Eversheds Sutherland
VSE
Belimo 2

Pozvánka na seminár: Výmenníky tepla a odovzdávacie stanice tepla

Organizátor podujatia SSTP pozýva na bezplatný odborný seminár s prezentáciou firiem.

Pozvánka na seminár: Výmenníky tepla a odovzdávacie stanice tepla

Foto: Pixabay

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia člen ZSVTS Bratislava, Katedra TZB Stavebnej fakulty STU Bratislava v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov - SKSI

pozývajú na bezplatný odborný seminár s prezentáciou firiem

Výmenníky tepla a odovzdávacie stanice tepla


Termín a miesto konania

  • 20. septembra 2022 /utorok, 8.30 - 13.30 h./
  • ZSVTS, Koceľova 15, Bratislava

Odborný seminár je určený projektantom, energetikom, prevádzkovateľom, investorom, ako aj zástupcom bytových podnikov a spoločenstiev zaoberajúcich sa problematikou centralizovanej a decentralizovanej výroby a distribúcie tepla pre obytnú občiansku a priemyselnú sféru.

Cieľom odborného seminára je oboznámiť odbornú verejnosť s teóriou a praxou konštrukcie a návrhu moderných rekuperatívnych výmenníkov tepla, aplikáciami OST a predstavením konkrétnych výrobkov výmenníkov tepla a nových neodmysliteľných technologických súčastí OST, s meracou a regulačnou technikou firiem pôsobiacich na našom trhu.

Odborný garant: 

  • Prof. Ing. Ján Takács, PhD. Stavebná fakulta STU v Bratislave 

Program

8.30 - 9.00 h.
Registrácia účastníkov

9.00 - 9.05 h.
Zahájenie seminára - VTaOST | Prof. Ing. Ján Takács, PhD., SvF STU v Bratislave

9.05 - 9.25 h.
Aplikácia a možnosti využitia tepelných čerpadiel v SCZT | P. Hoťka, MH Teplárenský holding, a.s.

9.25 - 9.45 h.
Integrácia viacerých zdrojov tepla do sústav CZT | M. Havrlrent, RACEN, spol. s r.o.

9.45 - 10.45 h.
Prezentácia firiem | DECON, spol. s r.o.; Danfoss s. r. o. Slovensko; LDM Bratislava, s. r. o Bratislava; HERZ Slovensko; ALFA LAVAL Slovakia s.r.o.

10.45 - 11.00 h.
Prestávka + občerstvenie

11.00 - 11.20 h.
Moduly spätného získavania tepla z horúcich spalín a plynov | P. Bokor, DECON, spol. s r.o.

11.20 - 11.40 h.
Odpadové teplo v termálnych kúpaliskách a ostatných prevádzkach | J. Takács, PhD., SvF STU v Bratislave

11.40 - 12.40 h.
Prezentácia firiem | SYSTHERM s r.o. Plzeň; UPONOR, s.r.o. pre SR a ČR; GRUNDFOS s r.o. Slovensko; NRG Flex, s.r.o. Pezinok; IWKA Regulátory a kompenzátory Slovensko, s.r.o. Bratislava,

12.40 - 13.30 h.
Diskusia, záver seminára


Organizačný garant:

Organizačné informácie:


Mohlo by vás zaujímať

Prinesú investície a nezvýšia dlh. Garantované energetické služby obnovia budovy, hovorí šéfka ESCO Slovensko

Prinesú investície a nezvýšia dlh. Garantované energetické služby obnovia budovy, hovorí šéfka ESCO Slovensko

Optimálne využívanie energií sa týka mnohých oblastí, a to nám pomáha rásť, hovorí Naďa Hartmann. ESCO Slovensko má pod sebou už osem dcérskych spoločností.

Zvyšuje energetickú sebestačnosť. Ako funguje batériové úložisko v miestnej distribučnej sieti

Zvyšuje energetickú sebestačnosť. Ako funguje batériové úložisko v miestnej distribučnej sieti

Veľkokapacitná batéria optimalizuje využívanie elektriny z fotovoltiky v priemyselnom areáli.

Pozvánka na konferenciu: VZDUCHOTECHNIKA 2024

Pozvánka na konferenciu: VZDUCHOTECHNIKA 2024

23. ročník vedecko-odbornej konferencie SSTP s témou "Vnútorné prostredie a energetická náročnosť budov so vzduchotechnikou" sa uskutoční v polovici júna v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.

X
X
X
X