VSE
VSE
Belimo

Pozvánka na konferenciu: VZDUCHOTECHNIKA 2022

Dvadsiaty prvý ročník vedecko-odbornej konferencie SSTP s témou "Hybridné zdroje energie pre vetranie a klimatizáciu" sa uskutoční tradične vo Vysokých Tatrách.

Pozvanka na konferenciu: VZDUCHOTECHNIKA 2022

Foto: SSTP

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, člen ZSVTS, REHVA, Stavebná fakulta STU Bratislava, Katedra TZB, Slovenská komora stavebných inžinierov

Vás pozývajú na 21. ročník vedecko-odbornej konferencie

VZDUCHOTECHNIKA 2022

Hybridné zdroje energie pre vetranie a klimatizáciu


Konferencia nadväzuje na predchádzajúce ročníky konferencie VETRANIE a KLIMATIZÁCIA. Tak ako predchádzajúce ročníky uskutočnené na mnohých miestach Vysokých Tatier a v Bratislave bude aj tento dvadsiaty prvý príležitosťou na stretnutie odborníkov, ktorí pôsobia pri príprave, realizácii a prevádzke vetracej a klimatizačnej techniky. Organizátor podujatia uvíta aj kolegov z výskumu, štátnej správy a školstva, ktorí spolupracujú pri tvorbe vnútornej klímy budov.


Termín a miesto konania

 • 9. - 10. jún 2022 /štvrtok-piatok/
 • Grand Hotel PERMON****, Podbanské - Vysoké Tatry

Cieľom konferencie je umožniť stretnutie odborníkov a priniesť im nové poznatky v týchto tematických okruhoch:

 • Legislatíva vo Vzduchotechnike
 • Vzduchotechnika v budovách občianskej vybavenosti
 • Priemyselná vzduchotechnika
 • Vzduchotechnika v budovách bytovej výstavby a rodinných domoch
 • Zdroje chladu a tepla pre Vzduchotechniku

Odborný program doplnia firemné prednášky a prezentácie výrobcov a predajcov vetracej a klimatizačnej techniky.

Odborný garant:

 • doc. Ing. Zuzana Straková, PhD. | Stavebná fakulta STU v Bratislave, zuzana.strakova@stuba.sk

Predseda SSTP:

 • prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. | Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP), dusan.petras@stuba.sk

Prípravný výbor:

 • Ing. Jozef Löffler, Výskumný ústav vzduchotechniky
 • Ing. Kristína Baloghová, PhD., SvF STU v Bratislave
 • Ing. arch. Zuzana Ládyová, Smartsun s.r.o.
 • Ing. Peter Muškát, Robert Bosch spol. s r. o. Bratislava, Divízia Termotechnika Buderus

Program konferencie

9. 6. 2022 štvrtok

08.30 - 18.00 h. Registrácia účastníkov

09.45 - 10.00 h. Otvorenie konferencie
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. | SSTP; doc. Ing. Zuzana Straková, PhD. | SvF STU

10.00 - 12.00 h. I. sekcia: LEGISLATÍVA VO VZDUCHOTECHNIKE

 • vedie: Ing. Jozef Löfflér, Výskumný ústav vzduchotechniky
 • hlavný partner sekcie: DAIKIN
 1. Legislatíva vo vzduchotechnike. Stratégie úspor energie | Jozef Löffler, Výskumný ústav vzduchotechniky
 2. Merania vplyvu technológie na kvalitu vnútorného vzduchu | Vladimír Orovnický, Daikin Airconditioning Central Europe - Slovakia s.r.o.
 3. Porovnanie spôsobov výpočtu dávky vzduchu pre nebytové priestory | Barbora Junasová, SvF STU v Bratislave
 4. Subjektívne hodnotenie vnútorného prostredia budov | Dušan Petráš, SvF STU v Bratislave

12.00 - 13.00 h. Prestávka na obed

13.00 - 15.00 h II. sekcia: VZDUCHOTECHNIKA V BUDOVÁCH OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI

 • vedie: Ing. Kristína Baloghová, PhD., ENGIE Services, a.s.
 • hlavní partneri sekcie:
 1. Legislatívne úpravy v oblasti hromadných garáží pri implementácii elektromobility | Tomáš Krchnák, Colt International s.r.o.
 2. Hygienický adiabatický zvlhčovač vzduchu Condair DL | Ondrej Tikl, Flair, a.s. org. zložka Slovensko
 3. Riešenie prestupov cez stavebné konštrukcie v BIM prostredí | Tomáš Funtík, BIM asociácia Slovensko
 4. Pretlakové vetranie chránených únikových ciest | Peter Mitala, Mercor Slovakia s. r. o.
 5. Kvalita vnútorného vzduchu v materskej škole | Pavol Štefanič, SvF STU v Bratislave
 6. Vetranie administratívnych budov s novými typmi interiérov | Mária Budiaková, FAD STU v Bratislave

15.00 - 15.30 h. Prestávka na kávu

15.30 - 17.30 h. III. sekcia: PRIEMYSELNÁ VZDUCHOTECHNIKA

 • vedie: doc. Ing. Zuzana Straková, PhD., SvF STU v Bratislave
 • hlavný partner sekcie: Hoval SK spol. s r.o.
 1. Úprava priestorovej klímy v halových objektoch pomocou obnoviteľných zdrojov energie | Ľubomír Šardík, Hoval SK spol. s r.o.
 2. Skúsenosti s prevádzkou Heat Recovery (HeRec) VRV | Milan Byčan, MANDÍK, a.s.
 3. Vhodný a energeticky úsporný návrh VZT jednotek a jejich vestaveb pro větrání hal náročných výrobních provozů | Jozef Vojtaššák, Lidl SR, v.o.s.
 4. Návrh indukčných digestorov nielen pre veľkokapacitné kuchyne v priemyselných závodoch | Ondřej Hojer, Kotrbatý V.M.Z., spol. s r.o.
 5. Tesnosti vzduchotechnických systémov/ Úspora energie & Eurovent | Richard Koller, Lindab a.s.
 6. Kvalita vzduchu v priemyselných prevádzkach | Michal Čačányi, Proer, s.r.o.
 7. Vhodná voľba typu vzduchotechniky pre halový priemyselný objekt | Zuzana Straková, SvF STU v Bratislave

15.00 - 15.30 h. Prestávka na kávu

17.30 - 18.30 h. DISKUSNÉ FÓRUM – Hybridné zdroje energie pre vetranie a klimatizácie

 • vedie: Ing. Jozef Löfflér, Výskumný ústav vzduchotechniky

20.00 - 23.00 h. Udelenie ceny SSTP za VZDUCHOTECHNIKU doc. Ing. Jána Valenta, CSc.

20.00 - 23.00 h. Spoločenský večer so skupinou DUCHOŇOVCI10. 6. 2022 piatok

08.30 - 09.00 h. Registrácia účastníkov

09.00 - 11.00 h. IV. sekcia: VZDUCHOTECHNIKA V BUDOVÁCH BYTOVEJ VÝSTAVBY A RODINNÝCH DOMOCH

 • vedie: Ing. arch. Zuzana Ládyová, Smartsun s.r.o.
 • hlavný partner sekcie: A-Invent, s.r.o.; Lindab a.s.
 1. Vzduchotechnika budov v kontexte kolaudácie novostavieb a plánu obnovy | Peter Hýsek, M&H project, Andrej Moravčík, M&H rekuperácie
 2. Decentne decentrálne vetranie | Branislav Orolín, A-Invent, s.r.o.
 3. Riadené vetranie v rodinnom/bytovom dome – realizácia, spustenie a servis | René Šindlery, Key Energy s.r.o.
 4. Centrálny VZT systém Lindab pro bytové VAV větrání | Jozef Lacha, Lindab a.s.
 5. Hodnotenie kvality vnútorného prostredia v bytoch po komplexnej obnove budovy | Tomáš Strenk, SvF STU v Bratislave
 6. Dôsledky nedostatočného vetrania v obytných interiéroch | Mária Budiaková, FAD STU v Bratislave

11.00 - 11.30 h. Prestávka na kávu

11.30 - 13.30 h. V. sekcia: ZDROJE CHLADU A TEPLA PRE VZDUCHOTECHNIKU

 • vedie: Ing. Peter Muškát, Robert Bosch spol. s r. o. Bratislava, Divízia Termotechnika Buderus
 • hlavný partner sekcie: Robert Bosch – Termotechnika Buderus
 1. Využitie solárnych a odpadných tepiel na výrobu chladu vo vzduchotechnike | Michal Masaryk, Peter Mlynár, SjF STU v Bratislave, Zuzana Straková, SvF STU v Bratislave
 2. Rekonštrukcia zdroja chladu a tepla v TV Markíza s využitím TČ s SZT | Peter Kontroš, ENGIE Services a.s.
 3. Význam tienenia a solárnej konvekcie pre znižovanie tepelnej záťaže budov | Michal Masaryk jr., Lucia Bursíková, Michal Masaryk St., SjF STU v Bratislave, Zuzana Straková, SvF STU v Bratislave
 4. Spôsoby zabezpečenia tepla a chladu pre vzduchotechnické zariadenia | Peter Muškát, Martin Fabry, Petra Pokorná, Termotechnika BUDERUS - Robert BOSCH spol. s r.o.

13.30 - 14.00 h. Záver konferencie


Organizačný garant: 

Organizačný výbor: 
 • Ing. Tomáš Strenk 
 • Ing. Pavol Štefanič 

Editor zborníka:

 • Mgr. Zuzana Švecová
 • sstp@sstp.sk

Prihláška a program


Denník Energie-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.Mohlo by vás zaujímať

Prinesú investície a nezvýšia dlh. Garantované energetické služby obnovia budovy, hovorí šéfka ESCO Slovensko

Prinesú investície a nezvýšia dlh. Garantované energetické služby obnovia budovy, hovorí šéfka ESCO Slovensko

Optimálne využívanie energií sa týka mnohých oblastí, a to nám pomáha rásť, hovorí Naďa Hartmann. ESCO Slovensko má pod sebou už osem dcérskych spoločností.

Zvyšuje energetickú sebestačnosť. Ako funguje batériové úložisko v miestnej distribučnej sieti

Zvyšuje energetickú sebestačnosť. Ako funguje batériové úložisko v miestnej distribučnej sieti

Veľkokapacitná batéria optimalizuje využívanie elektriny z fotovoltiky v priemyselnom areáli.

Pozvánka na konferenciu: VZDUCHOTECHNIKA 2024

Pozvánka na konferenciu: VZDUCHOTECHNIKA 2024

23. ročník vedecko-odbornej konferencie SSTP s témou "Vnútorné prostredie a energetická náročnosť budov so vzduchotechnikou" sa uskutoční v polovici júna v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.

X
X
X
X