Eversheds Sutherland
VSE
Belimo

Pozvánka na konferenciu: VYKUROVANIE EXTRA 2022 - aktualizovaná

Jubilejný 30. ročník odbornej konferencie s podtextom Budúcnosť zásobovania budov teplom v SR sa uskutoční na začiatku septembra vo Vysokých Tatrách.

Pozvánka na konferenciu: VYKUROVANIE EXTRA 2022

Foto: SSTP

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP), člen ZSVTS, REHVA, Stavebná fakulta STU Bratislava, Katedra TZB, Slovenská komora stavebných inžinierov

Vás pozývajú na špeciálne podujatie

VYKUROVANIE - EXTRA

Budúcnosť zásobovania budov teplom v SR


Hlavným cieľom podujatia VYKUROVANIE EXTRA, ktoré je špecifickou akciou pri príležitosti 30 rokov konferencie, bude prejav vďaky všetkým podporovateľom, ktorí sú 30 rokov verní myšlienke organizovania odborného podujatia a prinášajú nové námety i poznatky.

Organizátor podujatia - Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP) poskytne po odbornom programe príležitosť na prezentácie len vyzvaným prednášateľom a firmám, ktorí by tak trochu „vizionársky“ naznačili budúcnosť zásobovania budov teplom v SR, najmä v zložitom období, ktoré nastalo s utlmovaním dodávok plynu.


Termín a miesto konania

 • 5. - 6. september 2022 /pondelok-utorok/
 • Grand Hotel Bellevue****, Horný Smokovec - Vysoké Tatry

Program pozostáva z dvoch odborných sekcií a súčasne z dvoch diskusných fór /politické a edukačné/ za účasti popredných odborníkov a predstaviteľov štátnej správy.

Odborný garant: 

 • prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
 • dusan.petras@stuba.sk

Program konferencie

5. 9. 2022 pondelok

10.00 - 14.00 h. Registrácia účastníkov

14.00 - 16.00 h. I. sekcia: Budúcnosť zásobovania budov teplom v SR

 • vedie: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
 1. Budovy s takmer nulovou potrebou energie - a čo vykurovanie? | K. Kabele, ČVUT Praha (CZ)
 2. Aplikácia obnoviteľných zdrojov energie v podmienkach SR; OZE na Slovensku - (ne)potrebné a (ne)chcené? | P. Tauš, F. Berg, TU KE, Košice
 3. Kombinovaná výroba tepla/chladu a elektriny pre sústavy CZT | J. Jandačka, ŽU Žilina
 4. Zásobovanie budov teplom ako súčasť zhodnotenia odpadu v uzavretom ekosystéme | Ľ. Šooš, STU Bratislava
 5. Digitalizácia pri riadení procesov výroby, distribúcie a dodávky tepla | J. Piteľ, TU KE, Košice
 6. Možnosti využitia vodíkových technológií pre vykurovanie budov | T. Brestovič, TU KE, Košice
 7. Porovnanie centralizovaného a decentralizovaného zásobovania teplom z hľadiska energetickej, ekonomickej efektívnosti a dopadov na životné prostredie | F. Urban a kolektív, SjF STU Bratislava

16.00 - 16.30 h. Prestávka na kávu

16.30 - 18.00 h. Diskusné fórum

 • vedie: Dr. Ing. K. Šoltésová, PhD., SIEA
 • diskutujúci:

1. EHSV v Bruseli: V. Báleš
2. NR SR
3. MH SR
4. SIEA: P. Blaškovitš
5. ÚRSO: A. Juris

18.00 - 20.00 h. Priestor pre relax
20.00 - 00.00 h. Spoločenský večer so skupinou Kanci paní nadlesní


6. 9. 2022 utorok

09.00 - 11.00 h. II. sekcia: Budúcnosť vo vykurovaní z pohľadu firiem

 • vedie: prof. Ing. Ján Takács, PhD., SvF STU v Bratislave
 1. Viessmann systémové riešenia - od vizionárskych myšlienok k úplnej realite | M. Janda, Viessmann s.r.o.
 2. Biomasa ako významný obnoviteľný zdroj energie | V. Hozzánk, HERZ, spol. s r.o.
 3. Zmes zelených plynov v distribučnej sústave plynu. Výzvy pre budúcnosť | V. Hricová, SPP – distribúcia, a. s.
 4. Progresívne riešenia zdrojov tepla pre budúcnosť | Robert Bosch spol. s r. o. Bratislava, Divízia Termotechnika Buderus
 5. Výroba průmyslových armatur v dnešní turbulentní době | V. Dytrt, L D M , spol. s r.o.

11.00 - 11.30 h. Prestávka na kávu

11.30 - 13.00 h. III. sekcia: Vzdelávanie v oblasti vykurovania

 • vedie: doc. Ing. O. Lulkovičová, PhD., SvF STU v Bratislave
 1. Študijný program: TZB - zameranie: Vykurovanie | D. Petráš, SvF STU v Bratislave
 2. Študijný program: Energetické zdroje a zariadenia | F. Urban, SjF STU v Bratislave
 3. Študijný program: Technika prostredia | J. Jandačka, SjF ŽU v Žiline
 4. Študijný program: F. Vranay, SvF TU v Košiciach
 5. Študijný program: SjF TU v Košiciach
 6. Využívanie alternatívnych zdrojov energie | P. Tauš, FBERG TU v Košiciach

13.00 - 14.00 h. Obed

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu poradia prednášok.


Organizačný garant:

Jana Lehotová Nôtová
SSTP, Koceľova 15, Bratislava
tel.: +421 (903) 562 108
konferencie@sstp.sk
Prihláška a program

 • Stiahnite si program konferencie a prihlášku.
 • Vyplnenú záväznú prihlášku pošlite e-mailom na adresu konferencie@sstp.sk najneskôr do 30.8.2022
Zdroj: SSTP
Denník Energie-portal.sk je mediálnym partnerom podujatiaMohlo by vás zaujímať

Prinesú investície a nezvýšia dlh. Garantované energetické služby obnovia budovy, hovorí šéfka ESCO Slovensko

Prinesú investície a nezvýšia dlh. Garantované energetické služby obnovia budovy, hovorí šéfka ESCO Slovensko

Optimálne využívanie energií sa týka mnohých oblastí, a to nám pomáha rásť, hovorí Naďa Hartmann. ESCO Slovensko má pod sebou už osem dcérskych spoločností.

Zvyšuje energetickú sebestačnosť. Ako funguje batériové úložisko v miestnej distribučnej sieti

Zvyšuje energetickú sebestačnosť. Ako funguje batériové úložisko v miestnej distribučnej sieti

Veľkokapacitná batéria optimalizuje využívanie elektriny z fotovoltiky v priemyselnom areáli.

Pozvánka na konferenciu: VZDUCHOTECHNIKA 2024

Pozvánka na konferenciu: VZDUCHOTECHNIKA 2024

23. ročník vedecko-odbornej konferencie SSTP s témou "Vnútorné prostredie a energetická náročnosť budov so vzduchotechnikou" sa uskutoční v polovici júna v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.

X
X
X
X