Eversheds Sutherland
VSDS
Belimo

Pozvánka na konferenciu: VZDUCHOTECHNIKA 2021

Dvadsiaty ročník s podtextom „Dobrý vzduch si uvedomíme až vtedy, keď ho nemáme...“ sa uskutoční na konci októbra v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.

Pozvánka na konferenciu: VZDUCHOTECHNIKA 2021

SSTP

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, člen ZSVTS, REHVA, Stavebná fakulta STU Bratislava, Katedra TZB a Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI)

Vás pozývajú na 20. ročník obnovenej medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie

VZDUCHOTECHNIKA 2021

na tému: Dobrý vzduch si uvedomíme až vtedy, keď ho nemáme...


Konferencia nadväzuje na predchádzajúce ročníky konferencie VETRANIE a KLIMATIZÁCIA. Poskytne príležitosť na stretnutie odborníkov, pôsobiacich pri príprave, realizácii a prevádzke vetracej a klimatizačnej techniky. Organizátori uvítajú aj kolegov z výskumu, štátnej správy a školstva, ktorí spolupracujú pri tvorbe vnútornej klímy budov. Odborný program doplnia firemné prednášky a prezentácie výrobcov a predajcov vetracej a klimatizačnej techniky.


Termín a miesto konania

 • 25. - 26. októbra 2021 (pondelok-utorok)
 • Grand Hotel Permon****, Podbanské

Konferencia je rozdelená na päť tematických okruhov:

 • Legislatíva vo vzduchotechnike
 • Vzduchotechnika v budovách občianskej vybavenosti
 • Priemyselná vzduchotechnika
 • Vzduchotechnika v budovách bytovej výstavby a rodinných domoch
 • Zdroje chladu a tepla pre Vzduchotechniku

Odborný garant:

 • doc. Ing. Zuzana Straková, PhD. | Stavebná fakulta STU Bratislava, zuzana.strakova@stuba.sk

Predseda SSTP:

 • prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. | Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP), dusan.petras@stuba.sk

Prípravný výbor:

 • Ing. Jozef Löffler | Výskumný ústav vzduchotechniky
 • Ing. Kristína Baloghová | PhD., SvF STU Bratislava
 • Ing. Jiří Petlach | TZB
 • doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D. | VUT Brno
 • doc. Ing. Michal Masaryk, PhD. | SjF STU Bratislava

Program konferencie

25. 10. 2021 pondelok

08.30 - 18.00 h. Registrácia účastníkov

09.45 - 10.00 h. Otvorenie konferencie
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. | SSTP; doc. Ing. Zuzana Straková, PhD. | SvF STU

10.00 - 12.00 h. I. sekcia: LEGISLATÍVA VO VZDUCHOTECHNIKE

 • vedie: Ing. Jozef Löffler | Výskumný ústav vzduchotechniky
 • hlavný partner sekcie: robatherm Slovensko s.r.o.; RUVIREX a.s.
 1. Usmernenie pre navrhovanie a prevádzku Vzduchotechniky v súvislosti s Covid-19. Kontroly hygienickej bezpečnosti. | Jozef Löffler, Výskumný ústav vzduchotechniky
 2. Kvalita vnútorného ovzdušia v rôznych typoch budov s monitoringom. Administratíva, priemysel a verejná sprava | Vladimír Orovnický, Daikin Airconditioning Central Europe - Slovakia s.r.o.
 3. Trendy a vývoj v oblasti novelizácie Nariadenia v EK 1253/2014 o energetickej efektívnosti vetracích jednotiek | Júlia Jánošová, robatherm Slovensko s.r.o.
 4. Požiadavky na kvalitu vnútorného prostredia klimatizovaných budov | Junasová Barbora, Michal Krajčík, SvF STU Bratislava
 5. Zdravý vzduch v budovách - spôsob ako | Milan Obrk, Ruvirex a.s.
 6. Energetické hodnotenie budov so vzduchotechnikou | Dušan Petráš, SvF STU Bratislava

12.00 - 13.00 h. Prestávka na obed

13.00 - 15.00 h. II. sekcia: VZDUCHOTECHNIKA V BUDOVÁCH OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI

 • vedie: Ing. Kristína Baloghová, PhD., SvF STU Bratislava
 • hlavní partneri sekcie: Remak a.s. ISOVER Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
 1. Vývoj požiadaviek na vzduchotechniku v budovách občianskej vybavenosti | Kristína Baloghová, SvF STU Bratislava
 2. Efektívne vetranie podzemných garáží | Marián Šebeš, Colt International s.r.o.
 3. Výpočet dávky vzduchu pre nebytové priestory, alebo koľko vzduchu treba na vetranie kancelárií? | Barbora Junasová, Michal Krajčík, SvF STU Bratislava
 4. Vplyv systémov vetrania na zdravie človeka, mikrobiologické a chemické faktory vyskytujúce sa v rezidentných budovách | Michal Hudeček, Ener Group a.s.
 5. VZT potrubia Climaver - Ušetrite priestor, peniaze, čas a energiu | Kristian Riška, Isover Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
 6. Optimalizácia prevádzky vetracieho systému veľkej prednáškovej sály | Mária Budiaková, Fakulta architektúry a dizajnu STU Bratislava

15.00 - 15.30 h. Prestávka na kávu

15.30 - 17.30 h. III. sekcia: PRIEMYSELNÁ VZDUCHOTECHNIKA

 • vedie: doc. Ing. Zuzana Straková, PhD., SvF STU Bratislava
 • hlavný partner sekcie: Flair, a.s.org. z. Slovensko
 1. Požiadavky na vnútornú mikroklímu v priemyselnom stavebnom objekte | Zuzana Straková, Pavol Štefanič, SvF STU Bratislava
 2. Adsorpčné odvlhčovanie - princíp a aplikácie v praxi | A. Šalátek, Flair, a.s.org. z. Slovensko
 3. Filtrácia priemyselných procesov (výbušný a nevýbušný prach, obrábacie emulzie a olejová hmla) | František Bálint, Camfil s.r.o.
 4. Vplyv ventilátorovej komory na vzduchový výkon a akustiku zabudovaných voľne obežných kôl -  Experimentálne skúšky v laboratóriu spoločnosti Ziehl-Abegg | Peter Pribyl, Ziehl-Abegg s.r.o.
 5. Větrání a teplovzdušné vytápění v průmyslových halách | Ondřej Hojer, Kotrbatý V.M.Z., spol. s r.o.
 6. Efektívne znižovanie nákladov na vykurovanie pomocou vzduchotechniky (prípadová štúdia) | Ján Babinský, Hoval SK spol. s r.o.

17.30 - 18.30 h. Diskusné fórum - PROJEKTOVANIE VO VZDUCHOTECHNIKE

 • vedie: Ing. Jiří Petlach, TZB

20.00 - 23.00 h. Udelenie ceny SSTP za VZDUCHOTECHNIKU doc. Ing. Jána Valenta, CSc.
+ Spoločenský večer26. 10. 2021 utorok

08.30 - 10.00 h. Registrácia účastníkov

09.00 - 11.00 h. IV. sekcia: VZDUCHOTECHNIKA V BUDOVÁCH BYTOVEJ VÝSTAVBY A RODINNÝCH DOMOCH

 • vedie: doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D., VUT Brno
 • hlavný partner sekcie: A-INVENT s.r.o.; TRANE ČR
 1. Systémy zpětného získávání tepla - častý problém účinnosti z pohledu znalce | Aleš Rubina, VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov
 2. Kvalita vzduchu prostorů pro bydlení | Olga Rubinová, VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov
 3. Základné princípy fungovania a platné normy pre decentrálne systémy vetrania s rekuperáciou | Dieter Karg, A-INVENT s.r.o.
 4. Moderní metody při návrhu větrání rodinných domů | Pavel Uher, VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov
 5. Remak a.s. - řešení větrání pro bydlení a jiné aplikace | Jakub Bližňák, Remak a.s.
 6. Měření fyzikálních veličin při teplovzdušném větrání a vytápění prostorů pro bydlení | Petr Blasinski, VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov

11.00 - 11.30 h. Prestávka na kávu

11.30 - 13.30 h. V. sekcia: ZDROJE CHLADU A TEPLA PRE VZDUCHOTECHNIKU

 • vedie: doc. Ing. Michal Masaryk, PhD., SjF STU Bratislava
 • hlavný partner sekcie: ATREA SK s.r.o.
 1. Nové trendy v oblasti zdrojov chladu pre Vzduchotechniku | Michal Masaryk, SjF STU Bratislava
 2. Vetranie s rekuperáciou pre bytové domy | Zdeněk Zikán, ATREA SK s.r.o.
 3. Teplom poháňané chladiace systémy pre veľkopriestorové stavebné objekty | Peter Mlynár, SjF STU Bratislava
 4. Rooftopy TRANE, Zdroje chladu a tepla | Jaroslav Široký, TRANE ČR
 5. Riešenie vzduchotechniky s použitím BIM | Tomáš Funtik, Michal Pasiar, BIM asociácia Slovensko

13.30 - 14.00 h. Záver konferencie


Organizačný garant:

Editor zborníka:

 • Mgr. Zuzana Švecová | SSTP, Koceľova 15, Bratislava
 • sstp@sstp.sk

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu poradia prednášok 


Prihláška a program


Denník Energie-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.


Mohlo by vás zaujímať

EE CLUB: Aká je budúcnosť energetického zhodnocovania odpadov na Slovensku?

EE CLUB: Aká je budúcnosť energetického zhodnocovania odpadov na Slovensku?

Denníky Odpady-portal.sk, Energie-portal.sk a Voda-portal.sk vás pozývajú na diskusiu v rámci cyklu EE CLUB.

Pozvánka na konferenciu: Meranie a rozpočítanie tepla 2021

Pozvánka na konferenciu: Meranie a rozpočítanie tepla 2021

Jubilejný 20. ročník odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou sa uskutoční na začiatku novembra v hoteli Senec na Slnečných jazerách.

Prešov odstraňuje miesta bez rýchleho internetu. Pomôže energetická infraštruktúra

Prešov odstraňuje miesta bez rýchleho internetu. Pomôže energetická infraštruktúra

Bez prístupu k optickému internetu je v súčasnosti približne pätina Prešovčanov. Mení sa to vďaka spolupráci mesta s energetikmi.