Pozvánka na konferenciu: VYKUROVANIE EXTRA 2022 | ENERGIE-PORTAL.SK
VSE
VSE
Belimo

Pozvánka na konferenciu: VYKUROVANIE EXTRA 2022 - aktualizovaná

Jubilejný 30. ročník odbornej konferencie s podtextom Budúcnosť zásobovania budov teplom v SR sa uskutoční na začiatku septembra vo Vysokých Tatrách.

Pozvánka na konferenciu: VYKUROVANIE EXTRA 2022

Foto: SSTP

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP), člen ZSVTS, REHVA, Stavebná fakulta STU Bratislava, Katedra TZB, Slovenská komora stavebných inžinierov

Vás pozývajú na špeciálne podujatie

VYKUROVANIE - EXTRA

Budúcnosť zásobovania budov teplom v SR


Hlavným cieľom podujatia VYKUROVANIE EXTRA, ktoré je špecifickou akciou pri príležitosti 30 rokov konferencie, bude prejav vďaky všetkým podporovateľom, ktorí sú 30 rokov verní myšlienke organizovania odborného podujatia a prinášajú nové námety i poznatky.

Organizátor podujatia - Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP) poskytne po odbornom programe príležitosť na prezentácie len vyzvaným prednášateľom a firmám, ktorí by tak trochu „vizionársky“ naznačili budúcnosť zásobovania budov teplom v SR, najmä v zložitom období, ktoré nastalo s utlmovaním dodávok plynu.


Termín a miesto konania

 • 5. - 6. september 2022 /pondelok-utorok/
 • Grand Hotel Bellevue****, Horný Smokovec - Vysoké Tatry

Program pozostáva z dvoch odborných sekcií a súčasne z dvoch diskusných fór /politické a edukačné/ za účasti popredných odborníkov a predstaviteľov štátnej správy.

Odborný garant: 

 • prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
 • dusan.petras@stuba.sk

Program konferencie

5. 9. 2022 pondelok

10.00 - 14.00 h. Registrácia účastníkov

14.00 - 16.00 h. I. sekcia: Budúcnosť zásobovania budov teplom v SR

 • vedie: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
 1. Budovy s takmer nulovou potrebou energie - a čo vykurovanie? | K. Kabele, ČVUT Praha (CZ)
 2. Aplikácia obnoviteľných zdrojov energie v podmienkach SR; OZE na Slovensku - (ne)potrebné a (ne)chcené? | P. Tauš, F. Berg, TU KE, Košice
 3. Kombinovaná výroba tepla/chladu a elektriny pre sústavy CZT | J. Jandačka, ŽU Žilina
 4. Zásobovanie budov teplom ako súčasť zhodnotenia odpadu v uzavretom ekosystéme | Ľ. Šooš, STU Bratislava
 5. Digitalizácia pri riadení procesov výroby, distribúcie a dodávky tepla | J. Piteľ, TU KE, Košice
 6. Možnosti využitia vodíkových technológií pre vykurovanie budov | T. Brestovič, TU KE, Košice

16.00 - 16.30 h. Prestávka na kávu

16.30 - 18.00 h. Diskusné fórum

 • vedie: Dr. Ing. K. Šoltésová, PhD., SIEA
 • diskutujúci:

1. NR SR
2. MH SR
3. SIEA
4. URSO

18.00 - 20.00 h. Priestor pre relax
20.00 - 00.00 h. Spoločenský večer so skupinou Kanci paní nadlesní


6. 9. 2022 utorok

09.00 - 11.00 h. II. sekcia: Budúcnosť vo vykurovaní z pohľadu firiem

 • vedie: prof. Ing. Ján Takács, PhD., SvF STU v Bratislave
 1. Viessmann systémové riešenia - od vizionárskych myšlienok k úplnej realite | M. Janda, Viessmann s.r.o.
 2. Biomasa ako významný obnoviteľný zdroj energie | V. Hozzánk, HERZ, spol. s r.o.
 3. Zmes zelených plynov v distribučnej sústave plynu. Výzvy pre budúcnosť | SPP – distribúcia, a. s.
 4. Progresívne riešenia zdrojov tepla pre budúcnosť | Robert Bosch spol. s r. o. Bratislava, Divízia Termotechnika Buderus
 5. Výroba průmyslových armatur v dnešní turbulentní době | L D M , spol. s r.o.
 6. Zdroje tepla pre vykurovanie a teplú vodu | Brilon, a.s.

11.00 - 11.30 h. Prestávka na kávu

11.30 - 13.00 h. III. sekcia: Vzdelávanie v oblasti vykurovania

 • vedie: prof. Ing. I. Chmúrny, PhD., SvF STU v Bratislave
 1. SvF STU v Bratislave
 2. SjF STU v Bratislave
 3. SjF ŽU v Žiline
 4. SvF TU v Košiciach
 5. SjF TU v Košiciach
 6. FBERG TU v Košiciach

13.00 - 14.00 h. Obed

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu poradia prednášok.


Organizačný garant:

Jana Lehotová Nôtová
SSTP, Koceľova 15, Bratislava
tel.: +421 (903) 562 108
konferencie@sstp.sk
Prihláška a program

 • Stiahnite si program konferencie a prihlášku.
 • Vyplnenú záväznú prihlášku pošlite e-mailom na adresu konferencie@sstp.sk najneskôr do 30.8.2022
Zdroj: SSTP
Denník Energie-portal.sk je mediálnym partnerom podujatiaMohlo by vás zaujímať

Búdky na stožiaroch SEPS pomohli rekordne úspešnej hniezdnej sezóne vzácneho sokola

Búdky na stožiaroch SEPS pomohli rekordne úspešnej hniezdnej sezóne vzácneho sokola

Spoločnosť SEPS realizuje inštaláciu búdok na elektrické vedenia výmenou existujúcich chátrajúcich drevených búdok za hliníkové.

Domácnosti, ktoré odoberajú Zelenú energiu od VSE, sú udržateľnejšie

Domácnosti, ktoré odoberajú Zelenú energiu od VSE, sú udržateľnejšie

Východoslovenská energetika nakupuje zelenú energiu od slovenských výrobcov.

Aká je návratnosť investície do veľkej fotovoltickej elektrárne?

Aká je návratnosť investície do veľkej fotovoltickej elektrárne?

Rastúcim cenám elektriny sa najmä veľkí odberatelia môžu brániť vlastnou výrobou. Ekonomická výhodnosť lokálneho zdroja je veľmi zaujímavá, myslí si odborník.