné stupne filtrácie | Z. Ládyová, Smartsun s.r.o.

15.00 - 15.30 h. Prestávka na kávu

15.30 - 17.30 h. III. sekcia: VZDUCHOTECHNIKA V BUDOVÁCH OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI

 • vedie: Ing. Kristína Baloghová, PhD., ENGIE Services a.s.
 • hlavní partneri sekcie: Saint – gobain construction products, s.r.o.
 1. Význam správneho hydraulického zapojenia výmenníkov VZT jednotiek na efektivitu výroby tepla | A. Ščasný, ENGIE Services a.s.
 2. Climaver – vzduchotechnika pohodlne | S. Pozsonyiová, Saint – gobain construction products, s.r.o.
 3. Vzduchotechnika v energetických auditoch | K. Baloghová, ENGIE Services a.s.
 4. Experimentálne overenie vysokoteplotného chladenia | M. Šimko, D. Petráš, D. Szabó, SvF STU v Bratislave
 5. Moderné vetranie učební po rekonštrukcii | M. Budiaková, FAD STU v Bratislave

17.30 - 20.00 h. Priestor na relax

20.00 - 23.00 h. Príhovor Generálneho partnera konferencie

 • Udelenie ceny SSTP za VZDUCHOTECHNIKU doc. Ing. Jána Valenta, CSc.

Spoločenský večer
9. 6. 2023 piatok

8.30 - 9.00 h. Registrácia účastníkov

9.00 - 11.00 h. IV. sekcia: ZDROJE CHLADU A TEPLA PRE VZDUCHOTECHNIKU

 • vedie: Ing. Peter Muškát, Ptáček – veľkoobchod, a.s.
 • hlavný partner sekcie: Ptáček – veľkoobchod, a.s.; BDR Thermea Group
 1. Chladiace a klimatizačné zariadenia poháňané solárnym a odpadným teplom | M. Masaryk, SjF STU v Bratislave
 2. Zdroje tepla a chladu pre centrálnu a decentrálnu vzduchotechniku | J. Babinský, Hoval SK spol. s r.o.
 3. Znižovanie energetickej náročnosti obytných budov využitím energetické potenciálu odpadovej vody ako zdroj tepla pre tepelné čerpadla | A. Miča, SjF ŽU v Žiline
 4. Hybridná kotolňa ako zdroj tepla pre výrobný objekt | A. Brestovský, Vaillant Group Slovakia, s.r.o.
 5. Ptáček veľkoobchod – BDR Thermea Group, dve spoločnosti s tradíciou a silným odkazom na poli komerčných zdrojov pre vykurovanie a chladenie | P. Muškát, Ptáček – veľkoobchod, a.s., J. Kováčik, BDR Thermea Group

11.00 - 11.30 h. Prestávka na kávu

11.30 - 13.30 h. V. sekcia: MERANIE A REGULÁCIA VO VZDUCHOTECHNIKE

 • vedie: prof. Ing. Michal Masaryk, PhD., SjF STU v Bratislave
 • hlavný partner sekcie: Protronix s.r.o., Climaport s.r.o.
 1. Ideální kombinace pro monitoring kvality vnitřního ovzduší | M. Kučera, Protronix s.r.o.
 2. Parametre vnútorného prostredia v priestoroch so sálavými systémami vykurovania a chladenia | B. Junasová, SvF STU v Bratislave 
 3. Zónová regulácia AIRZONE – návrh, dimenzovanie, prínosy | A. Nosko, Climaport s.r.o.
 4. Nízkoteplotné vykurovanie a vysokoteplotné chladenie s fázovou zmenou | E. Švarcová, SvF STU v Bratislave
 5. Názov prednášky čoskoro doplníme | E. Žlnay, Siemens s.r.o.
 6. Dôsledky nedostatočného vetrania vo vysokoškolskej učebni | M. Budiaková, FAD STU v Bratislave

13.30 - 14.00 h. Záver konferencie


Organizačný garant: 

Organizačný výbor: 

 • Ing. Barbora Junasová
 • Ing. Eva Švarcová

Editor zborníka:

 • Mgr. Zuzana Švecová
 • sstp@sstp.sk

Prihláška a program


Denník Energie-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.


Mohlo by vás zaujímať

Aká je budúcnosť chladív v tepelných čerpadlách?

Aká je budúcnosť chladív v tepelných čerpadlách?

Ako vyzerá súčasný trh s chladivami pre tepelné čerpadlá a ktoré sú najperspektívnejšie do budúcnosti?

Menia sa pravidlá poskytovania štátnej pomoci. Týkajú sa najmä CZT

Menia sa pravidlá poskytovania štátnej pomoci. Týkajú sa najmä CZT

Nové podmienky minimálnej pomoci a štátnej pomoci sa vzťahujú na investície ekonomických subjektov do energetickej efektívnosti, OZE, KVET a CZT.

Českým odoberateľom urýchlia prechod na inteligentnú energetickú sieť

Českým odoberateľom urýchlia prechod na inteligentnú energetickú sieť

Český dodávateľ integruje nemecký softvér Envelio. Softvér nemeckého scaleupu má pomôcť spoločnosti EG.D digitalizovať a automatizovať energetickú distribučnú sieť.