Pozvánka na konferenciu: VZDUCHOTECHNIKA 2021 | ENERGIE-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
VSE
Belimo

Pozvánka na konferenciu: VZDUCHOTECHNIKA 2021

Dvadsiaty ročník s podtextom „Dobrý vzduch si uvedomíme až vtedy, keď ho nemáme...“ sa uskutoční na konci októbra v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.

Pozvánka na konferenciu: VZDUCHOTECHNIKA 2021

SSTP

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, člen ZSVTS, REHVA, Stavebná fakulta STU Bratislava, Katedra TZB a Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI)

Vás pozývajú na 20. ročník obnovenej medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie

VZDUCHOTECHNIKA 2021

na tému: Dobrý vzduch si uvedomíme až vtedy, keď ho nemáme...


Konferencia nadväzuje na predchádzajúce ročníky konferencie VETRANIE a KLIMATIZÁCIA. Poskytne príležitosť na stretnutie odborníkov, pôsobiacich pri príprave, realizácii a prevádzke vetracej a klimatizačnej techniky. Organizátori uvítajú aj kolegov z výskumu, štátnej správy a školstva, ktorí spolupracujú pri tvorbe vnútornej klímy budov. Odborný program doplnia firemné prednášky a prezentácie výrobcov a predajcov vetracej a klimatizačnej techniky.


Termín a miesto konania

 • 25. - 26. októbra 2021 (pondelok-utorok)
 • Grand Hotel Permon****, Podbanské

Konferencia je rozdelená na päť tematických okruhov:

 • Legislatíva vo vzduchotechnike
 • Vzduchotechnika v budovách občianskej vybavenosti
 • Priemyselná vzduchotechnika
 • Vzduchotechnika v budovách bytovej výstavby a rodinných domoch
 • Zdroje chladu a tepla pre Vzduchotechniku

Odborný garant:

 • doc. Ing. Zuzana Straková, PhD. | Stavebná fakulta STU Bratislava, zuzana.strakova@stuba.sk

Predseda SSTP:

 • prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. | Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP), dusan.petras@stuba.sk

Prípravný výbor:

 • Ing. Jozef Löffler | Výskumný ústav vzduchotechniky
 • Ing. Kristína Baloghová | PhD., SvF STU Bratislava
 • Ing. Jiří Petlach | TZB
 • doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D. | VUT Brno
 • doc. Ing. Michal Masaryk, PhD. | SjF STU Bratislava

Program konferencie

25. 10. 2021 pondelok

08.30 - 18.00 h. Registrácia účastníkov

09.45 - 10.00 h. Otvorenie konferencie
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. | SSTP; doc. Ing. Zuzana Straková, PhD. | SvF STU

10.00 - 12.00 h. I. sekcia: LEGISLATÍVA VO VZDUCHOTECHNIKE

 • vedie: Ing. Jozef Löffler | Výskumný ústav vzduchotechniky
 • hlavný partner sekcie: robatherm Slovensko s.r.o.; RUVIREX a.s.
 1. Usmernenie pre navrhovanie a prevádzku Vzduchotechniky v súvislosti s Covid-19. Kontroly hygienickej bezpečnosti. | Jozef Löffler, Výskumný ústav vzduchotechniky
 2. Kvalita vnútorného ovzdušia v rôznych typoch budov s monitoringom. Administratíva, priemysel a verejná sprava | Vladimír Orovnický, Daikin Airconditioning Central Europe - Slovakia s.r.o.
 3. Trendy a vývoj v oblasti novelizácie Nariadenia v EK 1253/2014 o energetickej efektívnosti vetracích jednotiek | Júlia Jánošová, robatherm Slovensko s.r.o.
 4. Požiadavky na kvalitu vnútorného prostredia klimatizovaných budov | Junasová Barbora, Michal Krajčík, SvF STU Bratislava
 5. Zdravý vzduch v budovách - spôsob ako | Milan Obrk, Ruvirex a.s.
 6. Energetické hodnotenie budov so vzduchotechnikou | Dušan Petráš, SvF STU Bratislava

12.00 - 13.00 h. Prestávka na obed

13.00 - 15.00 h. II. sekcia: VZDUCHOTECHNIKA V BUDOVÁCH OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI

 • vedie: Ing. Kristína Baloghová, PhD., SvF STU Bratislava
 • hlavní partneri sekcie: Remak a.s. ISOVER Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
 1. Vývoj požiadaviek na vzduchotechniku v budovách občianskej vybavenosti | Kristína Baloghová, SvF STU Bratislava
 2. Efektívne vetranie podzemných garáží | Marián Šebeš, Colt International s.r.o.
 3. Výpočet dávky vzduchu pre nebytové priestory, alebo koľko vzduchu treba na vetranie kancelárií? | Barbora Junasová, Michal Krajčík, SvF STU Bratislava
 4. Vplyv systémov vetrania na zdravie človeka, mikrobiologické a chemické faktory vyskytujúce sa v rezidentných budovách | Michal Hudeček, Ener Group a.s.
 5. VZT potrubia Climaver - Ušetrite priestor, peniaze, čas a energiu | Kristian Riška, Isover Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
 6. Optimalizácia prevádzky vetracieho systému veľkej prednáškovej sály | Mária Budiaková, Fakulta architektúry a dizajnu STU Bratislava

15.00 - 15.30 h. Prestávka na kávu

15.30 - 17.30 h. III. sekcia: PRIEMYSELNÁ VZDUCHOTECHNIKA

 • vedie: doc. Ing. Zuzana Straková, PhD., SvF STU Bratislava
 • hlavný partner sekcie: Flair, a.s.org. z. Slovensko
 1. Požiadavky na vnútornú mikroklímu v priemyselnom stavebnom objekte | Zuzana Straková, Pavol Štefanič, SvF STU Bratislava
 2. Adsorpčné odvlhčovanie - princíp a aplikácie v praxi | A. Šalátek, Flair, a.s.org. z. Slovensko
 3. Filtrácia priemyselných procesov (výbušný a nevýbušný prach, obrábacie emulzie a olejová hmla) | František Bálint, Camfil s.r.o.
 4. Vplyv ventilátorovej komory na vzduchový výkon a akustiku zabudovaných voľne obežných kôl -  Experimentálne skúšky v laboratóriu spoločnosti Ziehl-Abegg | Peter Pribyl, Ziehl-Abegg s.r.o.
 5. Větrání a teplovzdušné vytápění v průmyslových halách | Ondřej Hojer, Kotrbatý V.M.Z., spol. s r.o.
 6. Efektívne znižovanie nákladov na vykurovanie pomocou vzduchotechniky (prípadová štúdia) | Ján Babinský, Hoval SK spol. s r.o.

17.30 - 18.30 h. Diskusné fórum - PROJEKTOVANIE VO VZDUCHOTECHNIKE

 • vedie: Ing. Jiří Petlach, TZB

20.00 - 23.00 h. Udelenie ceny SSTP za VZDUCHOTECHNIKU doc. Ing. Jána Valenta, CSc.
+ Spoločenský večer26. 10. 2021 utorok

08.30 - 10.00 h. Registrácia účastníkov

09.00 - 11.00 h. IV. sekcia: VZDUCHOTECHNIKA V BUDOVÁCH BYTOVEJ VÝSTAVBY A RODINNÝCH DOMOCH

 • vedie: doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D., VUT Brno
 • hlavný partner sekcie: A-INVENT s.r.o.; TRANE ČR
 1. Systémy zpětného získávání tepla - častý problém účinnosti z pohledu znalce | Aleš Rubina, VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov
 2. Kvalita vzduchu prostorů pro bydlení | Olga Rubinová, VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov
 3. Základné princípy fungovania a platné normy pre decentrálne systémy vetrania s rekuperáciou | Dieter Karg, A-INVENT s.r.o.
 4. Moderní metody při návrhu větrání rodinných domů | Pavel Uher, VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov
 5. Remak a.s. - řešení větrání pro bydlení a jiné aplikace | Jakub Bližňák, Remak a.s.
 6. Měření fyzikálních veličin při teplovzdušném větrání a vytápění prostorů pro bydlení | Petr Blasinski, VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov

11.00 - 11.30 h. Prestávka na kávu

11.30 - 13.30 h. V. sekcia: ZDROJE CHLADU A TEPLA PRE VZDUCHOTECHNIKU

 • vedie: doc. Ing. Michal Masaryk, PhD., SjF STU Bratislava
 • hlavný partner sekcie: ATREA SK s.r.o.
 1. Nové trendy v oblasti zdrojov chladu pre Vzduchotechniku | Michal Masaryk, SjF STU Bratislava
 2. Vetranie s rekuperáciou pre bytové domy | Zdeněk Zikán, ATREA SK s.r.o.
 3. Teplom poháňané chladiace systémy pre veľkopriestorové stavebné objekty | Peter Mlynár, SjF STU Bratislava
 4. Rooftopy TRANE, Zdroje chladu a tepla | Jaroslav Široký, TRANE ČR
 5. Riešenie vzduchotechniky s použitím BIM | Tomáš Funtik, Michal Pasiar, BIM asociácia Slovensko

13.30 - 14.00 h. Záver konferencie


Organizačný garant:

Editor zborníka:

 • Mgr. Zuzana Švecová | SSTP, Koceľova 15, Bratislava
 • sstp@sstp.sk

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu poradia prednášok 


Prihláška a program


Denník Energie-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.


Mohlo by vás zaujímať

Búdky na stožiaroch SEPS pomohli rekordne úspešnej hniezdnej sezóne vzácneho sokola

Búdky na stožiaroch SEPS pomohli rekordne úspešnej hniezdnej sezóne vzácneho sokola

Spoločnosť SEPS realizuje inštaláciu búdok na elektrické vedenia výmenou existujúcich chátrajúcich drevených búdok za hliníkové.

Domácnosti, ktoré odoberajú Zelenú energiu od VSE, sú udržateľnejšie

Domácnosti, ktoré odoberajú Zelenú energiu od VSE, sú udržateľnejšie

Východoslovenská energetika nakupuje zelenú energiu od slovenských výrobcov.

Aká je návratnosť investície do veľkej fotovoltickej elektrárne?

Aká je návratnosť investície do veľkej fotovoltickej elektrárne?

Rastúcim cenám elektriny sa najmä veľkí odberatelia môžu brániť vlastnou výrobou. Ekonomická výhodnosť lokálneho zdroja je veľmi zaujímavá, myslí si odborník.